Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Демірська Г.К. Великдень у Романівці [Книга] / Ганна Демірська. – Київ : Верещинські [та ін.], 2011. – 156, [4] с. : іл. – Без тит. арк. – ISBN 978-966-95771-6-0
77.
Шпол Ю. Вибрані твори [Книга] / Юліан Шпол ; [упоряд., передм., примітки та комент. О. Ушкалова]. – Київ : Смолоскип, 2007. – 531 с., [4] с. : портр. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 966-8499-46-8
78.
Дубовик В.П. Вища математика [Книга] : навчальний посібник для студ. техн. і технолог. спеціальностей вищих навч. закладів / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – Київ : А.С.К., 2004. – 648с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 632-633. – (Серія "Університетська бібліотека"). – ISBN 966-539-320-0
79.
Від військової контррозвідки до вивчення таємниць тисячоліть [Книга] / [авт.-упоряд. В.Г. Заєць ; наук. ред. В.А. Косаківський]. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 711, [1] с. : фотоіл., табл. – ISBN 978-960-382-248-8
80.
Сепетий Д. Відкрите суспільство: етика та раціональність [Книга] / Дмитро Сепетий ; [передм. П. Вознюка]. – Київ : Смолоскип, 2007. – 360 с. – Бібліогр.: с. 349-353. – ISBN 966-8499-48-4
81.
Федорчук Я.П. Волинянин [Книга] / Ярослав Федорчук. – Київ : Міленіум. – ISBN 978-966-8063-66-4
82.
Козак Л.В. Вступ до фізики космічної плазми [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.В. Козак ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 318 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313. – ISBN 978-966-439-351-2
83.
Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и философский камень [Книга] / Дж. К.Ролинг ; пер. с англ. И.В. Оранского. – Москва : Росмэн, 2002. – 400 с. – ISBN 5-353-00308-X
84.
Генерал Петро Григоренко [Книга] : спогади, статті, матеріали / упоряд. О. Обертас ; [пер. з рос. мови : Я. Левчук, Д. Кислиці]. – Київ : Смолоскип, 2008. – 826, [4] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8499-80-7
85.
Масляк П.О. Географія. Тести для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання [Книга] : навчальний посібник / П.О. Масляк, С.П. Капіруліна. – Київ : Знання, 2012. – 488 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-639-2
Це унікальний навчальний посібник. Серед інших він вирізняється тим, що спрямований не лише на тренувальні вправи, актуалізацію знань, активізацію мислення, а й на безпосередню психологічну підготовку до незалежного зовнішнього оцінювання. За своєю будовою, формою подання матеріалу посібник до дрібниць відображає тести у зошитах, які пропонуються учням під час зовнішнього незалежного оцінювання. Цим посібник сприятиме формуванню психологічної впевненості учня у готовності до тестування. За змістом посібник відповідає чинній програмі з географії для загальноосвітніх навчальних закладів. Робота над виконанням тестових завдань стане для випускників серйозним тренінгом і допоможе кожному пересвідчитися у власній готовності до зовнішнього незалежного оцінювання з географії.

Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів та абітурієнтів, а також студентів географічних факультетів.
86.
Шевчук В.В. Геометричні основи геологічного картування [Книга] : [навч. посібник до нормативної навч. дисципліни "Структурна геологія та геологічне картування" для студ. напряму "Геологія"] / В.В. Шевчук, Д.В. Кравченко ; КНУТШ, Геологічний ф-т, Каф. загальної та іст. геології. – Київ : Обрії, 2008. – 118 с. : іл., табл.
87.
Недуха О.М. Гетерофілія у рослин [Книга] / О.М. Недуха ; НАН України ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 191, [1] с., XVI с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 148-184. – ISBN 978-966-542-494-9
88.
Голодомор [Книга] = Holodomor (death by enforced starvation) : дві п"єси : до 75-ї річниці геноциду мільйонів жертв України, 1933-2008 / упоряд. і авт. передмови Л. Залеська Онишкевич. – Київ : Смолоскип, 2008. – 112 с. – Зміст: Тисяча дев"ятсот тридцять третій рік /С. Кокот-Ледянський. Голод / Б. Бойчук. - Паралел. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 978-966-1676-10-6
89.
Господарський процесуальний кодекс України [Книга] : із змінами і доповненнями станом на 1 вересня 2008 р. / [упоряд. : В.В. Комаров, М.В. Жушман]. – Харків : Право, 2008. – 128 с. – Інша назва на обкл. : Господарсько-процесуальний кодекс України. – ISBN 978-966-458-077-6
90.
Колотуха С.М. Гроші та кредит [Книга] : навчальний посібник / С.М. Колотуха, С.А. Власюк. – Київ : Знання, 2012. – 495 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 487-495. – ISBN 978-966-346-949-2
91.
Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.І. Коваленко ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 346-348. – ISBN 978-966-364-912-2
92.
Ткачук П.І. Дажбожі заповіти [Книга] : поезії / Павло Ткачук. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2009. – 111, [5] с.
93.
Ручкин В.А. Две модели закономерности возбуждения магнитного потока. Введение в невзаимные электромагнитные системы [Брошура] / В.А. Ручкин. – Киев : Знания Украины, 2012. – 23, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 22. – ISBN 978-966-316-305-5
94.
Девять комментариев о коммунистической партии [Книга] : книга, которая совершила переворот в умах китайцев по всему миру : книга, которая привела к распаду коммунистической партии : [журналист. расследование] / [газета "Великая Эпоха"]. – [Днепропетровск] : Дриант, 2008. – 252, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Международный проект "Великая Эпоха"). – ISBN 978-966-96701-3-7
"Девять комментариев" - это начало разговора о том, чем на самом деле является коммунистическая партия Китая. Редакция газеты "Великая Эпоха" верит, что весь мир нуждается в возможности принять участие в этом разговоре. При чтении данной книги, становится понятно, по каким причинам ее авторство остается анонимным
95.
Кулішенко Г.І. Дерева нашої юності шумлять!. [Книга] : [спогади, статті, вірші, пісні, документи] / Галина Кулішенко, упоряд. Ю.М. Кулішенко. – Київ : Криниця, 2011. – 252, [4] с. : іл., фотогр., портр. – ISBN 978-966-7575-93-9
96.
Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х - перша половина 2011 рр.) [Книга] / [кер. проекту М.С. Кармазіна ; упоряд.: Т.А. Бевз (координатор проекту), Д.В. Вєдєнєєв, П.П. Гай-Нижник та ін.] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 807, [1] с. – ISBN 978-966-02-6136-5
97.
Динаміка політичного режиму в Україні (прогнозний аспект) [Книга] : аналітична доповідь / [Фісун О.А. та ін.] ; за заг. ред. О.А. Фісуна ; Регіональний філіал Нац. ін-ту стратегічних досліджень у м. Харкові. – Харків : Золоті сторінки, 2011. – 115, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-400-239-1
98.
Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців [Книга] : навчальний посібник / С.В. Шевчук. – 2-ге вид., виправл., доп. та переробл. – Київ : Арій, 2007. – 416 с. : табл. – ISBN 966-8959-38-8
99.
Василенко Б.Е. Дмитрий Гаврилович Топчий [Книга] : рассказ о Генеральном директоре / Б.Е. Василенко. – Днепропетровск : Верба, 2008. – 416 с. : фотогр. – 80-летию со дня рождения Дмитрия Гавриловича Топчия посвящается. – ISBN 978-966-2226-00-3
100.
До 200-річчя з дня народження Адама Міцкевича [Книга]. – Київ, 1998. – 49, [3] с. – (Бюлетень : спеціальний випуск / Державний комітет України у справах національностей та міграції ; [редкол.: С.А. Давиденко (відп. за вип.) та ін.] ; Грудень, 1998)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,