Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України [Книга] : Київ, жовтень 2011 р. / [підгот. : Д. Строгілопулос, Г. Румпф]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-908-8
127.
Вергун В.А. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі [Книга] : навчальний посібник / В.А. Вергун, О.І. Ступницький ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 416 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-415. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-439-476-2
128.
Кириленко О. Інституціональні трансформації сучасного спорту [Книга] : монографія / Олеся Кириленко ; КНУТШ. – Рівне : Гедеон Прінт, 2011. – 521, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 464-519. – ISBN 978-966-2451-02-3
129.
Марущак А.І. Інформаційне право України [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Марущак А.І. ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, Дакор, 2011. – 456 с. – Бібліогр.: с. 423-451. – ISBN 978-966-8379-90-1
130.
Купач Т.Г. Інформаційні технології та системи в туризмі [Книга] : навчальний посібник [для студ. ВНЗ] / Т.Г. Купач ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : НВП "Інтерсервіс", 2011. – 141с., іл. : іл., табл. – ISBN 978-966-2465-47-1
131.
Шевченко А.Є. Історія органів внутрішніх справ України на транспорті [Книга] : [монографія в 3-х кн.] / Шевченко Анатолій Євгенійович ; М-во внутрішніх справ України ; Донецький юрид. ін-т МВС України. – Донецьк : ВД "Кальміус". – ISBN 978-966-8388-61-3
132.
Шейко В.М. Історія української культури [Книга] : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – Бібліогр.: с. 268-270. – ISBN 978-966-346-975-1
Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
133.
Ігор Історія української літератури: епоха Бароко XVII - XVIII ст. [Книга] : навчальний посіб. для студентів вищих навч. закл. / Архиєпископ Ігор Ісіченко ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Львів ; Київ ; Харків : Святогорець, 2011. – 568 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 551-557 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1576-03-01
134.
Лазарович М.В. Історія України [Книга] : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / Микола Лазарович, Наталія Лазарович. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 438 с. – Бібліогр.: с. 435-438. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-938-6
135.
Гордєєв А.Ю. Карти-портолани XIII-XVII ст.: особливості та роль у розвитку картографії [Книга] / А.Ю. Гордєєв. – Київ : Обрії, 2009. – 408 с. : іл., карти, табл. – Бібліогр.: с. 203-244. – ISBN 978-966-2278-03-3
136.
Каталог культурних цінностей, викрадених з музеїв та культових споруд України (1984-1998) [Книга] = Catalogue cultural treasures, stolen from the museums and churches of Ukraine (1984-1998). – Київ : [Стін], 1999. – 92 с., іл. : іл. – Текст парал. україн. та англ. мовами. – ISBN 966-95766-0-1
137.
Каталог художественных произведений с изображениями Михаила Васильевича Ломоносова из собрания Московского университета [Книга] : к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; [авт.-сост. : Е.В. Зименко, Г.А. Широкова ; под ред. А.П. Лободанова]. – Москва : Изд-во Московского университета, 2011. – 88 с. : фотогр., ил. – Библиогр.: с. 87. – ISBN 978-5-211-06216-0
138.
Драч Е. Катарсис [Книга] / Едуард Драч ; [передм. О. Євтушенка]. – Київ : Смолоскип, 2007. – 109, [15] с. : ноти. – ISBN 978-966-8499-60-9
139.
Шевченко Т.Г. Кобзар [Книга] : (вибрані твори) : до 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні / [ред.-упоряд. : М. Рильський, Н. Рибак]. – Відтворено з вид. 1942 р. – Київ : [Редакція журналу "Охорона праці"], 2010. – [36] c. – На обкл. кн. : Смерть німецьким окупантам
140.
Вишенський В.А. Комбінаторика: перші кроки [Книга] / В.А. Вишенський, М.О. Перестюк. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 324 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-496-136-0
141.
Столярова А.А. Комунікативно-прагматичні аспекти новогрецького законодавчого тексту [Книга] : монографія / А.А. Столярова. – Київ : Логос, 2011. – 231, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 215-231. – ISBN 978-966-171-451-8
142.
Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01) [Книга] : хрестоматія / [упоряд. Б.В. Бабін]. – Одеса : Фенікс, 2012. – 291, [1] с. – ISBN 978-966-438-521-0
143.
Молдован В.В. Конституційні права, свободи та обов"язки людини і громадянина [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, Л.І. Чулінда. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 206 с. – ISBN 978-617-673-039-2
144.
Марченко В.В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) [Книга] : монографія / В.В. Марченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2010. – 216 с. – Бібліогр.: с. 171-186 та у підрядк. примітках. – ISBN 978-966-2183-86-3 (Алерта)
145.
Бандурка О.М. Коріння родоводу [Книга] / Бандурка О.М. – Харків : ТД "Золота миля", 2010. – 342, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685
146.
Жванко Л.М. Краєзнавство Слобожанщини [Книга] : навчальний посібник / Л.М. Жванко ; М-во освіти і науки України ; Харків. нац. акад. міського господарства. – Харків : Монограф, 2011. – 384 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 370-374. – ISBN 978-966-876-619-0
147.
Столярова А.А. Краткий новогреческо-русский юридический словарь [Книга] : около 5 000 терминов / А.А. Столярова. – Киев : Логос, 2010. – 168 с. – Парал. тит. л. новогреч. – Библиогр.: c. 13-14. – ISBN 978-966-171-339-9
148.
Кримінальне право України [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Ю.В. Александров та ін.] ; за ред. : М.І. Мельника, В.А. Клименка ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ ; Київ. міжнародний ун-т. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Атіка. – ISBN 978-966-326-351-9
149.
Кримінальне право України [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Ю.В. Александров та ін.] ; за ред. : М.І. Мельника, В.А. Клименка ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ ; Київ. міжнародний ун-т. – 5-те вид., переробл. та допов. – Київ : Атіка. – ISBN 978-966-326-350-2
150.
Кримінальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 17 січня 2012 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,