Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом [Книга] : монографія / Онищенко Г.В. – Київ : Алерта, 2012. – 272 с. – Бібліогр.: с. 208-221 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-119-2
102.
Краснова М.В. Договори в екологічному праві України [Книга] : навчальний посібник / М.В. Краснова ; КНУТШ. – Київ : Алерта, 2012. – 216 с. – Бібліогр.: с. 208-213. – ISBN 978-617-566-113-0
103.
Петренко М.П. Додатки до курсів з вищої математики [Книга] / М.П. Петренко. – Київ : Техніка, 2011. – 72 с. – Бібліогр. : с. 70. – ISBN 978-966-575-199-1
104.
Духовні обереги рідного краю [Книга] / [відп. за вип. Р. Маньковська ; Нац. спілка краєзнавців України]. – Київ : Український пріоритет, 2011. – 236, [4] с. – На обкл. фото П.Т. Тронько. – (Бібліотека "Слова Просвіти" / упоряд. : Л. Голота, Є. Букет ; Кн. 6). – ISBN 978-966-2669-11-4
105.
Евгений Григорьевич Голоскоков (к 80-летию со дня рождения) [Брошура] : [биобиблиографический указатель] / МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харьковский политехнический ин-т" ; [сост. : А.А. Ларин, С.А. Горелова ; библиогр. подгот. : С.А. Горелова, М.М. Черевыщенко]. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – 42, [2] с. : ил.
106.
Прокопенко О.В. Екологічний маркетинг [Книга] : навчальний посібник / О.В. Прокопенко. – Київ : Знання, 2012. – 319 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311-319. – ISBN 978-966-346-633-0
107.
Калуга В.Ф. Екологія свідомості [Книга] / Калуга Володимир Федорович. – Київ : Міленіум, 2010. – 153, [1] с. – ISBN 978-966-8063-87-15
108.
Кузьмін О.Є. Економічна діагностика [Книга] : навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Київ : Знання, 2012. – 298, [22] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-282. – ISBN 978-966-346-992-8
109.
Кривошея Г.П. Екстремальна журналістика [Книга] : навчальний посібник / Г.П. Кривошея ; МОН України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ : Вид-во Національного авіаційного університету "НАУ-друк", 2010. – 204 с. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-2104-24-8
110.
Енциклопедія історії України [Книга] : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1142-7
111.
Етимологічний словник української мови [Книга] : у 7-ми т. / НАН України ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [уклад.: Г.П. Півторак, О.Д. Пономарів, І.А. Стоянов та ін. ; редкол.: О.С. Мельничук (гол. ред.), В.Т. Коломієць, Т.Б. Лукінова та ін.]. – Київ : Наукова думка. – (Серія "Словники України"). – ISBN 978-966-00-0197-8
112.
Етнічна мапа буковинського прикордоння на зламі тисячоліть [Книга] / [Василь Джаман та ін.] ; Т-во "Український Народний Дім в Чернівцях" ; Буковинський центр виборчих технологій ; Каф. геогр. України та регіоналістики Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2011. – 63, [1] с., [16] с. іл. : іл., табл. – ISBN 978-966-560-541-6
113.
Манжола В.А. Європейська безпека і Україна [Книга] / В.А. Манжола, О.Л. Хилько. – Київ : Знання, 2010. – 85, [3] с. – Бібліогр.: с. 84. – (Бібліотечка товариства "Знання", ISSN 978-966-346-828-0 ; № 6 : Серія "Міжнародна"). – ISBN 978-966-346-873-0
114.
Гоян В.В. Журналістська творчість на телебаченні [Книга] : монографія / В.В. Гоян ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 319 с. – Бібліогр.: с. 284-318. – ISBN 978-966-439-477-9
115.
М"ясоїд П.А. Загальна психологія [Книга] : навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів / П.А. М"ясоїд. – 3-тє вид., випр. – Київ : Вища школа, 2004. – 487 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-642-212-3
116.
Иродов И.Е. Задачи по общей физике [Книга] : учебное пособие для студ. физических спец. высших учебных заведений / И.Е. Иродов. – 8-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 432 с. : илл., табл. – (Серия "Технический университет. Общая физика"). – ISBN 978-5-94774-693-8
117.
Збірник задач з математики для вступників до втузів [Книга] / В.К. Єгерев, В.В. Зайцев, Б.А. Кордемський, Т.М. Маслова, І.Ф. [та ін.] Орловська; [Єгерев В.К. та ін.] ; за ред. М.І. Сканаві ; переклали з рос. : Є.В. Бондарчук, Ю.Ю. Костриця, Л.П. Оніщенко. – 6-те вид., стереотипне. – Харків : Учбова книга, 2004. – 480, [5] с. : іл. – ISBN 5-11-004701-4
118.
Збірник задач з теорії випадкових процесів та її застосувань [Книга] : навчальний посібник для студ. університетів, які навчаються за напрямом підготовки "Математика" / [Д.В. Гусак та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 398 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 387-392. – ISBN 978-966-439-144-0
119.
Устименко В.Є. Зведи свій храм [Книга] : з історії Свято-Покровського трипрестольного храму с. Жукля на Чернігівщині / Василь Устименко ; Нац. спілка краєзнавців України. – Київ : Академпрес, 2011. – 207, [1] с., [32] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-7541-11-8
120.
Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України [Книга] : (від давніх часів до наших днів) : підручник / Людмила Чекаленко ; Дипломатична акад. України при МЗС України. – [2-е вид.]. – Київ : Кондор, 2011. – 290 с. : табл. – Бібліогр.: с. 276-281. – ISBN 978-966-351-335-5
121.
Богданюк О.А. Зразки документів у кримінальному процесі [Книга] : станом на 15 лютого 2012 року / О.А. Богданюк, Д.Л. Тупчієнко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 512 с. – Бібліогр.: с. 432-511. – ISBN 978-617-673-028-6
122.
Шугай О. Іван Багряний або Через терни Гетсиманського саду [Книга] : роман-дослідження / Олександр Шугай. – Київ : Рада, 1996. – 480 с. : фотогр. – ISBN 5-7707-8650-7
123.
Грушевський М.С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями [Книга] / Михайло Грушевський ; [ пер. с російської Салівон К.Ф. ; уклад. : Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк ]. – Донецьк : ВКФ ; БАО, 2010. – 736 с. : іл. – Друкується за текстом книги : Проф. Мих. Грушевський. Иллюстрированная исторія Украины. - С.-Петербургъ : Книгоиздательское Товарищество "Просвещеніе", 1913. – ISBN 978-966-548-664-0
124.
Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України [Книга] : аналітичні матеріали, засновані на результатах проекту "Вдосконалення стратегій, політик та регулювання інновацій в Україні" EuropeAid/127694/C/SER/UA), Київ, жовтень 2011 р. / ред. : Г. Румпф, Д. Строгилопулос, І. Єгоров. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-909-5
125.
Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України [Книга] : (станом на жовтень 2011 року) / [дослід. здійснювали : Авігдор Г., Атаманова Ю., Булкін І. та ін.]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-910-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,