Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Вереітіна І.А. Англійська мова [Книга] = English : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.А. Вереітіна. – Київ : Вища школа, 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-642-409-2
77.
Англо-руский и русско-английский словарь [Книга]. – Бишкек, 1995. – 672 c. – ISBN 5-8398-0116-X
78.
Англо-український математичний словник [Книга] = English-Ukrainian mathematical dictionary : біля 10000 термінів. – Київ : Дидактик, 1993. – 224 с. – ISBN 5-7707-3884-7
79.
Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Скібіцький ; МОН України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 568 с. – ISBN 978-966-364-763-0
80.
Гринишин М. Арканове коло [Книга] / Михайло Гринишин. – Київ : Юніверс, 2007. – 192 с. – ISBN 966-8118-53-7
81.
Банківська справа [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Лютий І.О. [ та ін.] ; за заг. ред. І.О. Лютого ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-439-132-7
82.
Лютий І.О. Банківський маркетинг [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Лютий, О.О. Солодка ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 776 с. – ISBN 978-966-364-881-1
83.
Крупка М.І. Банківські операції [Книга] = Banking operations : навчальний посібник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г.Пайтра ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-613-711-4
84.
Розумний Я. Батьківщина в поезії Яра Славутича [Книга] : монографія / Ярослав Розумний. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 179 с. – ISBN 978-966-518-526-0
85.
Медвідь В. Без гніву і пристрасті [Книга] : [ есеї, мемуари, щоденники ] / В"ячеслав Медвідь. – Київ : Грані-Т, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-465-269-5
86.
Кенсицкий О.Г. Безопасность, надежность и эффективность эксплуатации электротехнического и электроэнергетического оборудования блоков АЭС [Книга] : монография / О.Г. Кенсицкий, А.А. Ключников, Г.М. Федоренко ; НАН України ; Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чернобыль, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-02-5202-8
87.
Демиденко Г.П. Безпека життєдіяльності [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.П. Демиденко ; МОН України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : НТУУ "КПІ", 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-622-288-9
88.
Уэлш Л. Берлинcкий фокус [Книга] = The Bullet trick : роман / Луиза Уэлш ; [ пер. с анг. А. Смирновой ]. – Москва : Эксмо, 2006. – 384 с. – (Книга, о которой говорят). – ISBN 5-699-17757-4
89.
Наумоски Б. Библиотекарски лексикон [Книга] / Богомир Наумоски. – Струга : Мис-прес, 1998. – 211, [ 1 ] c. – Библиогр.: c. 207-210. – (Библиотека Лексикографиjа / уред. С. Бунчески). – ISBN 9989-9898-0-Х
90.
Петровски Д. Библиотекарство [Книга] / Добри Петровски ; Ун-т "Cв. Климент Охридски"", Фак. за учители и воспитувачи. – Битола : [ б. в. ], 1998. – 209 с. : іл. – Библиогр.: c. 206-209. – ISBN 9989-628-48-3
91.
Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ імені М.П.Драгоманова за 1990-1999 роки [Книга] / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Наукова біб-ка; [ ред. кол.Л.В. Савенкова, Е.В. Татарчук та ін. ; укладачі: Н.І. Тарасова, І.В. Позднякова та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова. – ISBN 978-966-660-522-4
92.
Македон В.В. Бізнес-планування [Книга] : навчальний посібник / В.В. Македон ; Дніпропетр. ун-т екон. та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 236с. – ISBN 978-966-364-775-3
93.
Азнакаєв Е.Г. Біомедична інженерія (фундаментальні та прикладні аспекти) [Книга] : навч. посібник / Е.Г. Азнакаєв. – Київ : НАУ, 2007. – 392 с. – 75-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – ISBN 978-966-598-380-4
94.
Іванюк Г. Біопродуктивність грунтів [Книга] = Bioproductivity of soils : навчальний посібник / Галина Іванюк ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 350 с. – ISBN 978-966-613-717-6
95.
Раровська В.В. Біржова діяльність [Книга] : навчальний посібник для студ. . навч. закл. / В.В. Раровська, Л.А. Останкова, С.Е. Акопов ; МОН України ; Краматорський екон.-гуманітарний ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-364-859-0
96.
Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна [Книга] : 1839-2009 : путівник-довідник / К.М. Баглай [ та ін. ] ; КНУТШ ; [за ред. В.В. Капустяна, В.А. Соломахи]. – Київ : Київський університет, 2009. – 368 с. – До 170-річчя Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. – ISBN 978-966-439-168-6
97.
Войтенко В.П. Браунінг Лонг-07 [Книга] : детективна повість / Володимир Войтенко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-569-274-4
98.
Хенли В. Брачный приз [Книга] : [ роман ] / Вирджиния Хенли ; [ пер. с англ. Т.А. Перцевой ]. – Москва : АСТ, 2002. – 348 с. – (Праздник любви). – ISBN 5-17-012632-8
99.
Волкова І.А. Бухгалтерський облік у банках [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.А. Волкова, О.Ю. Калініна ; МОН України ; Волинський ін-т економ. та менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 520 с. – ISBN 978-966-364-888-0
100.
Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Книга] : навчальний посібник / П.Й. Атамас. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 392 с. – ISBN 978-611-01-0044-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,