Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Генетика [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Сиволоб А.В. [ та ін. ] ; КНУТШ ; [ за заг. ред. А.В. Сиволоба ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 320 с. – ISBN 975-966-439-108-2
127.
Геоінформаційна аналітична система моніторінгу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об"єктів річки Тиса у Закарпатській області [Книга] / Мокін В.Б. ; [ та ін.] ; МОН України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; Держ. ком-т України по водному гос-ву. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 228 с. – ISBN 978-966-641-296-9
128.
Сегеда С.П. Гетьманські могили [Книга] / Сергій Сегеда. – Київ : Наш час, 2009. – 440 с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-45-3
Розглядається широке коло питань, які є об"ектом вивчення антропології - науки про мінливість фізичного типу людини в часі та просторі. Висвітлюються проблеми походження людини, найдавніші сторінки людської історії, сучасна етнорасова структура людства,антропологічний склад давнього та сучасного населення України.
129.
Лукашевич В.М. Глобалістика [Книга] : навчальний посібник / В.М. Лукашевич. – 2-ге вид., доп. та випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 440 с. – (Вища освіта в Україн). – ISBN 966-7827-74-7
130.
Господарське процесуальне право України [Книга] : підручник / Харитонова О.І. [ та ін. ] ; за ред. О.І. Харитонової ; Одеська нац. юридична академія. – Київ : Істина, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-8909-11-5
131.
Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України [Книга] : ( із змінами і доповненнями станом на 1 серпня 2007 року ) : науково-практичний коментар / В.Е. Беляневич. – 3-тє вид. – Київ : Юстініан, 2009. – 872 с. – ISBN 978-966-8257-46-9
132.
Деркач А.Л. Государственно-церковные отношения [Книга] : учебное пособие / А.Л. Деркач. – Киев : Киевская Духовная Академия ; Украинская Православная Церковь, 2009. – 320 с.
133.
Сидор Д. Граматика русинського языка [Книга] = Grammar of the Rusyn language: for the Rusyns of Ukraine, Ctntral Europe and America : для русинов Украйины центральної Європы и Америкы : кодифікована в децембру 2002 р. : науч. розробкы велися з 1990 р. / Прот. Димитрій Сидор ; Межнар. Карпат ін-т ; Кирило-Мефодієвська акад. славян. просвіщенія ; Закарпат. подкарпат.-русин. Общ-во им. Кирила и Мефодія. – Ужгород : Carpathian Rus, 2005. – 312 с.
134.
Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України [Книга] / Дудка І.О. [ та ін.] ; НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Арістей. – ISBN 978-966-02-4996-7
135.
Мусатов С.О. Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації [Книга] : науково-методичний посібник для вчителів / Мусатов С.О., Зливков В.Л., Хомутиннікова Н.Н. ; Акад пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Гостюка ; [ за ред. С.О. Мусатова ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 96 с. – ISBN 978-966-644-105-1
136.
Горєлов М.І. Держава і цивілізація в історії України [Книга] / М.І. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса, Ін-т археології. – Київ : Еко-Продакшн, 2009. – 880 с. – ISBN 978-966-1622-03-5
137.
Швайка Л.А. Державне регулювання економіки [Книга] : підручник / Л.А. Швайка. – Київ : Знання, 2008. – 462с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-379-7
138.
Гриньова В.М. Державне регулювання економіки [Книга] : підручник / В.М. Гриньова, М.М. Новікова. – Київ : Знання, 2008. – 398с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-485-5
139.
Шкварчук Л.О. Державне регулювання цін на продовольчому ринку [Книга] : монографія / Л.О. Шкварчук. – Львів : Простір-М, 2008. – 356 с. – ISBN 978-966-397-106-X
140.
Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 424 с. – ISBN 978-966-364-877-4
141.
Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин [Книга] : монографія / Бошицький Ю.Л. [ та ін. ] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Київ ун-т права НАН України. – Київ : Юридична думка, 2009. – 536с. – ISBN 978-966-8602-73-3
142.
Державотворчий процес в Україні 1991 - 2006 [Книга] / Н.П. Барановська, С.О. Біла, В.Д. Бондаренко, О.О. Бондарчук, В.Ф. Верстюк; Барановська Н.П. [ та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України ; [ відп. ред. В.А. Смолій ]. – Київ : Наукова думка, 2007. – 912 с. – ISBN 978-966-00-0711-06
143.
Дмитриев А.С. Динамический хаос [Книга] : новые носители информации для систем связи / А.С. Дмитриев, А.И. Панас. – Москва : Физматлит, 2002. – 252 с. – ISBN 5-94052-052-9
144.
Шпак А.П. Діагностика наносистем [Книга] : у двох частинах : навчальний посібник для студ. фіз. та інженерно-фіз. спец. вищ. закладів освіти / А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, С.Ю. Смик ; НАН УКраїни, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; КНУТШ. – Київ : Академперіодика. – ISBN 966-8002-81-4(Ч.1)
145.
Ділова українська мова [Книга] : тестові завдання : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук, О.Л. Доценко, В.Г. Дейнега, Л.О. Харченко, О.О. Кабиш, С.В. Глущак, О.В. Дияк, Г.О. Плохатнюк; С.В. Шевчук [ та ін. ] ; [ за ред. С.В. Шевчука ]. – Київ : А.С.К., 2004. – 216 с. – ISBN 966-539-449-5
146.
Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот [Книга] = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз.: П. Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-44-5
147.
Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот [Книга] = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз. Павел Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-45-3
148.
Достоевски Ф.М. Дневникот на писателот [Книга] = Дневник писателя / Ф. М. Достоевски ; [ прев. од рус. jaз. Павел Попов ]. – Скопjе : Табернакул. – ISBN 9989-647-46-1
149.
Ющенко В. До нації. Вибрані промови [Книга] / Віктор Ющенко. – Київ : НІСД, 2010. – 464с. – ISBN 978-966-554-100-4
150.
Кушнаренко Н.Н. Документоведение [Книга] : учебник для студ. вузов культуры / Н.Н. Кушнаренко. – 8-е изд., стер. – Киев : Знання, 2008. – 459 с. – Библиогр.: с. 457-459. – (Высшее образование XXI века). – ISBN 978-966-346-512-8
8-е изд., стереотип. Структура и содержание учебника соответствует программе курса для вузов. Весь комплекс теоретических, методических и организационно-практических проблем рассмотрен как единое целое. Раскрыты принципы классификации документов, дру
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex