Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Є. Клець ; МОН України ; Донбаська держ. машинобуд. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 640 с. – ISBN 966-364-414-1
102.
Радиенко Д.А. Ведая, чьи они в мире... [Книга] / Дарья Радиенко. – Киев : Феникс, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-651-788-6
103.
Вірченко Н.О. Велет української математики [Книга] / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2008. – 80 с. – ISBN 978-966-432-019-8
104.
Велика Британиjа и Македониjа [Книга] = The Great Britain and Macedonia : документи. – Скопjе : ИНИ. – ISBN 9989-624-41-0
105.
Гладун О.М. Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика [Книга] : монографія / О.М. Гладун. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-340-272-7
106.
Яворівський В. Вибране [Книга] / Володимир Яворівський ; передмова Павла Загребельного. – Київ : Український письменник, 2009. – 704 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-579-260-4
107.
Драгоманов М.П. Вибрані праці [Книга] : у 3-х томах : [ 4 кн. ] / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.П. Бех та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-199-0
108.
Драгоманов М.П. Вибрані праці [Книга] : у 3-х томах : [ 4 кн. ] / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.П. Бех та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-202-7
109.
Коломієць О. Вибрані твори [Книга] / Олексій Коломієць. – Київ : Грамота, 2009. – 352 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-349-047-2
110.
Павличко Д.В. Вибрані твори [Книга] : у 2-х томах / Дмитро Паличко. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека УЛЕ: вершини письменства). – ISBN 978-966-7492-41-7
У пр. №1638196 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
111.
Теремко В.І. Видавничий маркетинг [Книга] : навчальний посібник / В.І. Теремко. – Київ : Академвидав, 2009. – 272 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-84-7
112.
Кукурудза С.І. Використання та охорона водних ресурсів [Книга] = Use and protection of water resources : навчальний посібник / МОН України ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-613-688-9
113.
Леонтьев А. Вилла розовых ангелов [Книга] : роман / Антон Леонтьев. – Москва : Эксмо, 2007. – 352 с. – (Коллекция дамских авантюр). – ISBN 978-5-699-21244-6
114.
Свердан П.Л. Вища математика [Книга] : математичний аналіз і теорія ймовірностей : підручник / П.Л. Свердан. – Київ : Знання, 2008. – 450с. – ISBN 978-966-346-411-4
115.
Віктор Петрович Андрущенко [Книга] : біобібліографічний покажчик / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [ упоряд.: Н.І. Тарасова ; наук. ред. Л.В. Савенкова ; ред. Л.Л. Макаренко ]. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 123 с. – До 60-річчя від днародження. – (Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова). – ISBN 978-966-660-572-9
116.
Вірші [Книга] = Gedichte / Шевченко Т.Г., Шіллер Ф., Українка Л., Гейне Г. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 241 с. – Текст парал. укр. та нім. моввою. – ISBN 978-966-511-352-6
117.
Яцик А.В. Водогосподарська екологія [Книга] = Водохозяйственная экология = Hydroeconomic ecology = Wasserwirtschaftliche Okologie : у 4 т., 7 кн. / А.В. Яцик. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-387-0
118.
Яцик А.В. Водогосподарська екологія [Книга] = Водохозяйственная экология = Hydroeconomic ecology = Wasserwirtschaftliche Okologie : у 4 т., 7 кн. / А.В. Яцик. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-278-5
119.
Яцик А.В. Водогосподарська екологія [Книга] = Водохозяйственная экология = Нydroeconomic ecology = Цasserwirtschaftliche Okologie : у 4 т., 7 кн. / А.В. Яцик. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-293-9
120.
Яцик А.В. Водогосподарська екологія [Книга] = Водохозяйственная экология = Hydroeconomic ecology = Wasserwirtschaftliche Okologie : у 4 т., 7 кн. / А.В. Яцик. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-399-4
121.
Гондюл В.П. Вступ до спеціальності " Міжнародна інформація " [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / В.П. Гондюл, М.М. Рижков, О.М. Андрєєва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 383, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-439-118-1
122.
Мамрак А.В. Вступ до теорії перекладу [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Мамрак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-364-827-9
123.
Гольдберг А.А. Вступ до теорії функцій багатьох комплексних змінних [Книга] : навчальний посібник / А.А. Гольдберг, І.Е. Чижиков ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-685-8
124.
Галичина: етнічна історія [Книга] : тематичний збірник статей / МОН України ; Львівський національний університет ім. І.Франка, Історичний фак-т ; [ ред. кол.: С. Макарчук, Г. Рачковський, М. Глушко та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 216 с.
125.
Амаду Ж. Генералы песчаных карьеров [Книга] : роман, новеллы / Ж. Амаду ; [пер. А. Богдановского]. – Москва ; Харьков : АСТ ; Фолио, 2002. – 397 с. – (Мастера. Латиноамериканская литература). – ISBN 5-17-011461-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,