Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Библиотека [Журнал] : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва : Журнал "Библиотека", 1910-. – ISSN 0869-4915
77.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
78.
Коряковцева Н.А. Библиотеки и образование [Книга] : учебно-методическое пособие / Н.А. Коряковцева. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 128с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 107). – ISBN 978-5-8167-0019-1
79.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
80.
Паршукова Г.Б. Библиотечные дисциплины: подготовка кадров [Книга] : учебно-методическое пособие / Г.Б. Паршукова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 160с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 111). – ISBN 978-5-8167-0012-2
81.
Бібліотечна планета [Журнал] : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
82.
Должанський І.З. Бізнес-план: технологія розробки [Книга] : навч. посібник / Должанський І.З., Загорна Т.О. ; МОН України ; Макіївський екон.-гуманіт. ін-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2006. – 384 с. – ISBN 966-364-345-5
83.
Білий Онуфрій Васильович [Брошура] : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2006. – 28 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 2)
84.
Блейк Э. Богатый покровитель [Книга] = Millionaire to the rescue : роман / Элли Блейк; пер. с англ. М. Дунаевой. – Москва : Радуга, 2008. – 144 с. – (Любовный роман). – ISBN 978-5-05-006809-5
85.
Берков В.П. Большой словарь крылатых слов и выражений русского языка [Книга] : около 5000 единиц : в 2-х тт. / В.П. Берков, В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежкова ; ГОУ ВПО "Магнитогорский государственный университет" ; Ernst-Moritz-Arndt- Universitat. – 2-е изд., испр. и доп. – Магнитогорск ; Greifswald : МаГУ : Ernst-Moritz-Arndt- Universitat. – ISBN 978-5-86781-631-5
86.
Буй Т.Г. Боргові цінні папери у фінансуванні корпорацій [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Буй Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009
87.
Кривогуз М.И. Британская энергетика: 50 лет реформ [Книга] / М.М. Кривогуз ; Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Экслибрис-Пресс, 2004. – 116 с. – ISBN 5-88161-143-8
88.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
89.
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України [Журнал] / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
90.
Бюлетень Національного банку України [Журнал] : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
91.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
92.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
93.
Патик В.В. В"ячеслав Ілліч Стрельський - джерелознавець, архівіст, педагог ( 1910-1983 рр. ) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Патик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
94.
Саввідис Г.П. [Верхні води [Книга] : 19 журналістських оглядів, дві давні віхові праці та інші невідомі тексти Ав"єриса, Кавафіса, Сефериса та ін. / Г. П. Саввідис. – Афіни : Ерміс, 1973. – 168 с. – Видання новогрецькою мовою
95.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология [Журнал]. – Москва
  № 2. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
96.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22. Теория перевода [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 2. – 2010. – мова резюме англ.рос.
97.
Вестник Российской академии наук [Журнал]. – Москва : Наука, 1931-. – ISSN 0869-5873
98.
Солощук Л.В. Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі [Автореферат] : автореф. ... д-ра. філол. наук : 10.02.04 / Солощук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
99.
Взаємозв"язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованності [Книга] : монографія / Семенова Р.О. [ та ін] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. Р.О. Семенової ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 144с. – ISBN 978-966-644-114-3
100.
Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів : новітні тенденції розвитку журналістської творчості [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04. / Голік О.В. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex