Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Рой Л.В. Анализ отраслевых рынков [Книга] : учебник / Л.В. Рой, В.П. Третьяк ; МГУ им. Ломоносова, Экон. фак-т. – Москва : ИНФРА-М, 2008. – 442 с. – (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). – ISBN 978-5-16-002047-1
52.
Петряєва З.Ф. Аналіз фінансової звітності підприємства [Книга] : навчальний посібник / Петряєва З.Ф., Петряєв О.О. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-676-289-7
53.
Борисенко И.И. Английский язык в международных документах [Книга] : ( право, торговля, дипломатия ) : учеб. пособ. для студ. факультетов междунар. отношений, междунар. права и иностранных языков / И.И. Борисенко, Л.И. Евтушенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Киев : Славянский дом книги : ИП Логос, 2005. – 480 с. – ISBN 966-509-024-0
Учебное пособие представляет собой практический курс обучения основам композиции, реферирования и перевода текстов международных документов и дипломатической корреспонденции как разновидности официально-делового стиля английской речи.
54.
Англо-украинско-русский тематический словарь деловой лексики [Книга] = Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики = English - Ukrainian - Russian thematic dictionary : + Practice disc : (интерактивная компьютерная программа - 1000 вопросов в 100 упражнениях с ключом) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Євтушенко Л.І. [ и др. ]. – 2 -е изд. лоп. – Киев : Инкос : Лінгвист, 2009. – 392 с. + CD+ROM. – Обл. загл. англ. мовою. – ISBN 978-966-8347-85-6
55.
Антикризисный менеджмент [Журнал] : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2002-
56.
Антикризисный менеджмент [Журнал] : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2002-
57.
Антикризисный менеджмент [Журнал] : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2002-
58.
Антикризисный менеджмент [Журнал] : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2002-
59.
Антикризисный менеджмент [Журнал] : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2002-
60.
Антикризисный менеджмент [Журнал] : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2002-
61.
Ісаєва Є.С. Антиципаційна спроможність як чинник формування життєвих перспектив осіб юнацького віку з особливими потребами [Дисертація] : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.04 / Ісаєва Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
62.
Антон Макаренко: Харківська трудова колонія ім. Максима Гоького [Книга] : в документах і матеріалах 1926 - 1928 рр. / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України ; Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г. Короленка, Кафедра педагогічної майстерності ; [ авт. - укл. І.Ф. Кривонос, Н.М. Тарасевич , А.В. Ткаченко ; за ред. І.А. Зязюна ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 352с. – До 125-ої річниці від дня народження Антона Семеновича Макаренка. – ISBN 978-966-644-108-2
63.
Теотокас Й. [Арго [Книга] : роман / Йоргос Теотокас. – 15-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 4]). – ISBN 960-05-0145-9
64.
Теотокас Й. [Арго [Книга] : роман / Йоргос Теотокас. – 15-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 46]). – ISBN 960-05-0147-5
65.
Каркавіцас А. [Археолог [Книга] / А. Каркавіцас; А. Каркавіцаc. – Афіни : Естія, 1995. – 164, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 5]). – ISBN 960-05-0618-3
66.
Архипова Світлана Петрівна [Брошура] : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б. Хмельницького, 2007. – 36 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; № 8)
67.
Шепель О.А. Асимптотичне інтегрування вироджених лінійних систем диференціальних рівнянь з іррегулярною особливою точкою [Книга] / О.А. Шепель. – Ніжин, 2009. – 111с. – ISBN 978-966-7391-72-0
68.
Бобочко В.М. Асимптотичне інтегрування рівняння Ліувілля з точками звороту [Книга] : монографія / В.М. Бобочко, М.О.Перестюк. – Київ : Наукова думка, 2002. – 310 с. – ISBN 966-00-00758-2
69.
Зеї А. [Ахіллесова наречена [Книга] : роман / Алкі Зеї. – 27-е вид. – Афіни : Кедрос, 1996. – 348 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0180-2
70.
Ксенопулос Г. [Багаті та бідні [Книга] / Григоріос Ксенопулос. – Афіни : Аделфі Влассі, 1984. – 430, [1] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-302-011-7
71.
Наумов О.О. Банківський кредит в системі чинників інноваційного розвитку економіки [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Наумов О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
72.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
73.
Сащук Г. Безпекові виміри телепростору [Книга] : монографія / Ганна Сащук. – Київ : Грамота, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-349-116-5
74.
Булгаков М.А. Белая гвардия. Киев-город [Книга] / Михаил Булгаков. – Харьков : Фолио, 2008. – 512с. – ISBN 978-966-03-4068-8
75.
Библиотека [Журнал] : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва : Журнал "Библиотека", 1910-. – ISSN 0869-4915
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex