Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Shestopaloff Y.K. Science of inexact mathematics [Книга] : investment performance measurement : mortgages and annuities, computing algorithms, attribution, risk valuation / Yuri K. Shestopaloff. – Toronto : AKVY PRESS, 2009. – 591 p. – ISBN 978-0-9809667-0-1
27.
Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis [Журнал]. – Krakow : Jagiellonian University Press, 2008-. – ISSN 1897-1059
28.
Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis [Журнал]. – Krakow : Jagiellonian University Press, 2008-. – ISSN 1897-1059
29.
Doyle A.C. The adventure of the speckled band [Книга] = Пестрая лента и другие рассказы / Arthur Conan Doyl. – Київ : Знання, 2009. – 245 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык). – ISBN 978-966-346-674-3
30.
Maugham W.S. Theatre [Книга] : [ Книга для чтения на английском языке ] / William Somerset Maugham ; подготовка текста, примечания, задания, словарь Н.В. Демидовой. – Санкт-Петербург : КАРО, 2006. – 384с. – (Original Reading). – ISBN 5-89815-491-4
31.
Tsukuba geoenvironmental sciences [Журнал] / University of Tsukuba, Doctoral program in geoenvironmental sciences, Graduate school of life and environmental sciences. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2005-. – ISSN 1880-6252
1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. 1-148) - 5325 (P 445-608), N 5326 (P. 609-732) - 5329 (P.1005-1168), N 5330 (P. 1169-1404) - 5334 (P. 1893-2088); vol. 278, N 5335 (P. 1-188) - 5338 (P. 541-768), N 5340 (P.981 - 1192) - 5342 (P. 1369-1532), N 5343 (P. 1533-1676), N 5345 (P. 1849-2020), 5346 (P. 2021-2192)
32.
Viva ! Украина [Журнал] : Украина. Лучший журнал о звёздах / ООО "EDIPRESSE Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
33.
Viva ! Украина [Журнал] : Украина. Лучший журнал о звёздах / ООО "EDIPRESSE Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
34.
Іванина В. Агонія [Книга] : роман / Василь Іванина. – Київ : Дніпро, 2004. – 288с. – ISBN 966-578-135-9
35.
Адаптації українських повістей та романів 20 сторіччя [Книга] : з архівів неперевершеної Марго : у трьох частинах. – Київ : Автограф, 2007. – 224с. – ISBN 966-834902-4
36.
Адаптації українських повістей та романів 20 сторіччя [Книга] : з архівів Неперевершеної Марго : у трьох частинах / укладач Олена Перекотипекло. – Київ : АСТ-ПРЕС-Україна. – ISBN 978-966-487-018-1
37.
Адміністративне судочинство України [Книга] : підручник / Пасенюк О.М. [ та ін.] ; за ред. О.М. Пасенюка ; Вищий адміністративний суд України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 672 с. – ISBN 978-966-667-364-3
38.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
39.
Академік Міжнародної академії проблем людини в авіації і космонавтиці Людмила Макарівна Пріснякова [Брошура] : бібіліографія. – Дніпропетровськ : [б.в.], 2006. – 46 с.
40.
Савостьянова М.В. Аксіологічні основи критики парадигмальної науки [Автореферат] : автореф. ... д-ра. філос. наук : 09.00.09 / Савостьянова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
41.
Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави [Книга] : збірник матеріалів наук.-практ. конф. : [Київ], 20 берез. 2009 р. / Нац. акад. служби безпеки України, Ін-т захисту інформ. з обмеж. доступом ; [ред. рада: Мікулін В.П., Майборода В.К. та ін.]. – Київ : Національна академія СБУ, 2009. – 200 с.
42.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ : Міленіум, 1999-
43.
Актуальні проблеми теорії держави та права [Книга] : навчальний посібник / Тимченко С.М. [ та ін. ]. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : КНТ. – ISBN 978-966-373-248-0 (978-966-373-249-7 ч.І)
44.
Акустичний вісник [Журнал] = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ : Інститут гідромеханіки НАН України, 1998-. – ISSN 1028-7507
45.
Шкиль Н.И. Алгебра и начала анализа [Книга] : 10-11 кл. : учебник для 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений / Н.И. Шкиль, З.И. Слепкань, Е.С. Дубинчук; Н.И. Шкіль, З.И. Слепкань, Е.С. Дубинчук. – Киев : Зодиак-Эко, 2001. – 688с. – ISBN 966-7090-03-5
46.
Алла Михайлівна Богуш - академік АПН України [Книга] : біобібліографічний покажчик / АПН України; Держ. науково-пед. бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського ; [ упорядники: Л.О. Пономаренко, Л.М. Айвазова ; наук. ред. П.І. Розова ]. – 2-ге вид., доп. та переробл. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 118 с. – (Академіки АПН України ; Вип. 18)
47.
Крюков В.Г. Ал-Хуварізмі про "Сарматію - землю бурджанів" та сусідні з нею "країни" [Книга] : монографія / В.Г. Крюков ; МОН України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченко". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 540 с. – ISBN 978-966-617-213-9
48.
Альманах Українського народного союзу [Журнал] = Almanac of the Ukrainian National Association. – Джерзі-Ситі ; Hю-Йорк : Свобода
1997. N 1/2
49.
Карагацис М. [Амрі і Мунгу - в божих руках [Книга] / М. Карагацис. – 6-е вид. – Афіни : Естія, 1994. – 276 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; № 55]). – ISBN 960-05-0178-5
50.
Евстигнеев Д.А. Анализ действия блокаторов калиевых каналов тетраэтиламмония и 4-аминопиридина на электрическую активность миелинизированных нервных волокон амфибий [Книга] : монография / Д.А. Евстигнеев, И.В. Кузнецова, Н.В. Глухова ; М-во трансп. Российской Федерации, Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновское высш. авиационное училище гражданской авиации (ин-т) [и др.]. – Ульяновск : УВАУ ГА : УлГПУ, 2009. – 430 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 412-430. – (Биофизика). – ISBN 978-5-7514-0182-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex