Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Фольклор [Книга] : наук.-крит. матеріали : хрестоматія : у 2 ч. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.В. Боярська]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-652-0
927.
Фольклор [Книга] : наук.-крит. матеріали : хрестоматія : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.В. Боярська]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-652-0
928.
Шайдецька Л.В. Формування вертикальних геотехнічних споруд вибухом у грунтовому масиві періодичної структури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Шайдецька Любов Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
929.
Ткаченко Ю.В. Формування інвестиційної привабливості національної економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ткаченко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
930.
Зубок В.Ю. Формування міжвузлових зв"язків в інтернет з використанням методів теорії складних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Зубок Віталій Юрійович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2015
931.
Шаповал Є.Ю. Формування рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шаповал Євгенія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015
932.
Остапчук Н.О. Формування у майбутніх педагогів готовності до особистісного типу спілкування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Остапчук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015
933.
Кучма З.В. Французька пісня у лінгвостилістичному вимірі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Кучма Зоряна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
934.
Фокін С.Б. "Хибні друзі" перекладача: іспанська, українська мови [Книга] : словник-довідник / С.Б. Фокін. – Київ : КАПРІ, 2015. – 112 с. : іл. – Текст укр., ісп. - На обкл.: Аналіз і профілактика типових помилок ; Доповнення до наявних словників ; Понад 500 міжмовних омонімів і паронімів ; Пояснення способів перекладу і закономірностей словотвору. – Бібліогр.: с. 111
935.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
936.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
937.
Химия и жизнь - ХХI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
938.
Химия и жизнь - ХХI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
939.
Химия и жизнь - ХХI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
940.
Хімія [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
941.
Копелев Л.З. Хранить вечно [Книга] : в 2 кн. / Лев Копелев ; [Харьк. правозащит. группа]. – Харьков : Права людини. – ISBN 978-617-587-025-9
942.
Копелев Л.З. Хранить вечно [Книга] : в 2 кн. / Лев Копелев ; [Харьк. правозащит. группа]. – Харьков : Права людини. – ISBN 978-617-587-025-9
943.
Колесник О.С. Художня інтерпретація як феномен культури [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Колесник Олена Сергіївна ; М-во ткультури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015
944.
Кондратюк А.І. Хутір [Книга] : роман / Андрій Кондратюк ; [ред. Борис Боровець]. – Київ : Преса України, 2013. – 847, [1] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-134-6
У пр. № 1696292 надпис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - дарунок автора. 18 травня 2015 року. м. Київ. Підпис.
945.
Цветники в саду [Журнал] : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
946.
Цветники в саду [Журнал] : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
947.
Храмова В.Л. Целостность духовной культуры [Книга] / В.Л. Храмова ; Ин-т философии им. Г.С. Сковороды НАН Украины, Ин-т гуманитар. исслед. – 2-е изд., без изм. – Киев : Феникс, 2009. – 467, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 439-464. – ISBN 978-966-651-733-6
948.
Маринич Л.І. Церебропротекторні властивості нових похідних 6-заміщених 3R-2H-[1,2,4] триазино [2,3-C] хіназолін-2-онів (експериментальне дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / Маринич Любов Іванівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". – Київ, 2015
949.
Кирилюк Д.В. Цивільно-правове регулювання іпотеки об"єктів незавершеного будівництва [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кирилюк Дмитро Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015
950.
Кулинич О.П. Цивільно-правові способи захисту права приватної власності на земельні ділянки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кулинич Ольга Павлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex