Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Глибовець А.М. Методи побудови ефективних розподілених систем інтелектуального типу з використанням агентного підходу [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення автоматизованих машин і систем / Глибовець А.М. ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Киев, 2009
802.
Кузьменко П.М. Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуванням AVO-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач) [Дисертація] : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Кузьменко П.М. ; КНУТШ. – Киев, 2009
803.
Бухарин С.Н. Методы и технологии информационных войн [Книга] / С.Н. Бухарин, В.В. Цыганов. – Москва : Академический Проект, 2007. – 384 с. – (Социально-политические технологии). – ISBN 978-5-8291-0862-5
804.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва : Либерея -Бибинформ, 1998-. – ISSN 1560-7968
805.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
806.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2000-
807.
Мир ПК [Журнал] : журнал для пользователей персональных компьютеров / International Data Group, Inc. – Москва : Открытые системы, 1988-. – ISSN 0235-3520
808.
Мир психологии [Журнал] : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 1995-
809.
Фармер Ф.Х. Мир Реки : Темные замыслы [Книга] : [ фантастические романы ] / Филип Фармер. – Москва ; Санкт-Петербург : ЭКСМО ; Домино, 2007. – 960 с. – (Шедевры фантастики). – ISBN 978-5-699-21953-7
810.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
811.
Митний кодекс України [Книга] : за станом на 18 грудня 2008 року / Верховна Рада України. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 136 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-665-2
812.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
813.
Міжнародне співробітництво. Україна - ЄС [Книга] = International cooperation Ukraine - EU. – Київ. – ISBN 978-966-8153-24-2
814.
Кудінович О.О. Міжнародний досвід оптимізації управління акціонерними товариствами в Україні в умовах геоекономічних викликів [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Кудінович О.О. ; КНУТШ. – Киев, 2009
815.
Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-02-1743-9
816.
Міртала Пилипенко. Скульптор і поет [Книга] = Mirtala. Sculptor and poet : [ монографія ]. – Нью-Йорк ; Київ ; Львів : Місіонер, 2007. – 136 с. : іл. – ISBN 978-966-658-093-4
817.
Высоцкий В.С. Мне есть что спеть ... [Книга] : песни, стихи, монологи / Владимир Высоцкий. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 480 с. – (Авторский вечер). – ISBN 978-5-9757-0142-8
818.
Мова - народ [Книга] : висловлювання про мову та її значення в житті народу. – Київ : Смолоскип, 2007. – 416 с. – ISBN 966-8499-53-0
819.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
820.
Диняк О.В. Моделювання рівнів грунтових вод у долинах малих річок м.Києва із застосуванням геоінформаційних технологій [Дисертація] : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Диняк О.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009
821.
Модернізація системи вищої освіти : соціальна цінність і вартість для України [Книга] : монографія / М.І. Михальченко, В.П. Андрущенко, О.І. Бульвінська, М.П. Лукашевич, Т.О. та ін. Нельга; М. Михальченко, В. Андрущенко, О. Бульвінська, М. Лукашевич, Т. Нельга та ін. ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т вищої освіти ; [ редкол. : В. Кремень та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-644-034-4
822.
Булгакова Л.Н. Мои друзья падежи [Книга] : грамматика в диалогах / Л.Н. Булгакова, И.В. Захаренко, В.В. Красных. – Изд. 5-е, стереотипное. – Москва : Русский язык. Курсы, 2007. – 216с. – ISBN 978-5-88337-033-4
823.
Музеї України [Журнал] : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
824.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
825.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,