Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
802.
Міжнародне співробітництво. Україна - ЄС [Книга] = International cooperation Ukraine - EU. – Київ : [ Б в.]. – ISBN 978-966-8153-24-2
803.
Кудінович О.О. Міжнародний досвід оптимізації управління акціонерними товариствами в Україні в умовах геоекономічних викликів [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Кудінович О.О. ; КНУТШ. – Киев, 2009
804.
Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-02-1743-9
805.
Міртала Пилипенко. Скульптор і поет [Книга] = Mirtala. Sculptor and poet : [ монографія ]. – Нью-Йорк ; Київ ; Львів : Місіонер, 2007. – 136 с. : іл. – ISBN 978-966-658-093-4
806.
Высоцкий В.С. Мне есть что спеть ... [Книга] : песни, стихи, монологи / Владимир Высоцкий. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 480 с. – (Авторский вечер). – ISBN 978-5-9757-0142-8
807.
Мова - народ [Книга] : висловлювання про мову та її значення в житті народу. – Київ : Смолоскип, 2007. – 416 с. – ISBN 966-8499-53-0
808.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
809.
Диняк О.В. Моделювання рівнів грунтових вод у долинах малих річок м.Києва із застосуванням геоінформаційних технологій [Дисертація] : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Диняк О.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009
810.
Модернізація системи вищої освіти : соціальна цінність і вартість для України [Книга] : монографія / М.І. Михальченко, В.П. Андрущенко, О.І. Бульвінська, М.П. Лукашевич, Т.О. та ін. Нельга; М. Михальченко, В. Андрущенко, О. Бульвінська, М. Лукашевич, Т. Нельга та ін. ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т вищої освіти ; [ редкол. : В. Кремень та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-644-034-4
811.
Булгакова Л.Н. Мои друзья падежи [Книга] : грамматика в диалогах / Л.Н. Булгакова, И.В. Захаренко, В.В. Красных. – 5-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык. Курсы, 2007. – 216 с. – ISBN 978-5-88337-033-4
812.
Музеї України [Журнал] : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
813.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
814.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
815.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
816.
Налоговый кодекс Российской Федерации [Книга] : текст с изменениями и дополнениями на 15 мая 2008 года / [ отв. ред. Т. Лагун ]. – Справочно-информационное издание. – Москва : Эксмо. – (Карманный справочник юриста). – ISBN 978-5-699-28112-5
817.
Народ і влада в Україні [Журнал] : всеукраїнський суспільно-політичний вісник / Одеський благодійний фонд юристів України; Громадська організація "Комітет конституційно-правового контролю України". – Київ
818.
Народна творчість та етнографія [Журнал] = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
819.
Народна творчість та етнографія [Журнал] = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
820.
Народне мистецтво [Журнал] = Folk art / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
821.
[Наслідки кохання [Книга] : історія морально-любовна - 1792. – 2-е вид. – Афіни : Одисей, 1993. – 236 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-210-031-1
822.
Натали [Журнал] / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
823.
Наука в России [Журнал] : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
824.
Хаббард Л.Р. Наука выживания [Книга] : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель, 21 мая 1951 - 26 июня 1951 / Л.Р. Хаббард. – Los Angeles : Golden era
825.
Наука и жизнь [Журнал] : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex