Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
777.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
778.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
779.
Зарин А.Е. Любимые местопребывания русских государей [Книга] / А.Е. Зарин. – Москва : Русское слово, 2007. – 240 с. : илл. – (Путешествие в историю...). – ISBN 978-5-94853-830-3
780.
Гарматюк А.П. Любов найбільша - мій народ [Книга] : [ лірична поезія ] / Анатолій Гарматюк. – Вінниця : О. Власюк, 2008. – 152 с. – ISBN 978-966-2932-77-5
781.
Людина і праця [Журнал] : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ : Соцінформ, 1993-
782.
Елітіс О. [Магія Пападіямантіса [Книга] / Одісей Елітіс. – Афіни : Іпсилон ; Вівліа, 1996. – 136, [2] с. – В книзі також: Антологія / А. Пападіямандис. - Видання новогрецькою мовою
783.
Феоктистов А.В. Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Феоктистов А.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009
784.
Каввадіас Н. [Марабу [Книга] / Нікос Каввадіас. – Афіни : Агра, 1990. – 52 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-037-6
785.
Маркетинг в Україні [Журнал] / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
786.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
787.
Ванькина И.В. Маркетинг образования [Книга] : учебное пособие по спец. "Маркетинг" / И.В. Ванькина, А.П. Егоршин, В.И. Кучеренко. – Москва : Логос, 2007. – 336с. – ISBN 978-5-98704-145-7
788.
Глухов В.В. Математические методы и модели для менеджмента [Книга] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 060800 "Экономика и управление на предприятии" / В.В.Глухов, М.Д. Медников, С.Б. Коробко. – Изд. 3-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва : Лань, 2007. – 528 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0278-6
789.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
790.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-
791.
Международное право [Журнал] = International law : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-2893
792.
Международное право [Журнал] = International law : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-2893
793.
Богуславский М.М. Международное частное право [Книга] : учебник для студ. высших учебных заведений / М.М. Богуславский ; Ин-т государства и права РАН ; Академический правовой ун-т. – Изд. 5-е, перераб. и доп., с изменениями. – Москва : Юристъ, 2008. – 608 с. – (Institutiones). – ISBN 978-5-7975-0648-5
794.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
795.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
796.
Шадриков В.Д. Ментальное развитие человека [Книга] / В.Д. Шадриков. – Москва : Аспект Пресс, 2007. – 288 с. – ISBN 978-5-7567-0466-2
797.
Сидоров Е.Н. Метод управляемой объектом реинженерии программного обеспечения авиационных тренажеров [Дисертація] : Дисс. канд. технических наук. Спец. 01.05.03 - математическое и программное обеспечение вычислительных машин и систем / Сидоров Е.Н. ; Национальный авиационный ун-т. – Киев, 2009
798.
Глибовець А.М. Методи побудови ефективних розподілених систем інтелектуального типу з використанням агентного підходу [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення автоматизованих машин і систем / Глибовець А.М. ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Киев, 2009
799.
Кузьменко П.М. Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуванням AVO-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач) [Дисертація] : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Кузьменко П.М. ; КНУТШ. – Киев, 2009
800.
Бухарин С.Н. Методы и технологии информационных войн [Книга] / С.Н. Бухарин, В.В. Цыганов. – Москва : Академический Проект, 2007. – 384 с. – (Социально-политические технологии). – ISBN 978-5-8291-0862-5
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,