Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Канестри А. Новый большой русско-итальянский словарь [Книга] = Nuovo grande dizionario russo-italiano : около 220 000 словарных статей / А. Канестри ; [ отв. ред. Т.М. Никитина ]. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык Медиа, 2007. – 838 с. – ISBN 978-5-9576-0342-9
877.
Новый большой французско-русский фразеологический словарь [Книга] = Le nouveau grand dictionnaire phraseologique francais-russe : более 50 000 выражений / В.Г. Гак, Л.А. . Будницкая И.А. Мурадова, И.П. Лалаев, Л.С. Ковшова; В.Г. Гак, Л.А. Мурадова, И.А. Будницкая, И.П. Лалаев, Л.С. Ковшова ; под ред. В.Г. Гака. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык - Медиа, 2006. – 1628 с. – ISBN 5-9576-0250-7
878.
Семенова Н.М. Новый краткий словарь иностранных слов [Книга] : свыше 6500 слов / Н.М. Семенова. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : Дрофа ; Русский язык Медиа, 2008. – 800 с. – ISBN 978-5-9576-0442-6
Содержит выше 6 500 слов. Включает общеупотребительную лексику, в том числе новейшую, возникшую в конце 90-х годов и в начале нового века
879.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
880.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
881.
Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку [Журнал] / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
882.
Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку [Журнал] / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
883.
Ностальгия [Електронний ресурс] : жанр драма ; продолжительность 127 мин. – Москва : RUSCICO, 2004. – 1DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : русский, английский.- Звук. версии : mono : итальянский с русск. субтитр., русск. (закадр. перев.) , DOLBY DIGITAL 5.1.- Итал. (с рус.субт.)русск.(зак.перев).- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Режиссер" / Андрей Тарковский)
Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павлв Сосновского, некогда посетившего эти места.

Приз за лучшую режиссуру
Премия прфессиональной прессы ФИПРЕССИ
Приз экуменического жюри МКФ в Каннах , 1983
884.
Образовательные технологии [Журнал] : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
885.
Образотворче мистецтво [Журнал] : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
886.
Гончаров И. Обрыв [Книга] : [ роман ] / Иван Гончаров. – Москва : АСТ ; ВЗОИ, 2004. – 704 с. – (Книга на все времена). – ISBN 5-17-021253-4
887.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
888.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
889.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
890.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
891.
Теотокіс К. [Оповідання [Книга] : найкращі історії / Константінос Теотокіс ; вступ Яніса Далласа. – Афіни : Кімена, 1982. – 259 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою
892.
Кіщак Ю.І. Організаційно-правове забезпечення реалізації права громадян на звернення у сфері агропромислового комплексу [Книга] : монографія / Ю.І. Кіщак, М.П. Міняйло. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-2056-77-8
893.
Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу [Книга] : навч. посібник [для студентів вузів] / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-245-3
894.
Бурцева В.В. Орфографический словарь русского языка [Книга] : более 25 000 слов / В.В. Бурцева. – Москва : АСТ, 2008. – 640 с. – (Карманная библиотека словарей). – ISBN 978-5-17-014876-9
895.
Довжук І.В. Основи музеєзнавства [Книга] : навчальний посібник [ для студентів вузів ] / І.В. Довжук ; МОНУ ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. – 164с. – Світлій пам"яті В.Ф. Гайдукова (1926-2007) присвячено. – ISBN 978-966-590-709-1
896.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
897.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
898.
Лурия А.Р. Основы нейропсихологии [Книга] : учеб. пособ. для студ.ентов вузов / А.Р. Лурия. – 6-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2008. – 384 с. – (Классическая учебная книга ; Высшее образование). – ISBN 978-5-7695-4915-1
899.
Балыхина Т.М. Основы теории тестов и практика тестирования (в аспекте русского языка как иностранного) [Книга] : учебное пособие / Т.М. Балыхина. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык. Курсы, 2006. – 240 с. – ISBN 5-88337-125-6
900.
Мотронюк О.В. Особливості географічного поширення та еколого-ценотична диференціація видів родини Euphorbiaceae Juss. у флорі України [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Мотронюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex