Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Солганик Г.Я. Стилистика текста [Книга] : учеб. пособие для студ., абитуриентов, преподавателей-филологов и учашихся ст. кл. шк. гуманитар. профиля / Г.Я. Солганик. – 9-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2009. – 253, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-89349-008-4
777.
Котлер Ф. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів [Книга] / Філіп Котлер, Карен Ф.А. Фокс ; [пер. з англ.: Лилик М.С., Василенко І.О.]. – 1-ше укр. вид. – Київ : Хімджест, 2011. – 563, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 539-558. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека Української Асоціації Маркетингу). – ISBN 978-966-8537-73-8
778.
Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент [Книга] : [підручник для студентів вищ. навч. закл.] / Ігнатьєва І.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Каравела, 2012. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8019-58-Х
779.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
780.
Глібко В.М. Судова бухгалтерія [Книга] : підручник [для студентів вищих навч. закл.] / В.М. Глібко, О.П. Бущан ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – 2-е вид., переробл. і допов. – Харків : Право, 2011. – 190, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Предм. покажч.: с. 183-184. – Бібліогр.: с. 181-182. – ISBN 978-966-458-192-6
781.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
782.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
783.
Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова [Книга] : навчальний посібник / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки молоді та спорту. – Київ : Алерта, 2011. – 543, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-093-6
784.
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Говерла
785.
Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту [Книга] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2012. – 303, [1] с. – Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр. в кінці гл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-88-1
786.
Счастливая [Журнал] / Изд. дом "Фактор". – Харьков
787.
Счастливая [Журнал] / Изд. дом "Фактор". – Харьков
788.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
789.
Кінг С. Сяйво [Книга] : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. І. М. Андрусяка ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2010. – 636, [1] с. – ISBN 978-966-03-4523-2
790.
Андрухович Ю.І. Таємниця [Книга] : замість роману / Юрій Андрухович ; [худож.-оформ. І.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2012. – 478, [4] с., іл. : іл. – (Література). – ISBN 978-966-03-4392-4
791.
Тайваньская панорама [Журнал] : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
1997. N 73
792.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
793.
Туленков М.В. Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні [Книга] : монографія / М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2012. – 511, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 470-511. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-89-0
794.
Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії [Книга] : [підручник для студентів вищ. навч. закл.] / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2012. – 303 с. : іл., табл. – Покажч.: с. 292-299 .- Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 300. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-08-3
795.
Меламуд А.Л. Теория небольшого взрыва [Книга] / А. Меламуд, Д. Черкасский, Р. Сахалтуев ; [сост. : Е.В. Гладыш, А.В. Бойченко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 236 с., ил. : ил. – ISBN 978-966-03-5815-7
796.
Кібік О.М. Теорія бізнесу [Книга] : навчальний посібник / О.М. Кібік, К.В. Белоус ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Київ : Алерта, 2012. – 255, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 251-252. – Бібліогр.: с. 253-255. – ISBN 978-617-566-144-4
797.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
798.
Булатецька Л.І. Теорія і теоретизація у лінгвістиці [Книга] : підручник [для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / Л.І. Булатецька. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 175, [1] с. : іл. – На обкл. тези змісту зазнач. укр. мовою. – Бібліогр.: с. 164-175 та в кінці ст. – ISBN 966-7890-94-5
799.
Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів [Книга] = Theory of qualification of crimes : підручник [для студ. вищих навч. закладів ] / В.В. Кузнецов, А.В. Савченко ; за заг. ред. В.І Шакуна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Вид. 4-те переробл. – Київ : Алерта, 2012. – 315, [1] с. : табл. – Другий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 11-15, 291-309. – ISBN 978-617-566-126-0
800.
Юніцька Н.М. Теорія літератури в школі [Книга] / Н.М. Юніцька. – Харків : Основа, 2012. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 128. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 2 (99)). – ISBN 978-617-00-1229-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex