Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
777.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
778.
Лукашевич М.П. Соціологія [Книга] : загальний курс : [підручник для студ. вищ. навч. закладів] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2011. – 407, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8019-33-4
779.
Лукашевич М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій [Книга] : основи загальної, спеціальних та галузевих теорій : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. – Київ : Каравела, 2012. – 543, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-37-7
780.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
781.
Плутарх Сравнительные жизнеописания [Книга] : избранные главы : [пер. с древнегреч.] / Плутарх ; [примеч. М. Гаспарова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 349, [3] с. – В содерж.: Тесей и Ромул ; Александр и Цезарь ; Демосфен и Цицерон. – Библиогр. в примеч. в конце кн. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-91181-701-5
782.
Оксанен С. Сталінські корови [Книга] / Софі Оксанен ; [пер. з фін. О. Органіста, Г. Шульги, С. Ципанова, Н. Жаден ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 410, [2] с. – Пер. вид. : Stalinin lehmat / Sofi Oksanen. Helsinki, 2003. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Фінляндія). – ISBN 978-966-03-5503-8
783.
Статистика України [Журнал] = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
784.
Солганик Г.Я. Стилистика текста [Книга] : учеб. пособие для студ., абитуриентов, преподавателей-филологов и учашихся ст. кл. шк. гуманитар. профиля / Г.Я. Солганик. – 9-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2009. – 253, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-89349-008-4
785.
Котлер Ф. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів [Книга] / Філіп Котлер, Карен Ф.А. Фокс ; [пер. з англ.: Лилик М.С., Василенко І.О.]. – 1-ше укр. вид. – Київ : Хімджест, 2011. – 563, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 539-558. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека Української Асоціації Маркетингу). – ISBN 978-966-8537-73-8
786.
Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент [Книга] : [підручник для студентів вищ. навч. закл.] / Ігнатьєва І.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Каравела, 2012. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8019-58-Х
787.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
788.
Глібко В.М. Судова бухгалтерія [Книга] : підручник [для студентів вищих навч. закл.] / В.М. Глібко, О.П. Бущан ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – 2-е вид., переробл. і допов. – Харків : Право, 2011. – 190, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Предм. покажч.: с. 183-184. – Бібліогр.: с. 181-182. – ISBN 978-966-458-192-6
789.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
790.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
791.
Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова [Книга] : навчальний посібник / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки молоді та спорту. – Київ : Алерта, 2011. – 543, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-093-6
792.
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Говерла
793.
Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту [Книга] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2012. – 303, [1] с. – Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр. в кінці гл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-88-1
794.
Счастливая [Журнал] / Изд. дом "Фактор". – Харьков
795.
Счастливая [Журнал] / Изд. дом "Фактор". – Харьков
796.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
797.
Кінг С. Сяйво [Книга] : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. І. М. Андрусяка ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2010. – 636, [1] с. – ISBN 978-966-03-4523-2
798.
Андрухович Ю.І. Таємниця [Книга] : замість роману / Юрій Андрухович ; [худож.-оформ. І.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2012. – 478, [4] с., іл. : іл. – (Література). – ISBN 978-966-03-4392-4
799.
Тайваньская панорама [Журнал] : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
1997. N 73
800.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,