Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Фітотерапія [Журнал] : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
852.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
853.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
854.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
855.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
856.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
857.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
858.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
859.
Фразеологія: знакові величини [Книга] : [навч. посібник для студ. ф-тів інозем. мов] / Я.А. Баран, М.І. Зимомря, О.М. Білоус, І.М. Зимомря ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 238-253 та в кінці розд. – ISBN 978-966-382-142-9
860.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
861.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
862.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
863.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
864.
Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? [Книга] : романи / Панас Мирний ; [передм., комент. : М.П. Бондаря ; худож.-оформ. Ю.Ю. Романіка]. – Харків : Фоліо, 2012. – 794, [2] с. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури / [Громад. Рада сер. : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкун, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5617-7
865.
Лузина Л. Хочу замуж, или Я не брошу курить ради тебя [Книга] / Лада Лузина ; [худож.-оформ. П. Рыженко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 123, [5] с., ил. : ил. – ISBN 978-966-03-5901-7
866.
Іваницький А.І. Хрестоматія з українського музичного фольклору [Книга] : (з поясненнями та коментарями) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. кульутри і мистец. I-IV рівнів акредитації / А.І. Іваницький ; М-во культури і туризму України, НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 519, [1] с. : ноти. – Алф. покажч. пісень: с. 514-519. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-382-139-9
867.
Цветники [Журнал] / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
868.
Цветники [Журнал] / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
869.
Цветники [Журнал] / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
870.
Цветоводство [Журнал] : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
871.
Козеллек Р. Часові пласти [Книга] = Zeitschichten : дослідження з теорії історії : зі статтею Ганса-Георга Гадамера / Райнгарт Козеллек ; [пер. з нім. В. Швед ; заг. ред., вступ. ст., комент. С. Стельмах ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Центр европейських гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2006. – 429, [8] с. – Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та вид-ва "Дух і літера". - Парал. тит. арк. нім. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-378-028-2
872.
Часопис Київського університету права [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
873.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
874.
Некряч Т.Є. Через терни до зірок [Книга] : труднощі перекладу художніх творів : для студ. переклад. ф-тів ВНЗ : навч. посібник / Т.Є. Некряч, Ю.П. Чала ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 195, [1] с. – На обкл. назва: Переклад художніх творів. "Через терни до зірок" .- На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 186-195. – ISBN 978-966-382-154-2
875.
Колесник С.П. Чи будемо пересівати волю [Книга] : художня публіцистика / С.П. Колесник ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 559, [1] с. – ISBN 978-966-439-526-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,