Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
627.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
628.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
629.
Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 р. - початок ХХІ ст. ) [Книга] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [Баран З.А., Кипаренко Г.М., Козицький А.М. та ін.] ; за ред М. Швагуляка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Тріада плюс, 2011. – 699, [1] с., [18] арк. фотогр. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Імен. покажч.: c. 687-699. – Бібліогр.: с. 668-686. – ISBN 978-966-486-093-9
630.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
631.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
632.
Ионеско Э. Носорог [Книга] : [пьесы] / Эжен Ионеско ; [пер. с фр. Л. Завьяловой, И. Кузнецовой, Е. Суриц ; коммент. М. Яснова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 314, [3] с. – В содерж. также: Лысая певица ; Бескорыстный убийца ; Поверх реальности / М. Яснов. – Библиогр. в коммент. в конце кн. и в подстроч. примеч. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-91181-695-7
633.
Нумізматика і фалеристика [Журнал] : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
634.
Гофштейн Д. О білий світе мій… [Книга] : вибрані поезії / Давид Гофштейн ; [упоряд. В. Богуславська ; ред. : Л. Череватенко, П. Рихло ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр досліджень єврейської історії та культури]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 461, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-378-229-4
635.
Доценко І.В. О. Генрі. Вибрані твори [Книга] : посібник для самост. читання / Доценко І.В., Євчук О.В. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 175, [1] с. : табл. – На обкл.: Homereading from Nova Knyha. O. Henry. Selected stories та зміст кн.: Тексти ; Комплекс вправ ; Тести і завдання ; Довідковий матеріал ; Коментар Доценко І.В., Євчук О.В. – ISBN 978-966-382-337-9
636.
Образовательная политика [Журнал] : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
637.
Обрії особистості [Книга] : книга на пошану Івана Дзюби / [упоряд. : О. Гнатюк, Л. Фінберг ; відп. ред. О. Купріян]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 473, [7] с., [16] с. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 457-470. – ISBN 978-966-378-209-6
638.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
639.
Генрі О. Оповідання [Книга] = Short Stories / О. Генрі ; [пер. з фр. ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осіпова]. – Харків : Фоліо, 2011. – 223с. – (Видання з паралельним текстом). — На обкл. та тит. арк. парал. укр., фр. — Текст парал. фр., укр. – ISBN 978-966-03-4580-5
640.
Основи економічної теорії [Книга] : навч. посіб. / В.Г. Федоренко, М.М. Руженський, С.В. Палиця, Ю.Б. Пінчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Алерта, 2012. – 311, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. на почат. тем. – (Бібліотека курсу "Економічна теорія"). – ISBN 978-617-566-116-1
641.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
642.
Мартыненко Н.М. Основы менеджмента [Книга] : [учебник для студ. высш. учеб. заведений] / Н.С. Мартыненко. – Киев : Каравелла, 2011. – 494, [1] с. : ил., табл. – Сер. осн. 1999 г. – Библиогр. в конце гл. – (Высшее образование в Украине). – ISBN 966-8019-20-2
Фундаментальний підруник розкриває зміст программи нормативної професійно орієнтованої дисципліни "Основи менеджменту". Об"єднує теоретичні основи менеджменту і методи практичного їх використання в діяльності організацій
643.
Мушкетик Ю.М. Останній гетьман. Погоня [Книга] : романи / Юрій Мушкетик ; [худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 374 с. – Серія засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5200-1
644.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 1997-. – ISSN 1818-4243
645.
Александрова А.В. Отчуждение как форма развития культуры [Книга] / А.В. Александрова ; [ред. А.О. Пучков]. – Киев : Самватас, 1996. – 191, [4] с. – ISBN 5-8238-0469-5
646.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2007-
647.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2007-
648.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2007-
649.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2007-
650.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,