Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
777.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
778.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
779.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
780.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
781.
Третьяков В О. Охорона праці [Книга] : навчальний посібник з тест. комплексом на CD / О.В. Третьяков, В.В. Зацарний, В.Л. Безсонний ; за ред. К.Н. Ткачука. – Київ : Знання, 2010. – 166 с. + CD. – ISBN 978-966-346-605-7
електронний додаток з програмним продуктом і 73 повнотекстовими виданнями з логіки.
782.
Клименко І. Оцінка пам"яток історії, архіітектури та містобудування [Книга] / І. Клименко, С. Смольнікова. – Київ : АртЕк, 2006. – 264 с. – ([Увекон]). – ISBN 966-505-114-8
783.
Косович В.М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки [Книга] : монографія / В.М. Косович. – Львів : Тріада-плюс, 2010. – 212 с. – ISBN 978-966-486-075-5
784.
Пашкевич Г.О. Палеоботанічні знахідки з поселення вельбарської культури Йосипівка-III у Побужжі [Книга] / Г.О. Пашкевич, Т.Р. Милян. – Львів : [Б.В.], 2010. – 64 с. – ISBN 978-966-397-113-8
785.
Пам"ять століть. Планета [Журнал] : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
786.
Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. завед. / Т.А. Павловская. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 393с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-511-0
787.
Патонівська школа [Книга] / НАНУ, Ін-т елетрозварювання ім. Є.О. Патона ; [редкол. : С.І. Кучук-Яценко, Л.М. Лобанов, І.К. Походня та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 440с. – ISBN 978-966-00-0963-1
788.
Патріот України [Журнал] : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
789.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
790.
Педагогические технологии [Журнал] : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2001-
791.
Пермяков О.А. Педагогіка [Книга] : навчальний посібник / О.А. Пермяков, В.В. Морозов. – 2-ге вид., виправ. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 171с. – ISBN 978-966-346-827-3
792.
Рогова П.І. Педагогічні бібліотеки України [Книга] : (друга половина XIX- 20-ті роки XX ст.) / П.І. Рогова ; АПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 270 с. – ISBN 978-966-529-210-4
793.
Пенсія [Журнал] : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
794.
Сарычева З.А. Первые годы строительства национального ботанического сада НАН Украины им. Н.Н. Гришко [Книга] / З.А.Сарычева, В.И. Муратова. – Киев, 2008. – 120 с.
795.
Гусаров К.В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках [Книга] : монографія / К.В. Гусаров. – Харків : Право, 2010. – 352 с. – ISBN 978-966-458-187-2
796.
Тіллі Р. Переговори з продажу [Книга] = Sales conversations / Роберт Тіллі. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English). – ISBN 978-966-346-767-2
797.
Стецюк П. Перша Конституція Польщі (1791): спроба правового аналізу [Книга] = The First Polish Constitution (1791) : attempted legal analysis / Укр.-Польський Клуб Конституціоналістів, КНУТШ, Юрид ф-т, Вища школа права і адмін. в Перемишлі (Респуб. Польща). – Львів : Астролябія, 2010. – 112 с. – ISBN 978-966-8657-59-7
798.
Мішина О.О. Підвищення вірогідності результатів клініко-діагностичних досліджень на основі концепції невизначеності [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Мішина О.О. ; Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
799.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
800.
Мальська М.П. Планування туристичної діяльності [Книга] : навчальний посібник / М.П. Мальська, О.Ю. Бордун ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Геогр. фак. – Київ : Знання, 2010. – 310 с. + CD. – ISBN 978-966-346-783-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,