Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
852.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
853.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
854.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
855.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
856.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
857.
Проблеми розвитку депресивних регіонів [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 квітня 2007 р., м. Ніжин. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 192 с.
858.
Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах [Книга] : матеріали VI Міжн. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 15-16 жовтня 2009 р. / МОНУ, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; [редкол. : Коцан І.Я. (гол. редкол.), Цьось А.В., Федонюк С.В. та ін.]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 285 с. – ISBN 978-966-600-450-8
859.
Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах [Книга] : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 жовтня 2008 р. / МОНУ, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; [редкол. : Коцан І.Я. (гол. редкол.), Цьось А.В., Федонюк С.В. та ін.]. – Луцьк : Вежа, 2008. – 428 с. – ISBN 978-966-600-368-6
860.
Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах [Книга] : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : [у 2-х т.]. – Луцьк : Вежа. – ISBN 978-966-600-300-6
861.
Програма Всеукраїнських наукових фольклористичних читань, присвячених професору Лідії Дунаєвській [Брошура]. – Київ, 2007. – 16 с.
862.
Програма зі спецкурсу "Український дитячий фольклор (народнопоетичний та етномузикознавчий аспекти)" [Брошура] : для студ. спеціальності "Фольклористика". – Київ : Київський ун-т, 2006. – 28 с.
863.
Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України [Книга] / НАНУ, Ін-т географії ; Ж.М. Матвіїшина [та ін.] ; за ред. Ж.М. Матвіїшиної. – Київ : Наукова думка, 2010. – 192с. – ISBN 978-966-00-0903-8
864.
Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010
865.
Просценіум [Журнал] : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
866.
Чепка О.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах навчального комплексу "педагогічний коледж - педагогічний університет" [Автореферат] : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чепка О.В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010
867.
Корсун С.І. Професійний відбір працівників оперативних підрозділів податкової міліції: психологічні засади [Книга] : монографія / Корсун Сергей Іванович, Майдіков Юрій Леонідович ; Київський нац. ун-т внутр. справ. – Коростень : Тріада С, 2010. – 152 с. – ISBN 966-96156-4-24
868.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
869.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник. Спецпроект / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
870.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
871.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
872.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
873.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
874.
Процесот на стандардизациjата на македонскиот jазик во споредба со соодветните процеси во другите словенски и балкански jазици [Книга] = The standardization of Macedonian in comparison with other Slavic and Balkan languages : тркалезна маса по повод 125-годишнината од раганьето на Крсте Мисириков. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 118, [2] c. – Парал. тит.л. англ. мовою. – ISBN 9989-649-74-Х
875.
Семенака В.В. Прямий синтез різнометалічних комплексів хрому (ІІІ) з N,O - донорними лігандами за участю солі Рейнеке [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Семенака В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,