Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Скитиба К.М. Облік і контроль витрат виробництва підприємств енергомістких галузей переробної промисловості [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Скитиба Катерина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
727.
Облік у зарубіжних країнах [Книга] : [підручник] / В.І. Єфіменко, Л.І. Лук"яненко, О.В. Небильцова, А.В. Максименко ; за ред. В.І. Єфіменка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 311, [1] с. : іл., табл. – Глосарій термінів: с. 288-301. – Бібліогр.: с. 302-303. – ISBN 978-966-483-641-5
728.
Комарницький А.С. Образ Богородиці і художня культура Київської Русі (становлення національних особливостей) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Комарницький Андрій Степанович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014
729.
Образовательные технологии [Журнал] : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
730.
Наконечна С.В. Оброблення зображень плям лазерних пучків із застосуванням паралельно-ієрархічних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Наконечна Світлана Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
731.
Шкрібляк К.П. Односторонні правочини в нотаріальній та судовій практиці [Автореферат] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шкрібляк Катерина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
732.
Куліков А.Ю. Одночасне кількісне визначення гідрофобних та гідрофільних сполук методом міцелярної рідинної хроматографії [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра хім. наук : 02.00.02 / Куліков Артем Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
733.
Онкология [Журнал] = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
734.
Чуприна Л.А. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України [Книга] : монографія / Л. Чуприна ; [наук. ред. В.М. Горовий] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-177. – ISBN 978-966-02-7260-6
735.
Лазаренко І.С. Оптимальне керування для параболічних рівнянь з точковими нелокальними крайовими умовами [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-матем. наук : 01.05.04 / Лазаренко Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
736.
Організаційна психологія. Економічна психологія [Журнал] = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-
737.
Орчелота О.І. Організація управлінського обліку та внутрішнього аудиту на підприємствах авіаційної промисловості [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Орчелота Олена Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
738.
Холодницький Н.І. Організація, структура та місце прокуратури в системі органів юстиції Сполучених Штатів Америки (історико-правове дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Холодницький Назар Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014
739.
Ледней М.Ф. Орієнтаційна нестійкість та впорядкування у зовнішніх полях обмежених рідких кристалів [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ледней Михайло Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
740.
Освітній простір України [Журнал] : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014-
741.
Середюк О.Є. Основи кваліметрії та сертифікації в нафтогазовій галузі [Книга] : навч. посібник / О.Є. Середюк, Л.А. Витвицька, З.П. Лютак ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-265. – ISBN 978-966-694-213-8
742.
Воробйова І.А. Основи лінгвокраїнознавства [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Воробйова. – Київ : Слово, 2014. – 269, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-270. – ISBN 978-966-194-190-7
743.
Гончарова Н.О. Основи професійної орієнтації [Книга] : навч. посібник / Н.О. Гончарова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 166, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 159-167. – Бібліогр.: с. 122-135, 156-158 та в кінці гл. – ISBN 978-966-194-048-1
744.
Радченко Н.В. Особливості ГАМК-ергічного медулярного контролю функції кровообігу щурів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Радченко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
745.
Радченко Н.В. Особливості ГАМК-ергічного медулярного контролю функції кровообігу щурів [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Радченко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2013
746.
Лимар А.Ю. Особливості дискретно-імпульсного введення енергії при диспергуванні крохмалевмісної сировини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Лимар Анна Юріївна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014
747.
Абрамов В.В. Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Абрамов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
748.
Абрамов В.В. Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Абрамов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
749.
Саєнко Ю.О. Особливості правового регулювання робочого часу в нових умовах господарювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Саєнко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
750.
Ставиченко А.В. Останні опери Ріхарда Штрауса (до проблеми типології пізніх етапів у мистецтві) [Автореферат] : автреф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Ставиченко Анна Валеріївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex