Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Науковий вісник Одеського національного економічного університету [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Всеукр. асоціація молодих науковців. – Одеса
677.
Науковий вісник Одеського національного економічного університету [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Всеукр. асоціація молодих науковців. – Одеса
678.
Науковий вісник Одеського національного економічного університету [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Всеукр. асоціація молодих науковців. – Одеса
679.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота" [Журнал] / М-во освіти та науки України. – Ужгород
  вип. 22. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
680.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота" [Журнал] / М-во освіти та науки України. – Ужгород
  вип. 20. – 2011. – Резюме укр., рос., анг. мовами
681.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота" [Журнал] / М-во освіти та науки України. – Ужгород
  вип. 21. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
682.
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Іст. ф-т. – Ужгород : Говерла
  вип. 2 (33). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
683.
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Ужгород
  вип. 3 (44). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
684.
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. Соціальні комунікації [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Ужгород
  вип. 2 (32). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
685.
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. Соціальні комунікації [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Ужгород
  вип. 1 (31). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
686.
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Хімія" [Журнал] : збірник наукових праць. – Ужгород
  вип. 1 (31). – 2014. – Резюме англ. мовою
687.
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Сер. 1 "Економіка" [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Чернігів
  вип. 3 (23). – 2014. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
688.
Науковий та інноваційно-інвестиційний потенціал України [Книга] : Київський літопис XXI століття : [всеукр. збірник] / Нац. акад. аграр. наук України [та ін. ; ред. рада.: Патон Б.Є. та ін. ; уклад. Стройков В.В.]. – Київ : Стройков В.В., 2013. – 271, [1] с. : фот. – Присвячується 95-річчю Національної академії наук України. - Текст укр., англ. – ISBN 978-966-96823-2-1
689.
Наукові основи збереження біотичної різноманітності [Журнал] = Scientific principles of biodiversity conservation = Научные основы сохранения биоразнообразия : науковий щорічний збірник / Ін-т екології Карпат НАН України. – Львів. – ISSN 2220-3087
690.
Токар Л.К. Наукові основи українознавства [Книга] : монографія / Леонід Токар ; М-во освіти і науки України, Нац. НДІ українознавства та всесвіт. історії. – Вид. 2-ге, уточн. і допов. – Київ : [б. в.], 2014. – 352 с. – Бібліогр.: с. 319-351 та в підрядк. прим.
У пр. № 1692967 напис:
Наукові бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис. 2. XII.-2014 р.
691.
Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" [Журнал] : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України. – Донецьк
  № 1 (15), ч. 2. – 2014. – Резюме укр. рос., англ. мовами
692.
Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" [Журнал] : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України. – Донецьк
  № 1 (15), ч. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
693.
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Проблеми моделювання та автоматизації проектування" [Журнал] : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України. – Донецьк : Дон ДТУ
  № 1 (12)/2 (13). – 2013. – Випуск присвячується 40-річчю співробітництва ДонНТУ і Штутгарського ун-ту в галузях моделювання, САПР. автоматизації динамічних систем, паралельних і розподілених обчислень
694.
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Гірничо-електромеханічна" [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Донецьк
  № 1 (27). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
695.
Наукові праці НДФІ [Журнал] : науковий збірник / М-во фінансів України ; Акад. фінансового управління ; Н.-д. фінансовий ін-т. – Київ, 1996-
696.
Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова [Журнал] : періодичний науковий збірник з радіотехніки та телекомунікацій, електроніки, економіки та управління підприємствами (економіка зв"язку). – Одеса, 1933-. – ISSN 0131-8675
697.
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького [Журнал] : право, економіка / М-во освіти і науки України. – Івано-Франківськ, 2007-. – ISSN 2078-6670
698.
Гончар Г.В. Науково-організаційна діяльність К.Г. Гуслистого та його внесок у розвиток української етнографії (30-70 рр. XX ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гончар Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
699.
Гончар Г.В. Науково-організаційна діяльність К.Г. Гуслистого та його внесок у розвиток української етнографії (30-70 рр. XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гончар Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
700.
Науково-практичний коментар "Цивільного процесуального кодексу України" [Книга] : станом на 2 лют. 2015 р. / [В.В. Забарський та ін.] ; за заг. ред. Богатиря В.В. – Київ : Професіонал, 2015. – 687, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-966-370-167-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex