Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics [Журнал] / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
52.
Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics [Журнал] / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
53.
Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics [Журнал] / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
54.
Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics [Журнал] / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
55.
Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics [Журнал] / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
56.
Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics [Журнал] / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
57.
Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics [Журнал] / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
58.
Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics [Журнал] / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
59.
Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics [Журнал] / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
60.
Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics [Журнал] / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
61.
Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics [Журнал] / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
62.
Shafer-Landau The ethical life [Книга] : fundamental readings in ethics and moral problems / Russ Shafer-Landau. – 2nd ed. – New York ; Oxford : Oxford Univ. Press, 2012. – VIII, 456 p. – ISBN 978-0-19-977352-7
63.
Van Inwagen The problem of evil [Книга] : the Gifford lectures delivered in the University of St. Andrews in 2003 / Peter van Inwagen. – Oxford : Clarendon Press, 2008. – XIV, 183 p. – Bibliogr.: p. 177-180. – ISBN 978-0-19-954397-7
64.
Ukraine in figures 2013 [Книга] : statistical publication / State statistics service of Ukraine ; [ed.: O.H. Osaulenko]. – Kyiv : Konsultant, 2014. – 239, [1] p. : ill., tab. – Index: p. 237-239. – ISBN 978-966-8459-31-3
65.
Stump E. Wandering in darkness [Книга] : narrative and the problem of suffering / Eleonore Stump. – Oxford : Clarendon Press, 2013. – XIX, 668 p. – В кінці книги: Made in the USA. 2014. – Bibliogr.: p. 637-651. – ISBN 978-0-19-965930-2
66.
Welding fluxes structural and physicochemical aspects of slag melts [Книга] : monograph / [V.E. Sokol"skii et al.] ; Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : Київський університет, 2015. – 239. [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Bibliogr.: p. 224-236. – ISBN 978-966-439-810-4
67.
What have we learned? Macroeconomic policy after the crisis [Книга] / ed. by George Akerlof, Olivier Blanchard, David Romer, and Joseph Stiglitz. – Cambridge ; London : International Monetary Fund ; The MIT Press, 2014. – VII, 359 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-0-262-02734-2
68.
XIII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015)" [Книга] : 18-20 листоп. 2015 р., Дніпропетровськ, Україна : тези доп. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Ін-т прикл. систем. аналізу НТУУ "КПІ" МОН України і НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.]. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 264 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. у підрядк. прим.
69.
Czobit D. Zamek w Podhorcach [Брошура] / Dmytro Czobit. – Броди : Просвіта, 2009. – 31, [1] s. : il. – ISBN 966-7544-45-4
70.
Кісар С.Г. Абетка [Книга] : вірші для дошк. та мол. шк. віку / Світлана Кісар ; [худож. Дзень О.С.]. – Київ : Веселка, 2015. – [66] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-01-0467-9
71.
Бачишин Б.Д. Автоматизація геодезичних вимірювань в землеустрої [Книга] : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Землеустрій та кадастр" / Б.Д. Бачишин ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2013. – 228, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-221. – ISBN 978-966-327-268-9
72.
Агроекологічний журнал [Журнал] = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
73.
Агросвіт [Журнал] : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
74.
Пусан К.Б. Адаптація національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пусан Катерина Борисівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку. – Харків, 2015
75.
Пусан К.Б. Адаптація національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пусан Катерина Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,