Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Кудерська Н.І. Адміністративно-правове регулювання охорони та збереження матеріальної культурної спадщини в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Кудерська Надія Іванівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2015
77.
Парахонський Б.О. Актуальні виклики та загрози регіональній безпеці: висновки для України [Брошура] : аналіт. доп. / Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 42 с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 6). – ISBN 978-966-554-228-5
78.
Актуальні проблеми гідрогеології [Книга] : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 149 с. : рис., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст.
79.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 1996-. – ISSN 2308-6912
80.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 1996-. – ISSN 2308-6912
81.
Акустичний вісник [Журнал] = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
82.
Акустичний вісник [Журнал] = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
83.
Акустичний вісник [Журнал] = Акустический вестник = Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
84.
Акустичний вісник [Журнал] = Акустический вестник = Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
85.
Акустичний вісник [Журнал] = Акустический вестник=Acoustic bulletin : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
86.
Альгология [Журнал] : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
87.
Альгология [Журнал] : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
88.
Альгология [Журнал] : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
89.
Альгология [Журнал] : международный научно-технический журнал / НАНУ, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-8540
90.
Альманах цивилистики [Книга] = Almanah of civil law : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта. – ISBN 978-617-566-312-7
91.
Бігун О.А. Амбівалентність візантійства у творчості Тараса Шевченка [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 ; 10.01.01 / Бігун Ольга Альбертівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
92.
Сорока П.М. Аналіз, моделювання та управління ризиками [Книга] : [навч. посібник] / П.М. Сорока, Б.П. Сорока ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 270 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 268-269. – ISBN 978-966-388-223-9
93.
Лістунов Д.П. Аналоги природних алкінілкарбінолів: синтез та оцінка як протиракових фармакофорів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Лістунов Димитрій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
94.
Дайнеко В.В. Англійська мова в дипломатичному листуванні [Книга] = A guide to diplomatic correspondence : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко, С.В. Васильєв ; за ред. В.В. Дайнеко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 2014. – 399, [1] с. : іл., табл. – Текст англ. – ISBN 978-966-439-731-2
95.
Ешкилев В. Андрогин. Книга странствий Григория Сковороды [Книга] / Владимир Ешкилев ; [пер. с укр. Н.М. Дутчак]. – Харьков : Фолио, 2014. – 318, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-6679-4
96.
Антикорупційна політика держави: складові та напрями реалізації [Книга] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [С.М. Серьогін та ін.] ; за заг. ред. С.М. Серьогіна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 474, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 460-474. – ISBN 978-966-7800-93-2
97.
Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива [Книга] : монографія / [Д.Г. Лук"яненко та ін.] ; за заг. ред. Д.Г. Лук"яненка, А.М. Поручника ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 334, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-386-5
98.
Антологія єврейської поезії [Книга] : українські переклади з їдишу. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 671, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 670-671. – ISBN 966-378-042-8
В змісті авт.: Шлойма Етінгер, Велвл Збаржер (Вольф Еренкранц), Авром Гольдфаден, М.М. Варшавський, Іцхок-Лейбуш Перец, Моріс Вінчевський, Шолом-Алейхем (Рабинович), Шимен-Шмуель Фруг, Моріс Розенфельд та ін.
99.
Антологія української готичної прози [Книга] : у 2 т. / укладач Юрій Винничук ; [передм. Ю.П. Винничука]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6944-3
Зміст:

Юрій Винничук. Нічний привид, Українська готична проза ХІХ сторіччя;
Григорій Квітка-Основ"яненко. Мертвецький Великдень;
Іван Барщевський. Душа не в своєму тілі, Дерев"яний Дідок і жінка-комаха, Що трапилось з Дерев"яним Дідком, Жінка-комаха, Школяр Люцефуга, Гордий філософ, Мрійник Северин, Привид.
З книги "Шляхтич Завальня": Про чорнокнижника і змія,що вилупився з яйця, якого зніс півень, Зухвалі вчинки, Вужева корона, Вовкулака,
Родимка на вустах, Духи вогнисті;
Орест Сомів. Русалка, Недобре око;
Михайло Чайковський. Могила;
Іван Бороздна. Золота гора, або Я тебе вирятую, Українська легенда;
Олекса Стороженко. Дорош, Мірошник;
Хома Купрієнко. Недобрий віщун, Втоплениця;
Микола Білевич. Журавель;
Микола Костомаров. Дитяча могила, Хвора. Розповідь лікаря, Фаїна;
Пантелеймон Куліш. Огняний змій, Повість із народних переказів;
Іван Наумович. Нічний супутник;
Іван Гавришкевич. Страхи, Видіннє;
Григорий Данилевский. Витівки духів, Примари, Прогулянка дідька;
Митрофан Александрович. Антін Михайлович Танський, Шапка
Євген Згарський. Отець &Юрій;
Леопольд фон Захер-Мазох. Мертві ненаситні;
Олександр Тарнавський. Лейб-Сурес, Із єврейських легенд;
Орест Авдиковський. Історія черепа;
Лев Сапогівський. Старий палац;
Михайло Петрушевич. Градобур;
Наталя Коб&ринська. Душа. Психологічний ескіз, Хмарниця;
Тимотей Бордуляк. Нічний привид;
Кость Ванченко-Писанецький. Чорнокнижник, Із розповідей бабусі;
Федот Кудринський. Замчисько;
Людмила Старицька-Черняхівська. Жива могила, Українськ&а легенда;
Літературні ілюстрації:
Невідомий
Кімната привидів. Розповідь інженера
Венеціян Білиловський
Візит з іншого світу
Омелян Партицький
Викликуванє духів
"Світ&лі і темні духи"
1. О тім, як темний дух утік під стіл
2. О тім, як світлий дух грав на фортеп"яні
100.
Антологія української готичної прози [Книга] : у 2 т. / укладач Юрій Винничук ; [передм. Ю.П. Винничука]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6945-0
Том, який ви зараз тримаєте у руках, присвячений готичній прозі ХХ ст. і обіймає творчість письменників, які творили на початку сторіччя, у міжвоєнний період та в діаспорі. Сюди увійшли твори Івана Франка, Василя Стефаника, Гната Хоткевича, Надії Кибальчич, Антіна Крушельницького, Наталени Королеви, Гната Михайличенка, Софії Яблонської та багатьох інших.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,