Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Сорока Ю.В. Брестська унiя [Книга] : [1596]. – Харків : Фоліо, 2013. – 119 с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Знамениті події історії України : сер. засн. у 2009 р.). – ISBN 978-966-03-5280-3
127.
Будуємо нову Україну [Книга] : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – 407, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-518-677-9
128.
Буковинський математичний журнал [Журнал] = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
129.
Буковинський математичний журнал [Журнал] = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
130.
Буковинський математичний журнал [Журнал] = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
131.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
132.
Бабін І.І. Бюджетне право України [Книга] : навч. посібник / Ігор Бабін ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 295, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-118-0
133.
В мире растений [Журнал] / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
134.
Тулуб П З. В степу безкраїм за Уралом [Книга] / Зінаїда Тулуб ; [ред.-упоряд. Б.В. Клименко ; вступ. слово С.Б. Тулуба ; худож. Т. Г. Шевченко ; Черкас. облдержадмін., Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Нац. музей Т. Шевченка]. – Київ : Київ - Париж - Дакар, 2013. – 562, [4] с. : іл. – У кн. також: Мистецькі твори Т. Г. Шевченка. - До 200-річчя від дня народж. Тараса Григоровича Шевченка. – ISBN 978-966-97236-2-8
135.
Гончаренко М.С. Валеопедагогіка у схемах і таблицях [Книга] : навч. посібник / М.С. Гончаренко, С.Є. Лупаренко ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 263, [1] с. : схеми, табл. – Бібліогр.: с. 251-263. – ISBN 978-966-623-939-9
136.
Габда В.Г. Василь Габда [Книга] = Vasil Habda = Laszlo Habda : живопис, альбом / упоряд. Владислава Габди ; [передм. М. Сирохмана]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2013. – 154, [2] с. : іл. – Текст укр., англ., угор. мовами. – Бібліогр.: с. 150-152. – ISBN 978-617-531-095-3
Видання книги здійснено за сприяння управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадкістю Закарпатської обласної державної адміністрації у рамках пограми, що передбачає підтримку видань творів закарпатських авторів.
137.
Мохунь И.И. Введение в линейную сингулярную оптику [Книга] : монография / И.И. Мохунь ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Черновиц. нац. ун-т им. Юрия Федьковича. – Черновцы : Черновицкий национальный университет, 2012. – 215, [1] с. : ил. – Предм. указ.: с. 212-215. – Библиогр.: с. 204-211. – ISBN 978-966-423-255-2
138.
Рис Э. Введение в молекулярную биологию [Книга] = An illustrated introduction to molecular biology : from cells to atoms : от клеток к атомам / Э. Рис, М. Стернберг ; пер. с англ. под ред. д-ра физ.-мат. наук Ю.С. Лазуркина и д-ра биол. наук В.А. Ткачука. – Москва : Мир, 2002. – 141, [1] с. : ил. – Пер. изд.: From cells to atoms: an illustrated introduction to molecular biology / Anthony R. Rees, Michael J.E. Sternberg. Oxford [etc.] : Blackwell Sci. Publ., 1984. - Предм. указ.: с. 137-141. – Библиогр.: с. 136. – ISBN 5-03-003521-4
139.
Маркіна О.М. Вдосконалення телевізійної вимірювальної системи для визначення геометричних розмірів топологічних елементів типу шкал та сіток [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Маркіна Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
140.
Андросюк М.С. Вдосконалення технології вирощування злитків напівізолюючого арсеніду галію великого діаметру [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Андросюк Максим Степанович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2015
141.
Філінович В.В. Веб-сайт як особливий об"єкт права інтелектуальної власності [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Філінович Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
142.
Димко С.С. Векторне керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм статора [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Димко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
143.
Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі [Книга] : романи / Френсіс Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Мара Пінчевського ; [передм., прим.: Т. Денисова] ; Ін-т літ. ім.Т.Г.Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2013. – 395, [5] с., [1] арк. портр. : іл. – У змісті також: Ніч лагідна. - Сер. засн. в 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6554-4
Зміст: Великий Гетсбі ; Ніч лагідна
144.
Тегопулос-Фітракіс [Великий новогрецький словник [Книга] / Тегопулос-Фітракіс ; під ред. Марії Мандали. – 3-є вид. – Афіни : Армонія, 2002. – XV, 1494 с. – Книга новогрецькою мовою. - Авт. зазнач. на обкл. та корінці. – ISBN 960-7598-04-0
145.
Зянько В.В. Венчурне інвестування інноваційного розвитку національного господарства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Зянько Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
146.
Винничук Ю.П. Весняні ігри в осінніх садах [Книга] / Юрій Винничук ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Фоліо, 2013. – 312, [4] с. – На обкл. зазнач.: Книга року Бі-Бі-Сі 2005. – ISBN 978-966-03-6384-7
147.
Вестник зоологии [Журнал] : научный журнал / НАНУ, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
148.
Вестник зоологии [Журнал] : научный журнал / НАНУ, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
149.
Вестник зоологии [Журнал] : научный журнал / НАНУ, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
150.
Вестник зоологии [Журнал] : научный журнал / НАНУ, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев, 1967-. – ISSN 0084-5604
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,