Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Штангей С.В. Моделі і інформаційні технології контролю знань в системі дистанційного навчання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Штангей С.В.; КНУТШ. – Харків, 2009
52.
Шульган І.В. Моделювання деформування і руйнування алюмінієвого сплаву з включеннями [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.02.04. -механіка деформівного твердого тіла / Шульган І.В. ; МОНУ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івна Пулюя. – Тернопіль, 2009
53.
Господарик А.В. Молекулярно-біологічні властивості українських ізолятів латентних вірусів яблуні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Господарик А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
54.
Ушенко Н.В. Науково-методологічні основи державного регулювання відтворення людського капіталу України [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка і управління національним господарством / Ушенко Н.В. ; Мін-во економіки України; Науково-дослідний економічний інститут. – Київ, 2009
55.
Труш О.М. Науково-педагогічна та громадська діяльність В.К. Піскорського [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.06 - історіогр., джерелозн. та спец. іст. дисципліни / Труш О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
56.
Різник С.М. Об"єктна сполучуваність іменних девербативів у сучасній українській мові [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Різник С.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
57.
Набережнєва Т.Є. Онтологія вторинного фразеотворення в різноструктурних мовах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.02.15 - загальне мовознавство / Набережнєва Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009
58.
Кирик М.І. Оптимізація телекомунікаційних мереж за критеріями якості послуг [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Кирик М.І.; Одеська національна академія зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009
59.
Чернявська О.В. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук : спец.: 08.00.03 - економ. та упр. нац. гос-вом / Олена Валеріївна Чернявська ; Наук.-дослід. економ. ін-т Мін-ва економ. України. – Київ, 2009
60.
Назарова Г.Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Назарова Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009
61.
Зубов Д.О. Остеогенна індукція та імунні властивості мезенхімальних стовбурових клітин in vitro [Автореферат] : Авторе. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 - імунологія / Зубов Д.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
62.
Шевченко О.Г. Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м. Києві [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : спец.: 11.00.09 - метеорол., кліматол., агрометеорол. / Шевченко О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009
63.
Ясинецька О.А. Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.02.16. - перекладознавство / Ясинецька О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
64.
Моставлюк А.С. Підвищення метрологічної надійності компонентів ком"ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем на основі діодних перетворювачів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Моставлюк А.С.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009
65.
Шуренков Г.В. Побудова оцінок моментів зміни [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : спец.: 01.01.05 - теорія ймовірн. та математ. статистика / Шуренков Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
66.
Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.01.07 -фольклористика / Тетяна Михайлівна Андрєєва ; КНУТШ. – Київ, 2009
67.
Заєць О.В. Право вільного використання об"єктів авторського права за цивільним законодавством України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.03 - цивіл. право та цивільний процес, сімейне право, міжнар. приват. право / Заєць О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
68.
Мазурок І.О. Правове становище Закарпаття у 1939-1944 рр. (історико-правове дослідження) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія правових і політичних вчень / Мазурок І.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
69.
Круглов В.И. Предельные распределения чисел конфигураций, удовлетворяющих линейным соотношениям [Автореферат] : Автореф. дисс. ... канд. физико-математических наук. Спец. 01.01.05 - теория вероятностей и математическая статистика / Круглов В.И.; Учреждение Российской академии наук, Математическаий институт им. В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2009
70.
Приказюк О.В. Прибуток у формуванні фінансової безпеки аграрного підприємництва [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Приказюк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
71.
Жукова В.П. Професійно-діяльнісне середовище бібліотеки: чинники формування, структура й управління [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : спец.: 27.00.03 -книгознавство, бібліотекозн., біібліографозн. / Жукова В.П. ; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2009
72.
Гасиджак Л.І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець 20 - початок 21 ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.05 - етнологія / Гасиджак Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
73.
Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрійчук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
74.
Безніщенко А.О. Прямий синтез, будова та властивості діамінних гетерометалічних Мn/М (М= Сu, Со) комплексів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Безніщенко А.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
75.
Іванілов А.О. Реляційні засоби побудови моделей логічних мереж та їх застосування в штучному інтелекті [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.23. - системи та засоби штучного інтелекту / Іванілов А.О. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,