Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Хачатрян А.Е. Республіка Вірменія в міжнародних відносинах 1918-1920 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.02 - всесвітня історія / Хачатрян А.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2009
77.
Байдарова О.О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи / Байдарова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
78.
Ярмола О.В. Рецепція деміургічного принципу Платона в релігійно-філософських поглядах мислителів Київської Русі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.11 - релігієзнавство / Ярмола О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
79.
Кравчук О.І. Розроблення інформаційно-довідкової системи підтримки прийняття рішень про стан радіоелектронних засобів під час багаторежимного утримання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Кравчук О.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
80.
Русінчук Я.І. Роль ендотеліну-1 в регуляції кровообігу і тканинного дихання печінки [Автореферат] : Авторе. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 - фізіол. людини і тварин / Русінчук Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
81.
Кудінов Д.В. Селянський рух у Лівобережній Україні в 1905-1907 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.01 іст. України / Кудінов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
82.
Левицький С.М. Система автоматичного керування трансформаторами з поздовжньо-поперечним регулюванням напруги під навантаженням [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.09.03 - електротехн. комплекси та системи / Левицький С.М. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
83.
Томчук Н.В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.01. - економ. теор. та іст. економ. думки / Томчук наталія Володимиріна ; КНУТШ. – Київ, 2009
84.
Дубчак І.Є. Спортивний дискурс у російському масмедійному комунікативному просторі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.02 - російська мова / Дубчак І.Є.; КНУТШ, Інститут філології. – Київ, 2009
85.
Гайда Л.М. Стан системи ліпоперекисного гомеостазу і антиоксидантного захисту в парієтальних клітинах за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту щурів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Гайда Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
86.
Царук О.В. Статистичний аналіз та оцінка державного боргу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.10 - статистика / Царук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
87.
Білинський Й.Й. Субпікселні методи обробки дискретної вимірювальної інформації в комп"ютерних оптико-електронних системах [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Білинський Й.Й.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009
88.
Васильєва-Шаламова Судова експертиза в цивільному процесі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Васильєва-Шаламова Ж.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
89.
Погребняк М.М. Танець "модерн" у художній культурі 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія й історія культури / Погребняк М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
90.
Джунь В.В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавства України про банкрутство [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.04 - господарське право, господар.-процес. право / Джунь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
91.
Олексійчук А.М. Теоретичні основи синтезу та обгрунтування стійкості рандомізованих симетричних систем шифрування і протоколів передачі та розподілу ключів [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец.: 05.13.21. - системи захисту інформації / Олексійчук А.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2009
92.
Кунтий О.І. Теоретичні основи технологій електрохімічного одержання дисперсних металів [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.17.03 технічна електрохімія / Кунтий О.І.; Кунтій О.І.; Національний технічний ун-т " Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008
93.
Відякіна М.М. Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.02. - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Відякіна Марія Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2009
94.
Бакуліна Г.М. Удосконалення нормативної бази оцінювання ефективності та конкурентоздатності освітніх послуг вищих навчальних закладів України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.01.02. - стандарт., сертифікація і метрол. забезпеч. / Бакуліна Г.М. ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – г вищих навчальних закладів України, 2009
95.
Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств в умовах ринкової трансформації економіки [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук : спец.: 08.00.04. - екон. та упр. підприємствами (за видами економ. діяльності) / Герасимова С.В.; Світлана Василівна. – Київ, 2009
96.
Ситницький М.В. Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ситницький М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
97.
Максимович Я.С. Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Максимович Я.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
98.
Чайка С.А. Філософські інтенції творчості Г.І. Челпанова [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.05 - іст. філософія / Чайка С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
99.
Хамник М.М. Формування і розвиток господарських судів в Україні (історико-правовий аспект) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних учень / Хамник М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
100.
Судак І.І. Формування та розвиток суспільно-політичних і економічних відносин між федеральним центром та провінціями у Канаді (1867- 1939 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Судак І.І; КНУТШ. – Київ, 2009
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,