Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Осипчук О.Ю. Зміни в етнокультурі населення передмістя Києва в другій половині 20 - на початку 21 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 09.00.12 - українознавство / Осипчук О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
27.
Гава Ю.В. Інтелектуальний капітал: сутність та зростання ролі в розвитку економіки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Гава Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
28.
Білик О.О. Інформаційна технологія моніторингу якості загальноосвітніх навчальних закладів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Білик О.О.; Черкаський державний університет. – Черкаси, 2009
29.
Бадьоріна Л.М. Інформаційна технологія природномовного контролю знань [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.06 - інформ. технол. / Бадьоріна Л.М. ; МОНУ ; Київський нац. ун-т буд-ва і арх. – Київ, 2009
30.
Ящолт А.Р. Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.06. - інформ. технології / Ящолт А.Р.; Яшолт А.Р. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
31.
Берегуляк О.Р. Інформаційні технології обробки зображень на основі двопараметричної трикутної норми та нечіткої логіки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Берегуляк О.Р.; Національний ут-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
32.
Ляшенко І.В. Історико-філософський зміст філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Ляшенко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
33.
Каніщенко Н.Г. Кластеризація як чинник конкурентоспроможності національної економіки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Каніщенко Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009
34.
Соловйова М.В. Комерціалізація бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах ринкової економіки України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Соловйова М.В.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009
35.
Григор"єва Л.В. Комп"ютерні технології в моделюванні динаміки вільних магнітів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.05.02 - математ. модел. та обчисл. методи / Григор"єва Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
36.
Нічосова Т.В. Корпоративні облігації на фінансовому ринку України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.08. - гроші, фінанси і кредит / Нічосова Тетяна Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2009
37.
Мисюга Б.В. Краєвид у малярстві Галичини першої третини 20 ст. (традиції та інновації образної мови) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Мисюга Б.В.; Мін-во освіти і науки України; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2009
38.
Димченко М.В. Культурно-просвітницька діяльність закладів та організацій культури Придністровського регіону Республіки Молдова у пострадянський період (1991-2006 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології : спец.: 26.00.06 - прикладна культурологія, культурні практики / Димченко М.В. ;Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
39.
Попов М.О. Лінійні та нелінійні властивості магнітостатичних резонаторів еліптичного перерізу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.03 - радіофізика / Попов М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
40.
Алєксєєв В.І. Математичні моделі каталітичних процесів на металевих поверхнях [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.05.02. - математ. модел. та обчисл. методи / Алєксєєв В.І.; Алексєєв В.І. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
41.
Бєсєдіна С.В. Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв на основі структурно-блочних кодів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.05. - комп"ютерні системи та компоненти / Бєсєдіна С.В. ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2009
42.
Козленко М.І. Метод та засоби формування і оброблення широкосмугових сигналів зі змінною ентропією в розподілених комп"ютерних системах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.05. - комп"ютерні системи та комп. / Козленко М.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008
43.
Палій І.О. Методи виявлення облич в системах комп"ютерного розпізнавання на основі комбінованого каскаду нейромережевих класифікаторів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.23. - системи та засоби штучного інтелекту / Палій І.О. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009
44.
Колтиков О.В. Методи підвищення якості передачі інформації у відкритих оптичних системах зв"язку [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.12.02. - телеком. системи та мережі / Колтиков О.В. ; Харьківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
45.
Ірадж Ельясі Комарі Методи та інформаційна технологія аналізу та зменшення критичності відмов інформаційно-управляючих систем високої готовності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ірадж Ельясі Комарі.; МОНУ; Національний аерокосмічний ут-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інстититут". – Харків, 2009
46.
Мотало А.В. Методологія оцінювання якості природного газу як енергоносія [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Мотало А.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
47.
Голуб С.В. Методологія створення автоматизованих систем багаторівневого соціоекологічного моніторингу [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Голуб С.В.; НАНУ, Інститут проблем математичних машин і систем. – Київ, 2008
48.
Середюк О.Є. Метрологічне забезпечення відтворення і передавання одиниць об"єму та об"ємної витрати природного газу [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец.: 05.01.02. - стандарт., сертифіка та метрол. забезпеч. / Середюк О.Є. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
49.
Литвиненко П.О. Міжнародні стратегії компаній України в умовах цінових флуктуацій (на прикладі підприємств хімічної промисловості) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Литвиненко П.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
50.
Жуков С.О. Мікропроцесорні пристрої для технічного діагностування тягових електродвигунів постійного струму в процесі їх нормальної експлуатації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Жуков С.О.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,