Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Блєднов С.Ф. Голодомор в Донбасі (1932-1933 рр.) [Книга] : авторський роздум, свідчення, документи / Станіслав Блєднов. – Донецьк : Донбас, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-1615-00-6
52.
Голодомор у першій столиці [Книга] / уклад.: В. Шуйський, В.А. Полянецький ; [передмова І.В. Шуйського]. – Харків : Шанс, 2008. – 288 с. – Бібліогр.: с. 285-287. – ISBN 978-966-2202-02-1
53.
Зюскинд П. Голубка. Три истории и одно наблюдение [Книга] : [ повесть, рассказы ] / Патрик Зюскинд ; [ перевод с нем. Э. Венгеровой ]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 160 с. – ISBN 978-5-91181-505-9
54.
Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия [Книга] / Никколо Макиавелли ; пер. с итальянского Г. Муравьевой, Р. Хлодовского. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 272 с. – ISBN 978-5-352-02072-2
55.
Григорій Сковорода (1722-1794) [Книга] : науково-допоміжний біобібліографічний покажчик / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди, Бібліотека ; [ уклад. : О. Шкира, А. Яковенко, І. Корж та ін. ; за ред. В.П. Коцура ]. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Переяслав-Хмельницький
56.
Травландоніс А. [Двоюрідна сестра та інші оповідання [Книга] / Антоніс Травландоніс. – Афіни : Нефелі, 1991. – 188, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 40]). – ISBN 960-211-097-Х
57.
Десята Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 19-22 травня 2009 р. [Книга] : збірка тез доповідей / КНУТШ, Хімічний ф-т ; [ оргкомітет : Воловенко Ю.М., Запорожець О.А., Войтенко З.В.]. – Київ : Київський університет, 2009. – 220 с. – Присвячується 175-річниці заснування Київського національного університету
58.
Князев Е.А. Диверсификация финансирования вузовской науки [Книга] / Е.А. Князев, Н.В. Дрантусова. – Москва : Университетская книга ; Логос, 2007. – 176 с. – ISBN 5-98704-179-1
59.
Сеферіс Й. [Діалог про поезію [Книга] / Й. Сеферіс, К. Цацос ; за ред. Лукаса Кусуласа. – Афіни : Ерміс, 1979. – 205, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
60.
Платон Діалоги [Книга] / Платон ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; [ пер. з давньогрецької : Й. Кобів, Ю. Мушак ; передм. В.В. Шкоди, Г.М. Куц ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 978-966-03-4574-4
61.
Дмитрий Васильевич Волков. Статьи, очерки, воспоминания [Книга]. – Харьков : Тимченко А.Н., 2007. – 682 с., [ 24 ] с. илл. – ISBN 978-966-8661-25-9
62.
Андрусевич А.О. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля [Книга] / Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З. – Львів, 2009. – 203 с.
63.
Лушников А.М. Договоры в сфере семьи, труда и социального обеспечения (цивилистическое исследование) [Книга] : учебное пособие для студентов вузов / А.М. Лушников, М.В. Лушникова, Н.Н. Трусина ; Мин-во образования и науки РФ ; Федеральное агентство по образованию ; Ярославский госуд. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2008. – 432с. – ISBN 978-5-8397-0557-9
64.
Франко І.Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п"ятдесяти томах [Книга] / Іван Франко ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, Є.К. Нахлік, Л.П. Бондар та ін. ; упоряд. : М.З. Легкий, О.Б. Луцишин, Є.К. Нахлік та ін. ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-814-4
65.
Франко І.Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п"ятдесяти томах [Книга] / Іван Франко ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, М.П. Бондар та ін. ; упоряд. та коментарі Є.М.Барана, Л.П. Бондар та ін. ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0815-7
66.
Франко І.Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п"ятдесяти томах [Книга] / Іван Франко ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, Є.К. Нахлік та ін. ; упоряд. та коментарі : М.З. Легкий, О.Б. Луцишин, Є.К. Нахлік та ін. ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0816-8
67.
Драматичні твори [Книга] / [ укладання тексту Савченко О.М. ]. – Літературно-художнє видання. – Київ : Елібре, 2008. – 608 с. – ISBN 978-966-96925-3-5
68.
Старостіна А.О. Економіка зарубіжних країн (+ компакт диск) [Книга] : навч.посібник / А.О. Старостіна, А.О. Длігач, Н.В. Богомаз. – Київ : Знання, 2009. – 456 с. + 1 CD. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-580-7
69.
Березін О.В. Економіка підприємства [Книга] : навчальний посібник / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. – Київ : Знання, 2009. – 392 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-548-7
70.
Березін О.В. Економіка підприємства. Практикум [Книга] : навчальний посібник / О.В. Березін, Н.В. Бутенко. – Київ : Знання, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-346-647-7
71.
Голіков А.П. Економіка України [Книга] : навчальний посібник / А.П. Голіков, Н.А. Казакова, О.А. Шуба. – Київ : Знання, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-346-541-8
72.
Голіков А.П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів [Книга] : навчальний посібник / А.П. Голіков. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-346-551-7
73.
Савчин В.П. Електронне перенесення в напівпровідниках та напівпровідникових структурах [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Савчин, Р.Я. Шувар ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-613-569-1
74.
Енциклопедія видавничої справи [Книга] : [навчальний посібник] / В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, П.О. Киричок, З.В. Григорова. – Харків : Прапор ; ХНУРЕ, 2008. – 320 с. – Бібліогр.: с. 309-311. – ISBN 978-966-1643-01-6
75.
Енциклопедія історії України [Книга] : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0855-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,