Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Verba G. Curso de traduccion juridico-administrativa (ruso/espanol y espanol/ruso [Книга] = Курс юридическо-административного перевода (русско-испанский и испанско-русский) / Galyna Verba, Rafael Guzman Tirado. – Madrid : Centro de linguistica aplicada Atenea, 2005. – 301 p. – (Libros de investigation). – ISBN 84-95855-51-8
2.
Luczak M. Kometa milosci [Книга] / Mila Luczak; przeklad z jezyka ukrainskiego M. Horbaczek. – Przemysl, 2009. – 152 s. – На обкл. парал. назва : Комета любові. - Текст парал. укр. та польськ. мовами. – ISBN 978-83-926994-8-4
3.
Regional economic outlook [Книга] : Western Hemisphere : crisis averted - what"s next?: Oct. 09 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2009. – [ 8 ], 69 p. : ill. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-58906-860-5
4.
Christie A. Sad cypress [Книга] / Agatha Christie. – London : Harper Collins, 2001. – 336 p. – (Poirot). – ISBN 978-0-00-712071-0
5.
Beresford D. Ten men dead [Книга] : the story of the 1981 Irish hunger strike / David Beresford. – New York : The Atlantic monthly, 1988. – 12, [1], 334 p. – Copyright 1987. – ISBN 0-87113-702-X
6.
Stevenson R.L. Treasure island [Книга] = Остров сокровищ : [ роман ] / Robert Louis Stevenson. – Киев : Знання, 2009. – 312 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык). – ISBN 978-966-346-673-6
7.
Franko I. Wybor poezji [Книга] / Iwan Franko ; oprac. Fl. Nieuwazny. – Wroclaw i. i. : Zaklad narodowy im. Ossolinskich, 2008. – 194, 298 s. – (Biblioteka narodowa : Seria 2 ; N 257). – ISBN 978-65-04-04947-5
8.
Пападіямандис А. [Автобіографічне [Книга] / А. Пападіямандис ; за ред. П. Муласа. – Афіни : Ерміс, 1991. – 266, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 29])
9.
Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных [Книга] = Algorithms and data structures : с примерами на Паскале / Никлаус Вирт ; [ пер. с англ. Д.Б. Подшивалова ]. – 2-е изд., исправл. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2008. – 352 с. – ISBN 978-5-7940-0065-8
10.
Місіодакас Йосипос [Апологія [Книга] / Йосипос Місіодакас ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс, 1992. – 188, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека]). – ISBN 960-320-002-6
11.
Винокур І.С. Археологія України [Книга] : підручник для студентів істор. спец. вищих навч. закладів / І.С. Винокур, Д.Я. Телегін. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2008. – 480 с. – ISBN 966-692-247-9
12.
Гришковец Е. Асфальт [Книга] : роман / Евгений Гришковец. – Москва : Махаон, 2008. – 576 с. – ISBN 978-5-389-00163-3
13.
Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости [Книга] / Артур Шопенгауэр. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 256 с. – ISBN 978-5-91181-429-8
14.
Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы [Книга] / Артур Шопенгауэр ; [ пер. с немецкого Ю. Айхенвальда ; вступительная статья, биографический комментарий В. Татаринова ]. – Москва : Эксмо, 2008. – 384 с. – (Антология мудрости). – ISBN 978-5-699-18119-3
15.
Добржанський О.В. Бажаємо до України ! [Книга] : змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914 - 1921 рр.) / О. Добржанський, В. Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – 1168 с. : іл. – До 90-річчя Буковинського віча 1918 р. – ISBN 978-966-587-166-8
16.
Билич Г.Л. Биология [Книга] : в 3-х томах / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. – 4-е изд., исправл. – Москва : Оникс. – ISBN 5-488-00889-6 ( Т.2)
17.
Билич Г.Л. Биология. Полный курс [Книга] : в 3-х томах / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. – 4-е изд. испр. – Москва : ОНИКС. – ISBN 5-488-00888-8 ( Т.1)
18.
Бібліотека і книга у контексті часу [Книга] : збірник наукових статей 2 міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2008 року, м. Київ : тема року : "Публічна бібліотека в соціокультурному просторі регіону" / Мін-во культури і туризму України ; Держ. заклад "Національна парламентська бібліотека України" ; [редкол. : Т. Вилегжаніна (голова), Н. Розколупа, З. Савіна та ін. ; укладач С. Басенко]. – Київ, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-7547-45-5
19.
Епіскопопулос Н. [Божевільні оповідання [Книга] / Ніколаос Епіскопопулос. – Афіни : Нефелі, 1989. – 188, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 32]). – ISBN 960-211-054-6
20.
Гончар О.Т. Бригантина [Книга] : повість : для середнього шкільного віку / Олесь Гончар ; художник К. Штанко. – Київ : Веселка, 2008. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-01-0468-6
21.
Палліс А. [Брусос [Книга] / Александрос Палліс ; за ред. Е. І. Мосханоса. – Афіни : Ерміс, 1975. – 153, [4] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
22.
Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию [Книга] : (курс лекций) : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности психология / Ю.Б. Гиппенрейтер. – Москва : АСТ ; Астрель, 2008. – 352 с. – ISBN 978-5-17-049383-8
23.
Черноков А.Э. Введение в сравнительное правоведение [Книга] : учеб. пособие / А.Э. Черноков ; Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права ; О-во "Знание" Санкт-Петербурга и Ленинградской области. – Изд. 2-е, стереот. – Санкт-Петербург : ИВЭСЭП ; Знание, 2007. – 208 с. – ISBN 978-5-7320-0973-6
24.
Чанін С.В. Великий рід великої людини [Книга] : науково-популярний нарис про Т.Г. Шевченка та його родовід / С.В. Чанін. – Київ : Елібре, 2008. – 160 с. : фотоіл. – На облкадинці : Великий рід людини. – ISBN 978-966-96925-1-1
25.
Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник-довідник [Книга] : 80 000 слів та виразів сучасної англійської і української мови / [ укладач С.Д. Романов ]. – Донецьк : БАО, 2008. – 512 с. – ISBN 978-966-481-208-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex