Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Драгуміс Н. [Історичні спогади [Книга] / Ніколаос Драгуміс ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс. – (Новогрецька бібліотека)
102.
Історія держави і права зарубіжних країн [Книга] : правові джерела : навч. посібник / МОНУ ; [ упоряд. Г.І. Трофанчук ]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-667-291-2
103.
Губарев В.К. Історія України [Книга] : універсальний ілюстрований довідник / [ Губарев В.К. ; переклад з рос. Губаревої Б.М. ]. – Донецьк : БАО, 2008. – 576 с., [ 14 ] с. іл. : іл. – ISBN 978-966-481-204-4
104.
Широкорад А.Б. Казачество в Великой Смуте. От Гришки Отрепьева до Михаила Романова [Книга] / Александр Широкорад. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2007. – 320 с., [ 16 ] с. илл. – (Казачья слава). – ISBN 978-5-699-24391-4
105.
Петрарка Ф. Канцоньєре [Книга] = Canzoniere / Франческо Петрарка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з італійської А. Перепаді. – Харків : Фоліо, 2008. – 288 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 978-966-03-4401-3
106.
Еніян Д. [Караїскасіс [Книга] / Димітрис Еніян. – Афіни : Ерміс, 1974. – 154, [ 1 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
107.
Терзакіс А. [Квітень [Книга] : книга мого сина / Ангелос Терзакіс. – 5-е вид. – Афіни : Естія, 1995. – 182, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 60]). – ISBN 960-05-0636-1
108.
Бурно М.Е. Клиническая психотерапия [Книга] : учеб. пособие по психотерапии / М.Е. Бурно. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Екатеринбург ; Москва : Деловая книга ; Академический Проект, 2006. – 800 с. – (Библиотека психологии, психоанализа, психотерапии / под ред. В.В. Макарова). – ISBN 5-8291-0682-5
109.
Христоманос К. [Книга імператриці Єлизавети [Книга] : сторінки щоденника / К. Христоманос; Константінос Хрістоманос. – Афіни : Нефелі, 1987. – 234, [4] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 2])
110.
Щербаківський Д.М. Козак Мамай [Книга] : мистецько-етнографічні праці / Данило Щербаківський ; [ упоряд. М.В. Волкової ; за заг. ред. А.П. Ярещенка ]. – Харків : Факт, 2008. – 512 с. : іл. – ISBN 978-966-637-630-8
111.
Пріцак О. Коли і ким було написано "Слово о полку Ігоревім" [Книга] = When and by whom "The Igor" tale" was written / Омелян Пріцак ; Укр. Науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАНУ ; [ ред. кол. : М. Жулинський, М. Сулима (відп. ред.), О. Пріцак та ін. ]. – Київ : Обереги, 2008. – 360 с. – (Київська б-ка давнього українського письменства. Студії ; Т. 7). – ISBN 966-513-076-5
Тільки після виходу у світ монументальної праці "Походження Русі" (т.1, 2) Омелян Пріцак завершив цикл наукових досліджень про Давню Русь саме проблемами походження "Слова о полку Ігоревім" - шедевра світової літератури доби Київської Русі
112.
Кондилакіс Я. [Коли я був вчителем та інші оповідання [Книга] / Яніс Кондилакіс. – Афіни : Нефелі, 1988. – 219, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 6])
113.
Погорілко В.Ф. Конституційне право України [Книга] : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – Київ : Прецедент, 2009. – 344 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 978-966-520-121-2
114.
Лукин Ю.Ф. Конфликтология [Книга] = (Management of the conflicts) : управление конфликтами : учебник для студентов вузов / Ю.Ф. Лукин ; Поморский гос ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Трикста ; Академический Проект, 2007. – 800 с. – (Gaudeamus). – ISBN 978-5-8291-0857-1
115.
Мартынов А.С. Конфуцианство : этапы развития. Конфуций. "Лунь юй" [Книга] / А.С. Мартынов ; [ пер с кит. А.С. Мартынова ]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика ; Петербургское Востоковедение, 2006. – 352 с. – (Мир Востока). – ISBN 5-85803-291-5
116.
Мураками Х. Край обетованный (Подземка-2) [Книга] / Харуки Мураками ; [ перевод с япон. С. Логачева и А. Замилова ]. – Москва : Эксмо, 2006. – 256 с. – ISBN 5-699-19931-4
117.
Кримінальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1січня 2009 року : (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
118.
Кримінальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1лютого 2009 року : (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
119.
Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України [Книга] : підручник / В.М. Тертишник. – 5-те вид., доп. і переробл. – Київ : А.С.К., 2007. – 848 с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-319-110-4
120.
Кримськотатарські художники. Кінець 19 - початок 21 століття. Живопис, графіка, скульптура [Книга] = Qirimtatar ressamlari = Крымскотатарские художники = Crimean tatar artists / автор-укладач І. Заатов. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2008. – 208 с. : іл. – ISBN 978-966-354-191-4
121.
Крути. Січень 1918 року [Книга] : документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [ред. кол. : Білокінь С.І., Брюховецький В.С., Гаврилюк Я.Д. та ін.]. – Київ : Просвіта, 2008. – 840 с. – ISBN 978-966-2133-35-6
122.
Культурологія. Українська та зарубіжна культура [Книга] : навчальний посібник / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко, О.Л. Шевнюк, Ж.О. Безвершук та ін.; за ред. М.М. Заковича. – 4-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 592 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-619-4
123.
Михалічко Б.М. Курс загальної хімії.Теоретичні основи [Книга] : навчальний посібник / Б.М. Михалічко ; МОНУ ; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Львівський державний ун-т безпеки життєдіяльності. – Київ : Знання, 2009. – 552 с. – ISBN 978-966-346-712-2
124.
Лушникова М.В. Курс права социального обеспечения [Книга] / М.В. Лушникова, А.М. Лушников. – 2-е изд., доп. – Москва : Юстицинформ, 2009. – 656 с. – (Образование). – ISBN 978-5-7205-0946-0
125.
Скорина Л.П. Латинська мова для юристів [Книга] : підручник для ВНЗ / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., вип. і допов. – Київ : Атіка, 2009. – 416 с. – ISBN 966-7714-09-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,