Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
677.
Кожедуб С.А. Моделі ерозійно-акумулятивних процесів на основі системного дослідження методів формування топографічних поверхонь [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Кожедуб Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т.буд-ва і архіт. – Київ, 2013
678.
Штанькевич О.С. Моделі і методи автоматизованої підтримки в ієрархічних та мережевих системах прийняття рішень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Штанькевич Олексій Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
679.
Іванова Л.В. Моделі і методи побудови мультисервісних гетерогенних комп"ютерних мереж у середовищі проблемно-орієнтованої САПР [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Іванова Лілія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
680.
Васім Аль Шаріф Мусса Сухад Моделі і методи синтезу тестів для розподілених інформаційних систем на основі мереж Петрі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Васім Аль Шаріф Мусса Сухал ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ін-т. – Одеса, 2013
681.
Кохан В.Ф. Моделі інформаційної технології прогнозування якості флексографічного друку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кохан Василь Федорович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013
682.
Бабій Н.В. Моделі процесів дифузійного перенесення і методи оцінювання технологічних параметрів в багатошарових наноплівках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бабій Надія Василівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013
683.
Климук Н.Я. Моделі процесів медичного страхування з урахуванням етіології захворювання [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.04 / Климук Наталія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
684.
Мілейко І.Г. Моделі та засоби побудови гарантоздатних інформаційних систем для тензометрії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мілейко Ігор Генрікович ; М-во освіти і науки України, Одес. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
685.
Бабосюк А Н. Моделі та інформаційна технологія оцінки впливу слабкоформалізованих стратегій на показники бізнес-плану діяльності підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бабосюк Надія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013
686.
Станкевич О.А. Моделі та інформаційна технологія стратегічного управління логістикою дистриб"юції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Станкевич Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
687.
Гамзаєв Р.О. Моделі та інформаційна технологія трасування вимог в гнучких процесах розробки програмного забезпечення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гамзаєв Рустам Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
688.
Крупський К.Л. Моделі, методи та інформаційна технологія прийняття рішень при взаємодії регіонального ринку праці та системи освіти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Крупський Костянтин Леонідович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013
689.
Зацерковний В.І. Моделі, методи та програмно-технічні засоби геоінформаційної підтримки прийняття рішень у системах управління територіями [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Зацерковний Віталій Іванович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. математичних машин і систем. – Київ, 2013
690.
Іванюк П.В. Моделювання процесів генерування детермінованого хаосу для передавання інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Іванюк Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
691.
Дець Т.І. Моделювання розвитку територій у зоні спостереження атомних електричних станцій (на прикладі Хмельницької АЕС) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Дець Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
692.
Бармак О.В. Моделювання та аналіз невербальних каналів комунікації для створення нових інформаційних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Бармак Олександр Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013
693.
Михайленко В.В. Моделювання усталених і перехідних процесів у електричних колах з напівпровідниковими комутаторами з використанням методу багатопараметричних функцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Михайленко Владислав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
694.
Брагінський І.Л. Модель та інформаційна технологія управління якістю процесу розробки програмного забезпечення в умовах обмежених ресурсів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Брагінський Ігор Львович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
695.
Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу [Книга] / [Іванченко С.І. та ін.] ; за ред. П.Д. Фролова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 309, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-224-7
696.
Бокла Н.І. Модифіковані псевдовипадкові послідовності Голда в телекомунікаційних системах із кодовим розподілом каналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бокла Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013
697.
Коренюк Ю.О. Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору [Книга] = Mozaics of St. Michael"s Golden-Domed Сathedral : [каталог] / Ю. Коренюк ; [наук. ред. Є.І. Архипова ; передм.: Л. Новохатько, Д.Ф. Теффт]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 203, [1] с. : кольор. іл., фотогр. – Тит. арк. та текст парал. укр., англ. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 198-203 та на полях. – ISBN 978-966-187-217-1
698.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
699.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
700.
Синило К.В. Моніторинг емісії авіадвигунів та забруднення атмосферного повітря аеропортів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Синило Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex