Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Єлінек Е. Піаністка [Книга] : роман / Ельфріда Єлінек ; [пер. з німецької Н. Сняданко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 381, [3] с. – Лауреат Нобелівської премії з літератури 2004 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5852-2
677.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
678.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
679.
Бандурка О.М. Податкове право [Книга] : науково-практичний посібник / О.М. Бандурка, В.Д. Понікаров, С.М. Попова ; М-во внутр. справ України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 308, [2] с. : табл. – Додатки: с. 182-308. – Бібліогр.: с. 172-181. – ISBN 978-611-01-0282-7
680.
Глазова Е. "Подсказано Дантом". О поэтике и поэзии Мандельштама [Книга] / Елена Глазова, Марина Глазова. – Киев : Дух і Літера, 2011. – 721, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 613-712. – ISBN 978-966-378-205-8
681.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
682.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
683.
Политическая наука [Журнал] : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2000-. – ISSN 1998-1776
684.
Политология [Книга] : учебник / А.Ю. Мельвиль, Т.А. Алексеева, К.П. Боришполец, А.Г. Володин, А.А. [и др.] Дегтярев; [А.Ю. Мельвиль, Т.А. Алексеева, К.П. Боришполец и др.] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) М-ва иностр. дел. Рос. Федерации. – Москва : Проспект, 2007. – 618 с. : ил., табл., портр. – Авт. указ. на обороте тит. л. - На корешке указ.: К 60-летию МГИМО (У) .- Имен. указ.: с. 599-610. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-482-01301-4
685.
Сосков А.Г. Полупроводниковые аппараты [Книга] : коммутация, управление, защита : [учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлениям "Электромеханика" и "Электротехника"] / А.Г. Сосков, И.А. Соскова ; [под ред. А.Г.Соскова]. – Киев : Каравелла, 2012. – 343, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 341-343. – Библиогр.: с. 337-340. – ISBN 966-8019-39-3
686.
Ассулін П. Портрет [Книга] : роман / П" єр Ассулін ; [пер. з фр. Я. Тарасюк ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 279, [5] с. : іл. – Пер. вид. : Le portrait / Pierre Assouline. Paris, 2007. - Сер. заснована у 2010 р. – (Карта світу. Франція). – ISBN 978-966-03-5166-0
687.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
688.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
689.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
690.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
691.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
692.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
693.
Право интеллектуальной собственности [Журнал] : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
694.
Шутак І.Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин [Книга] : [навч. посібник для студ. вищих навч. закл.] / І.Д. Шутак. – Київ : Алерта, 2012. – 411, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-566-111-6
695.
Венедіктов С.В. Правове регулювання трудових відносин [Книга] : вітчизняний та зарубіжний досвід : навч. посіб. / С.В. Венедіктов. – Київ : Алерта, 2012. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 358-367 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-133-8
696.
Еко У. Празький цвинтар [Книга] : роман / Умберто Еко ; [пер. з італ. Ю.В. Григоренко ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 632, [4] с. : іл. – Пер. вид. : Il Cimitero di Praga / Eco U. Milano, 2010. - Сер. засновано у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5749-5
697.
Орехівський Г.А. Практикум з політекономії [Книга] : посібник для самопідготовки студентів / Г.А. Орехівський, В.Г. Орехівський. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Каравела, 2012. – 327, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-37-0
698.
Самойлова О.П. Практична граматика французької мови [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / О.П. Самойлова, Є.В. Комірна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Ін Юре, 2008. – 511, [1] с. : табл. – Обкл. фр. мовою. – Бібліогр.: с. 510. – ISBN 978-966-313-370-6
699.
Приходько Ю.О. Практична психологія [Книга] : введення у професію : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.О. Приходько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид., допов. – Київ : Каравела, 2012. – 247, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-03-5
700.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,