Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
702.
Дяченко М. Пригоди Марійки Михайлової [Книга] : дитячий детектив / Марина і Сергій Дяченки ; пер. з рос. Наталі Брискіної ; малюнки Валентини Богданюк. – 3-тє вид. – Харків ; Вынниця : Фоліо ; Теза, 2011. – 156, [4] с. : іл. – На тит. арк. автори : Марина і Сергій Дяченки. – (Пригодницька бібліотека). – ISBN 978-966-03-5548-4
703.
Кульчицька О.І. [Пригоди Хельмута Мюллера] = Abenteuer des Helmut Muller : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 110, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: Abenteuer des Helmut Muller .- Бібліогр. опис складено за макетом каталож. карт. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-030-9
704.
Бабелюк О.А. Принципи постмодерністського текстотворення сучасної американської прози малої форми [Книга] : монографія / О.А. Бабелюк ; М-во освіти і науки, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ ; Дрогобич : [Вимір], 2009. – 292, [4] с. – Бібліогр.: с. 261-292. – ISBN 978-966-82609-8-8
705.
Природа и Человек XXI век [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
706.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
707.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
708.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
709.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
710.
Мозер М. Причинки до історії української мови [Книга] / Міхаель Мозер ; за заг. ред. С. Вакуленка. – Вид. 3-тє, перегл. і поправл. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – XVI, 831, [1] с. – Імен. покажч.: c. 781-788 .- Предм. покажч.: с. 789-828. – Бібліогр.: с. 737-780 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-382-366-9
711.
Монтень М. Проби [Книга] : вибране / Мішель Монтель ; пер. з фр. А. Перепаді ; [післямова В.Л. Скуратівського ; худож.-оформ. Б.П. Бублик] ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2012. – 442, [1] с. : іл. – Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.]). – ISBN 978-966-03-5105-9
712.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
713.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
714.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
715.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
716.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
717.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
718.
Сквіра Н.М. Проблеми поетики другого тому "Мертвих душ" Миколи Гоголя [Книга] : [монографія] / Наталія Сквіра ; [наук. ред. П.В. Михед] ; НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 327, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-489-047-9
719.
Проект "Украина". Галерея национальных героев [Книга] / [составитель А.Ю. Хорошевский ; худож.-оформ. Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2012. – 409, [1] с. : іл., портр. : іл. – ISBN 978-966-03-5855-3
720.
Жадан С.В. Прощання слов"янки [Книга] : книга нових та вибраних віршів / Сергій Жадан ; [худож.-оформ. О.Г. Жуков]. – Харків : Фоліо, 2011. – 402, [8] с. – ISBN 978-966-03-5690-0
721.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
722.
Приходько Ю.О. Психологічний словник-довідник [Книга] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Приходько Ю.О., Юрченко В.І. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Каравела, 2012. – 327, [1] с. : портр. – Предм. покажч.: с. 311-327. – Бібліогр.: с. 301-302. – ISBN 978-966-2229-24-0
723.
Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи [Книга] : практикум : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – Київ : Каравела, 2012. – 335, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 333-335 та на почат. модулів. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-8019-00-8
724.
Долинська Л.В. Психологія конфлікту [Книга] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.В. Долинська, Л.П. Матяш-Заяц. – Київ : Каравела, 2010. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-303. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-14-1
725.
Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва [Книга] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.Ф. Пачковський. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2012. – 407, [1] с. : табл. – Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: 390-407. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-55-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,