Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
677.
Лисенко І.М. Поезії видіння осяйне. [Книга] : літературні портрети та спогади / Іван Лисенко. – Київ : Рада, 2002. – 192 с. : іл. – ISBN 966-7087-48-4
678.
Поет зболеного серця [Книга] : Олександр Корж у спогадах і матеріалах / [упоряд., передм. та прим. І.М. Лисенка]. – Київ : Рада, 2009. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 177-185. – ISBN 978-966-7087-82-1
679.
Снідевич О.С. Позов у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Снідевич О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
680.
Ольховская Е.Г. Полимеризация и сополимеризация аценафтилена с винильными мономерами при электрохимическом инициировании [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Ольховская Е.Г. ; Украинский заочный политехн. ин-т им. И.З. Соколова. – Харьков, 1985
681.
Блажко Е.В. Полимеризация мономеров на основе смоляных кислот канифоли с целью создания материалов для рельефографии [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук / Блажко Е.В. ; М-во высш. и сред. специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1976
682.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
683.
Давидович Л.Я. Політика Республіки Індія щодо країн пострадянського простору (1991-2004 рр.) [Дисертація] : дис. ...канд. політ. наук : 23.00.04 / Давидович Л.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2011
684.
Кіслов Д.В. Політична безпека масових комунікацій [Книга] : [монографія] / Кіслов Д.В. ; Київський міжнар. ун-т ; Ін-т економ. та гуманітарних проблем. – Київ : МП Леся, 2010. – 208 с. – Бібліогр.: с. 172-204. – ISBN 966-8126-39-6
685.
Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні [Книга] : навчальний посібник / А.Д. Пахарєв ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2011. – 183, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розділів. – ISBN 978-966-02-5997-3
686.
Артамонов В.А. Полтавское сражение [Книга] : к 300-летию Полтавской победы / В.А. Артамонов ; Ин-т Рос. истории РАН. – Москва : МППА БИМПА, 2009. – 686, [1] с. – Библиогр.: с. 671-683 и в примеч. в конце гл. – (Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан России на 2006-2010 годы" ; Научный проект "Российский патриотизм: исторический опыт (X-XX в.)"). – ISBN 978-5-8420-0017-3
687.
Константинов А. Полукровка [Книга] / Андрей Константинов [при участии Дмитрия Вересова и Игоря Шушарина]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Владимир : АСТ ; Астрель-СПб ; ВКТ, 2010. – 604, [2] с. – Содерж.: Кн. 1: Эхо проклятия ; Кн. 2: Крест обретенный. – ISBN 978-5-17-069359-7
688.
Польська. Культура. Україна [Книга] = Polska. Kultura. Ukraina : лекції про театр / Нац. центр театр. мистец. ім. Л. Курбаса ; [ Ін-т ім. Є. Гротовського ; упоряд. В. Собіянський ; пер. з пол. Л. Горбенко ; пер. з укр. М. Кацьвін]. – Київ ; Вроцлав : НЦТМ ім. Леся Курбаса ; Inst. im. Jerzego Grotowskiego ; Stow. Jeden Swiat, 2010. – 189, [1] с. : іл. – На обкл. і тит. арк. дані парал. укр., пол.-Текст укр., пол. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2225-03-7
689.
Бойко І.С. Порівняльне правознавство [Книга] : навчальний посібник / І.С. Бойко, Б.В. Бабін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. морська акад. – 2-е вид., випр. та допов. – Одеса : Фенікс, 2011. – 149, [3] с. – Бібліогр.: с. 144-150 та в кінці гл. – ISBN 978-966-438-366-7
690.
Пучков А.А. Поэтика античной архитектуры [Книга] / А.А. Пучков ; Акад. искусств Украины ; Ин-т проблем современного искусства. – Киев : Феникс, 2008. – 992 с., ХХХІІ с. илл. : илл. – Библиогр.: с. 937-980. – ISBN 978-966-651-659-9
691.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
692.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
693.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
694.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
695.
Права людини в діяльності української міліції - 2010 [Книга] / Асоц. укр. моніторів з дотримання прав людини в діяльності правоохорон. органів ; [авт.-упоряд. : Захаров Є.Ю., Мартиненко О.А., Батчаєв В.К. та ін. ; заг. ред. : Мартиненко О.А., Захаров Є.Ю.]. – Київ ; Харків : Права людини, 2010. – 276 с. : іл. – ISBN 978-617-587-015-0
696.
Права людини в Україні - 2009-2010 [Книга] : доповідь правозахисних організацій / [Тарас Антошевський та ін. ; за ред. Є. Захарова ; упорядкув.: А.П. Бущенко, Є.Ю. Захаров] ; Укр. Гельсінська спілка з прав людини. – Харків : Права людини, 2011. – 485, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 4. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-617-587-027-3
697.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
698.
Право интеллектуальной собственности [Журнал] : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание. Спецвыпуск / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
699.
Рікер П. Право і справедливість [Книга] / Поль Рікер ; [відп. за вип. : К. Сігов, Л. Фінберг ; наук. ред. К. Сігов ; пер. із фр. : О. Сирцова, В. Каденко]. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 226 с. – ISBN 966-7888-25-8
700.
Мазур М.В. Право на доступ до інформації з питань містобудування [Книга] / М.В. Мазур ; Східноукраїнський центр громад. ініціатив. – Луганськ : СПД Рєзнік, 2010. – 80 с. – ISBN 978-611-509-062-6
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,