Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
727.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
728.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
729.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
730.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
731.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
732.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
733.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
734.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
735.
Осин В.В. Процессы конституирования и воспроизводства в науке: исследование вариаций контент-анализа [Книга] : монография / Вадим Осин. – Днепропетровск : Лира, 2007. – 636 с. – Библиогр.: с. 597-630 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-383-122-0
736.
Ільчук Л.П. Психоаналітична модель художньої творчості : досвід теоретичних модифікацій [Дисертація] : дис. ... : 09.00.08 / Ільчук Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
737.
Банах Л.С. Психодрама як сюжетотворчий композиційний принцип в романах Маро Дука [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Банах Лілія Сергіївна ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011
738.
Психологический журнал [Журнал] / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
739.
Психология аномального развития ребенка [Книга] : хрестоматия : в 2-х томах : учеб. пособие для студ., обучающихся по направл. и спец. психологии. – Москва : ЧеРо ; МГУ ; Высшая школа. – ISBN 5-88711-182-8( т.1)
740.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
741.
Васютинський В.О. Психологічні виміри спільноти [Книга] : монографія / Вадим Васютинський ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Золоті Ворота, 2010. – 119, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-119. – ISBN 978-966-2246-06-3
742.
Симоненко В.К. Пятилетка "враздрай" [Книга] : экономические эссе / В.К. Симоненко. – Киев : Знання, 2011. – 428, [4] с., [1] л. портр. – ISBN 978-966-346-913-3
743.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
744.
Гайдуцький І.П. Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах СНД в умовах економічної трансформації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гайдуцький І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
745.
Лисий І.Я. Редагуючи видане, або Чи потрібен академікові науковий редактор? [Книга] / Іван Лисий ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : НаУКМА, 2009. – 92 с. – ISBN 978-966-2410-01-3
746.
Піфко О.О. Реєстрація прав на землю у країнах Європи : порівняльний аналіз [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Піфко О.О. ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2011
747.
Рекомендації щодо розробки та реалізації річних національних програм (на основі досвіду РНП-2009 та 2010) [Книга] = Recommendations on how to develop and implement annual national programs (based on the experience of implementing the ANP format in 2009 and 2010) : аналітичний звіт / [ред.: О. Мельник (Центр Розумкова) та ін.]. – Київ : Ін-т Євро-Атлант. співробітництва, 2011. – 24 с. – Текст парал. англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим.
748.
Яртись А.В. Релігієзнавство [Книга] : навчальний посібник / А.В. Яртись, А.Ю. Васьків. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 422, [2] с. – Бібліогр.: с. 308-314 та в кінці розд. – ISBN 978-966-346-911-9
749.
Релігієзнавство України [Книга] : [колективна монографія : в 2-х кн.] / Укр. асоціація релігієзнавців ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; [за наук. ред. А. Колодного]. – Київ : Українська Асоціація релігієзнавців. – ISBN 966-531-202-2
750.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,