Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Металл и литье Украины [Журнал] : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
502.
Левченко Р.І. Метод автоматичного динамічного розпаралелювання обчислень для гетерогенних багатопроцесорних комп"ютерних систем зі слабким зв"язком [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Левченко Р.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
503.
Шкуліпа І.Ю. Методи та засоби створення автоматизованої системи проектування паралельних алгоритмів [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03. / Шкуліпа І.Ю. ; М-во освіти України ; КНУТШ. – Київ, 2011
504.
Ярошенко Л.А. Методика і практика моніторингових медіа-досліджень в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Ярошенко Л.А. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
505.
Слюняєв А.С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Слюняєв А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
506.
Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
507.
Мазурина В.А. Методика преподавания литературы в школе [Книга] : [учеб. для студентов вузов] / Мазурина В.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Горлов. гос. пед. ин-т иностр. яз., Междунар. фонд "Рус. мир". – Горловка : ГДПІІМ, 2011. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 211-221
508.
Драгнєв Ю.В. Методика фізичної підготовки учнівської молоді [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Ю.В. Драгнєв ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-617-252-8
509.
Методики вивчення повсякденного стресу і способів розв"язання кризових життєвих ситуацій [Книга] : для працівників шк. психол. служби, держ. соц. служб у справах сім"ї, дітей та молоді / О.Я. Кляпець, Б.П. Лазоренко, Л.А. Лєпіхова, В.В. Савінов ; АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 120 с. : табл. – Бібліогр.: с. 115-119 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8063-87-16
510.
Борытко Н.М. Методология психолого-педагогических исследований [Книга] : учебник для магистрантов и студентов педагогических вузов / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова ; [под ред. Н.М. Борытко]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Волгоград : ВГИПК РО, 2006. – 284 с. : табл. – ISBN 5-7087-0041-6
511.
Сніжко О.В. Методологічні принципи дослідження фінансового розвитку трансформаційних економік в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... докт. екон. наук : 08.00.02 / Сніжко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
512.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
513.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
514.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журнала "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
515.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журнала "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
516.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
517.
Романенкова Ю.В. Мировоззренческие универсалии периодов Stilwandlung в мировом художественном процессе [Книга] / Ю.В. Романенкова ; Ин-т проблем соврем. иск-ва Акад. искусств Укр. – Киев : Химджест, 2009. – 276 с. : 16 л. вкл. – Библиогр.: с. 258-269. – ISBN 978-966-8537-69-1
518.
Голубнича А.І. Мистецько-педагогічна та громадська діяльність Михайла Бойчука [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Голубнича А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
519.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
520.
Міжнародна журналістика - 2002 [Журнал] : збірник робіт магістрів і спеціалістів із спеціалізації "Міжнародна журналістика". – Київ. – ISBN 966-594-192-Х
521.
Міжнародні стандарти у сфері судочинства [Книга] / European Union ; Council of Europe ; USAID ; [ред. О.Старцев]. – Київ : Істина, 2010. – 488 с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект USAID "Україна: верховенство права" ; Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи "Прозорість та ефективність судової системи України"). – ISBN 978-966-8909-55-9
522.
Міжнародні стандарти у сфері судочинства [ Електроний документ. Відеозапис ] / Council of Europe ; ред. гр. : USAID "Україна : верховенство права" ; Спільна прогр. Європейського Союзу та Ради Європи "Прозорість та ефективність судової системи України" ; Девід Вон [ та ін.]. – Київ : Істина, 2010. – 1 CD. – Вимоги до операц.систем. : Windows 98, Windows 7, Adobe Acrobat ActiveX 8 або новіші верс.-Заголовок з етикетки диску ; інформац. з контейнеру
Збірка міжнародних стандартів у сфері судочинства включає базові документи щодо функціонування судоустрою, прийняті ООН та інституціями Ради Європи (Кабінет міністрів, Європейська комісія "За демократію через право", Європейська комісія з питань ефективності правосуддя, Консультативна рада європейських суддів, Консультативна рада європейських прокурорів).
523.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
524.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
525.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,