Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
502.
Мазурина В.А. Методика преподавания литературы в школе [Книга] : [учеб. для студентов вузов] / Мазурина В.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Горлов. гос. пед. ин-т иностр. яз., Междунар. фонд "Рус. мир". – Горловка : ГДПІІМ, 2011. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 211-221
503.
Драгнєв Ю.В. Методика фізичної підготовки учнівської молоді [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Ю.В. Драгнєв ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-617-252-8
504.
Методики вивчення повсякденного стресу і способів розв"язання кризових життєвих ситуацій [Книга] : для працівників шк. психол. служби, держ. соц. служб у справах сім"ї, дітей та молоді / О.Я. Кляпець, Б.П. Лазоренко, Л.А. Лєпіхова, В.В. Савінов ; АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 120 с. : табл. – Бібліогр.: с. 115-119 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8063-87-16
505.
Борытко Н.М. Методология психолого-педагогических исследований [Книга] : учебник для магистрантов и студентов педагогических вузов / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова ; [под ред. Н.М. Борытко]. – 2-е изд., испр. и доп. – Волгоград : ВГИПК РО, 2006. – 284 с. : табл. – ISBN 5-7087-0041-6
506.
Сніжко О.В. Методологічні принципи дослідження фінансового розвитку трансформаційних економік в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... докт. екон. наук : 08.00.02 / Сніжко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
507.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
508.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
509.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журнала "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
510.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журнала "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
511.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
512.
Романенкова Ю.В. Мировоззренческие универсалии периодов Stilwandlung в мировом художественном процессе [Книга] / Ю.В. Романенкова ; Ин-т проблем соврем. иск-ва Акад. искусств Укр. – Киев : Химджест, 2009. – 276 с. : 16 л. вкл. – Библиогр.: с. 258-269. – ISBN 978-966-8537-69-1
513.
Голубнича А.І. Мистецько-педагогічна та громадська діяльність Михайла Бойчука [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Голубнича А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
514.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
515.
Міжнародна журналістика - 2002 [Журнал] : збірник робіт магістрів і спеціалістів із спеціалізації "Міжнародна журналістика". – Київ. – ISBN 966-594-192-Х
516.
Міжнародні стандарти у сфері судочинства [Книга] / European Union ; Council of Europe ; USAID ; [ред. О.Старцев]. – Київ : Істина, 2010. – 488 с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект USAID "Україна: верховенство права" ; Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи "Прозорість та ефективність судової системи України"). – ISBN 978-966-8909-55-9
517.
Міжнародні стандарти у сфері судочинства [ Електроний документ. Відеозапис ] / Council of Europe ; ред. гр. : USAID "Україна : верховенство права" ; Спільна прогр. Європейського Союзу та Ради Європи "Прозорість та ефективність судової системи України" ; Девід Вон [ та ін.]. – Київ : Істина, 2010. – 1 CD. – Вимоги до операц.систем. : Windows 98, Windows 7, Adobe Acrobat ActiveX 8 або новіші верс.-Заголовок з етикетки диску ; інформац. з контейнеру
Збірка міжнародних стандартів у сфері судочинства включає базові документи щодо функціонування судоустрою, прийняті ООН та інституціями Ради Європи (Кабінет міністрів, Європейська комісія "За демократію через право", Європейська комісія з питань ефективності правосуддя, Консультативна рада європейських суддів, Консультативна рада європейських прокурорів).
518.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
519.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
520.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
521.
Місто на скелястих берегах Тясмину [Книга] : історичний нарис / О.Г. Шамрай [та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – 244 с., [16] с. іл. : іл. – 360-річчю заснування м. Кам"янки присвячується. – ISBN 978-966-2256-02-4
522.
Гринишина М.О. Містові й світові [Книга] : драматургія А.П.Чехова на українському кону в інтерконтекстуальних зв"язках із світовим сценічним простором / Марина Гринишина ; Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 432 с. : іл. – ISBN 978-966-1648-25-7
Представлена праця доктора мистецтвознавства Марини Гринишиної є першим в українському театрознавстві підсумованим досвідом театру в Україні зі сценічних інтерпретацій драматургії А. Чехова. У книзі подано низку спектаклів, знакових для того чи іншого етапу світового процесу осягнення чеховської драматургії. Видання розраховане на театрознавців та культурологів.
523.
Місцеві вибори - 2010 [Книга] : пульс країни : [результати експерт. моніторингу] / [П. Білак та ін.; відп. ред. А. Когут, К. Сідаш] ; Мережа підтримки реформ, Громад. асамблея України. – Київ : Лаб. законодав. ініціатив, 2011. – 186, 39 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Кн.-"переверт". - До кн. приплетено вид. англ. м. : Local ekection 2010. - Паг. окр. – ISBN 978-966-1594-12-7
524.
Якименко І.Л. Мобільний телефон і здоров"я людини [Книга] / І.Л. Якименко, Є.П. Сидорик. – Київ : Знання, 2010. – 94 с. – Бібліогр.: с. 88-91. – (Бібліотечка товариства "Знання" : Cерія "Здоров"я" ; № 1-2 - 2010). – ISBN 978-966-346-866-2
525.
Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) [Книга] : монографія : (науково-навч. вид.) / Ірина Фаріон. – Вид. 2-ге, доп. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 336 с. + компакт-диск. – Бібліогр.: с. 285-289. – ISBN 978-966-428-138-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex