Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Левченко Р.І. Метод автоматичного динамічного розпаралелювання обчислень для гетерогенних багатопроцесорних комп"ютерних систем зі слабким зв"язком [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Левченко Р.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
502.
Шкуліпа І.Ю. Методи та засоби створення автоматизованої системи проектування паралельних алгоритмів [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03. / Шкуліпа І.Ю. ; М-во освіти України ; КНУТШ. – Київ, 2011
503.
Ярошенко Л.А. Методика і практика моніторингових медіа-досліджень в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Ярошенко Л.А. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
504.
Слюняєв А.С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Слюняєв А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
505.
Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
506.
Мазурина В.А. Методика преподавания литературы в школе [Книга] : [учеб. для студентов вузов] / Мазурина В.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Горлов. гос. пед. ин-т иностр. яз., Междунар. фонд "Рус. мир". – Горловка : ГДПІІМ, 2011. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 211-221
507.
Драгнєв Ю.В. Методика фізичної підготовки учнівської молоді [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Ю.В. Драгнєв ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-617-252-8
508.
Методики вивчення повсякденного стресу і способів розв"язання кризових життєвих ситуацій [Книга] : для працівників шк. психол. служби, держ. соц. служб у справах сім"ї, дітей та молоді / О.Я. Кляпець, Б.П. Лазоренко, Л.А. Лєпіхова, В.В. Савінов ; АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 120 с. : табл. – Бібліогр.: с. 115-119 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8063-87-16
509.
Борытко Н.М. Методология психолого-педагогических исследований [Книга] : учебник для магистрантов и студентов педагогических вузов / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова ; [под ред. Н.М. Борытко]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Волгоград : ВГИПК РО, 2006. – 284 с. : табл. – ISBN 5-7087-0041-6
510.
Сніжко О.В. Методологічні принципи дослідження фінансового розвитку трансформаційних економік в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... докт. екон. наук : 08.00.02 / Сніжко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
511.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
512.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
513.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журнала "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
514.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журнала "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
515.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
516.
Романенкова Ю.В. Мировоззренческие универсалии периодов Stilwandlung в мировом художественном процессе [Книга] / Ю.В. Романенкова ; Ин-т проблем соврем. иск-ва Акад. искусств Укр. – Киев : Химджест, 2009. – 276 с. : 16 л. вкл. – Библиогр.: с. 258-269. – ISBN 978-966-8537-69-1
517.
Голубнича А.І. Мистецько-педагогічна та громадська діяльність Михайла Бойчука [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Голубнича А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
518.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
519.
Міжнародна журналістика - 2002 [Журнал] : збірник робіт магістрів і спеціалістів із спеціалізації "Міжнародна журналістика". – Київ. – ISBN 966-594-192-Х
520.
Міжнародні стандарти у сфері судочинства [Книга] / European Union ; Council of Europe ; USAID ; [ред. О.Старцев]. – Київ : Істина, 2010. – 488 с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект USAID "Україна: верховенство права" ; Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи "Прозорість та ефективність судової системи України"). – ISBN 978-966-8909-55-9
521.
Міжнародні стандарти у сфері судочинства [ Електроний документ. Відеозапис ] / Council of Europe ; ред. гр. : USAID "Україна : верховенство права" ; Спільна прогр. Європейського Союзу та Ради Європи "Прозорість та ефективність судової системи України" ; Девід Вон [ та ін.]. – Київ : Істина, 2010. – 1 CD. – Вимоги до операц.систем. : Windows 98, Windows 7, Adobe Acrobat ActiveX 8 або новіші верс.-Заголовок з етикетки диску ; інформац. з контейнеру
Збірка міжнародних стандартів у сфері судочинства включає базові документи щодо функціонування судоустрою, прийняті ООН та інституціями Ради Європи (Кабінет міністрів, Європейська комісія "За демократію через право", Європейська комісія з питань ефективності правосуддя, Консультативна рада європейських суддів, Консультативна рада європейських прокурорів).
522.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
523.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
524.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
525.
Місто на скелястих берегах Тясмину [Книга] : історичний нарис / О.Г. Шамрай [та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – 244 с., [16] с. іл. : іл. – 360-річчю заснування м. Кам"янки присвячується. – ISBN 978-966-2256-02-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,