Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
602.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
603.
Новітня концепція реформування судової влади України [Книга] : навчальний посібник / Є.В. Кириленко [та ін.] ; за ред. О.А. Кириченка ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, Юрид. ф-т. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 59, [1] с. – Бібліогр.: с. 54-59. – ISBN 978-966-336-192-5
604.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Редакция журнала"Нивый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
605.
Бйорнсон Б. Норвезька сторона [Книга] : повісті / Бйорнстьєрне Бйорнсон ; [з норвез. пер. Наталя Іванчук]. – Львів : Піраміда, 2010. – 157, [3] с. – (Приватна колекція ; Майстри українського перекладу). – ISBN 978-966-441-199-5
606.
Нумізматика і фалеристика [Журнал] : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
607.
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків [Книга] : навчальний посібник / Клебанова Т.С. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 263 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-262. – ISBN 978-966-676-424-2
608.
Образование. Наука. Научные кадры [Журнал] : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
609.
Образовательное учреждение ХХ ! века: инновации и управление качеством [Журнал] / Центр изучения социально-экономических проблем здравоохранения. – Видное
610.
Образовательные технологии [Журнал] : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
611.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
612.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
613.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
614.
Объект "Укрытие": 1986-2011 [Книга] : на пути к преобразованию / А.А. Ключников, В.А. Краснов, В.М. Рудько, В.Н. Щербин ; НАН Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – Чернобыль, 2011. – 288 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-02-5968-3
615.
Ойкумена [Журнал] : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков. – ISBN 978-966-400-201-8
616.
Моренець В.П. Оксиморон [Книга] : літературознавчі статті, дослідження, есеї / Володимир Моренець. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 528 с. – ISBN 978-966-2424-26-3
617.
Филь А.М. Они сражались за Родину... [Книга] / Александр Филь, Дмитрий Кузьменко ; [науч. ред. Лысенко А.Е.]. – Киев : Типография Диапринт. – (Летопись войны). – ISBN 978-966-8886-12-6
618.
Антонюк Т.Д. Освітня політика в Україні періоду 20-х – початку 30-х рр. XX століття [Книга] : монографія / Т.Д. Антонюк. – Київ : Леся, 2011. – 231, [1] с. – Імен. покажч.: с. 220-226. – Бібліогр.: с. 198-217 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-89-5
619.
Основи економічних теорій [Книга] : посібник / В.А. Предборський, Б.Б. Гарін, В.Д. Кухаренко, А.Г. Зюнькін, Ю.О. та ін. Тараненко; В.А. Предборський [та ін.] ; [під ред. В.А. Предборського] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України. – Київ : Фенікс, 2002. – 487, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.-На обкл. рік вид.: 2001. – ISBN 966-651-029-4
620.
Отрошко О.В. Основи економічної теорії [Книга] : навч. посіб. / О.В. Отрошко. – Київ : Знання, 2011. – 320 с. – ISBN 978-966-346-901-0
621.
Шостак М.В. Основні теорії утворення Київської Русі в українознавчих дослідженнях XX-XXI століття [Книга] : [монографія] / Шостак М.Ф. ; [відп. ред. Фігурний Ю.С.] ; Нац. науково-дослідний ін-т українознавства, Відділ укр. етнології. – Київ : ННДІУ, 2011. – 142 с. – Бібліогр.: с. 118-133. – ISBN 966-8327-11-1
622.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
623.
Основы оперативно-розыскной деятельности [Книга] : учебник для юридических вузов / К.В. Сурков, Ю.Ф. Кваша, С.В. Степашин, В.Б. Рушайло, В.Ю. и др. Голубовский; Сурков К.В. [и др.] ; под общ. ред. В.Б. Рушайло ; МВД России, Санкт-Петербург. ун-т ; Акад. права, экономики и безопасности жизнедеятельности. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань [и др.], 2001. – 717, [3] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 689-702. – (Учебники для вузов, специальная литература). – ISBN 5-8114-0240-6
624.
Зима А.Г. Особенности и развитие транспорта в туризме [Книга] : препринт / Зима А.Г., Лисицына И.И. – Харьков : ХНЭУ, 2010. – 311 с. : илл., табл. + Прил.: с. 253-307. – Библиогр.: с. 246-252. – ISBN 978-966-676-627-7
625.
Кочетов Г.М. Особенности структуры пористых металлоксидных конденсатов на основе 3d - металлов [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кочетов Г.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex