Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Місто на скелястих берегах Тясмину [Книга] : історичний нарис / О.Г. Шамрай [та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – 244 с., [16] с. іл. : іл. – 360-річчю заснування м. Кам"янки присвячується. – ISBN 978-966-2256-02-4
527.
Гринишина М.О. Містові й світові [Книга] : драматургія А.П.Чехова на українському кону в інтерконтекстуальних зв"язках із світовим сценічним простором / Марина Гринишина ; Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 432 с. : іл. – ISBN 978-966-1648-25-7
Представлена праця доктора мистецтвознавства Марини Гринишиної є першим в українському театрознавстві підсумованим досвідом театру в Україні зі сценічних інтерпретацій драматургії А. Чехова. У книзі подано низку спектаклів, знакових для того чи іншого етапу світового процесу осягнення чеховської драматургії. Видання розраховане на театрознавців та культурологів.
528.
Місцеві вибори - 2010 [Книга] : пульс країни : [результати експерт. моніторингу] / [П. Білак та ін.; відп. ред. А. Когут, К. Сідаш] ; Мережа підтримки реформ, Громад. асамблея України. – Київ : Лаб. законодав. ініціатив, 2011. – 186, 39 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Кн.-"переверт". - До кн. приплетено вид. англ. м. : Local ekection 2010. - Паг. окр. – ISBN 978-966-1594-12-7
529.
Якименко І.Л. Мобільний телефон і здоров"я людини [Книга] / І.Л. Якименко, Є.П. Сидорик. – Київ : Знання, 2010. – 94 с. – Бібліогр.: с. 88-91. – (Бібліотечка товариства "Знання" : Cерія "Здоров"я" ; № 1-2 - 2010). – ISBN 978-966-346-866-2
530.
Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) [Книга] : монографія : (науково-навч. вид.) / Ірина Фаріон. – Вид. 2-ге, доп. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 336 с. + компакт-диск. – Бібліогр.: с. 285-289. – ISBN 978-966-428-138-3
531.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
532.
Модернізація України - наш стратегічний вибір [Книга] : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [від. за вип. Сизонтов В.М.]. – Київ : НІСД, 2011. – 432 с. : табл. – ISBN 978-966-554-123-3
533.
Хиля В.П. Модифицированные флавоноиды, изофлавоноиды и азотсодержащие гетероциклические системы на их основе [Дисертація] : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Хиля В.П. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986
534.
Горбуленко Н.В. Модифіковані нітрогеновмісними гетероциклами ізофлавоноїди. Синтез і властивості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Горбуленко Наталія Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
535.
Моє Тернопілля [Книга] = My Ternopil region : [науково-популярне видання] / [голов. ред. Я. Буяк ; фото: Е. Кислинський та ін. ; пер. англійською: Л. Бабій, В. Бурдяк]. – Тернопіль : Новий колір, 2009. – 199, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: c. 196. – ISBN 978-966-2061-21-5
536.
Грабовецький В. Мої незабутні Винники у літописі та ілюстраціях. За спогадами минулих літ [Книга] : наукові видання музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовець ; [упор. Крайчук Ю. ; наук. ред. і авт. вступної ст. Королько А.] ; Івано-Франк. держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Вид. 2-е, значно допов. та ілюстроване. – Івано-Франківськ, 2011. – 286 с. : іл. – На тит арк. : Присвячую колективу Винниківського історико-краєзнавчого музею за подвижницьку працю в ім"я збереження пам"ятників історії та культури рідного міста та його околиць
537.
Молодая русистика Украины [Книга] : материалы Всеукраинской науч. студенческой конф., (19-20 мая 2011 года) / М-во образования и науки, молодежи и спорта Укр. ; Межд. фонд "Русский мир" (Москва) ; Горловский гос. пед. ин-т иностранных языков ; [гол. ред. В.І. Теркулов ; ред. рада : Т.М. Марченко, О.В. Жарікова, С.А. Комаров та ін.]. – Горловка : ГГПИИЯ, 2011. – 236 с.
538.
Молодь України: від освіти до праці [Книга] / Світлана Оксамитна [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : НаУКМА, 2010. – 204 с. : табл. – ISBN 978-966-2410-09-9
539.
Тылтина Л.И. Моно- и полиазидопроизводные ароматических углеводородов и их гетероциклические аналоги для записи информации [Дисертація] : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Тылтина Л.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985
540.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
541.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. " Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
542.
Веллер М. Москва-Апокалипсис [Книга] / М. Веллер. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 332, [4] с. – Содерж.: Мене ; Текел ; Фарес ; И россыпью. – ISBN 978-5-17-069696-3
543.
Штейнман М. Моя любовь на Одноклассниках. Ру [Книга] : дневник иррациональной девушки / Мария Штейнман. – Москва ; Владимир : АСТ ; Астрель ; ВКТ, 2009. – 255, [1] с. – ISBN 978-5-17-061263-5
544.
Бевз Г.П. Моя Україна [Книга] / Григорій Бевз. – Харків : Сиция, 2010. – 79, [1] с. – Бібліогр.: с. 79. – ISBN 978-966-2542-01-1
545.
Мудрість віків [Книга] : вибрані афоризму / упоряд. М.О. Пушкаренко. – Київ : Богдана, 2009. – 156 с. : іл. – На тит. арк.: Автор висловлює подяку С.Х. Поплавській та В.С. Мойсеєнку. – ISBN 978-966-425-003-7
546.
Музеї України [Журнал] : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2004-
547.
Лисенко І.М. Музики сонячні дзвони [Книга] : статті, рецензії, спогади / Іван Лисенко. – Київ : Рада, 2004. – 392 с. : іл., фото. – ISBN 966-7087-60-3
548.
Пикуль В.С. На задворках Великой империи [Книга] : роман / Валентин Пикуль. – Москва : Вся Москва. – ISBN 5-7110-0007-1
549.
Косяченко В.Т. На поклик віщих заповітів [Книга] : вибране з потоку літ / Віктор Косяченко. – Чернівці : Книги - ХХI, 2008. – 376 с. : фото. – На тит. арк. : присвячую 600-річчю 1-ї писемної згадки про Чернівці і 60-ій річниці від часу як зелена Буковина і її славна столиця стали мені рідними. – ISBN 978-966-2147-11-7
550.
Діденко І.І. На терені життя. Вибране. Проза [Книга] : повість-реквієм, новели, оповідання, уривок з роману, етюди, образки, сатира та гумор ; Таємницею стала людина : поезії, поеми ; Статті. Фольклорні записи. Щоденникове. Мовні джерела. Вибрані листи / Іван Діденко. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2010. – 592 с. – ISBN 5-85154-195-4
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,