Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Математичні методи та фізико-механічні поля [Журнал] = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
652.
Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції ITSEC [Книга] = Proceedings of the 4th international scientific conference ITSEC : 20-23 трав. 2014 р., м. Київ, Нац. авіац. ун-т / [Каф. безпеки інформ. технологій Нац. авіац. ун-ту]. – Київ : Національний авіаційний університет, 2014. – 176, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос.
653.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" [Книга] / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Нац. НДІ українознавства та всесвіт. історії [та ін. ; редкол.: Чайковський А.С. та ін.]. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – 333, [1] с. : портр. – 200 років від дня народження Т.Г. Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка з повагою від одного з членів Редколегії! Підпис. 25 вересня - 7 жовтня 2014 р.
654.
Дашвар Л. Мати все [Книга] / Люко Дашвар ; [передм. О. Герасим"юк ; худож. О. Маслов]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 333, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-14-0917-9
655.
Машини та обладнання для видобування нафти і газу [Книга] : довідк. посібник / [Світлицький В.М., Кривуля С.В., Матвієнко А.М., Коцаба В.І. ; ред.: Василенко С.В. та ін.] ; Публ. акціонер. т-во "Укргазвидобування" ; Укр НДІ природ. газів. – Харків : Міська друкарня, 2014. – 351 с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 350-351. – ISBN 978-617-619-151-3
656.
Медична психологія [Книга] : підруч. для студ. ВНЗ / С.Д. Максименко, І.А. Коваль, К.С. Максименко, М.В. Папуча ; за заг. ред. С.Д. Максименка. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 515, [2] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-382-251-8
У прим. №1689559 напис:
Вельмишановному Леоніду Васильовичу! на добру пам"ять. Підпис.
657.
Медична психологія [Журнал] = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
658.
Стеценко С.Г. Медичне право України (правові засади трансплантації органів і тканин людини) [Книга] : монографія / С.Г. Стеценко, О.Г. Пелагеша. – Київ : Атіка, 2014. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-143. – ISBN 978-966-326-468-4
659.
Стеценко В.Ю. Медичне право України (реформування охорони здоров"я в умовах страхової медицини) [Книга] : монографія / Стеценко В.Ю., Токарєв Г.М. ; [за заг. ред. С.Г. Стеценка]. – Київ : Атіка, 2012. – 142, [2] с. – Бібліогр.: с. 124-143. – ISBN 978-966-326-441-7
660.
Межвузовская научная конференция "Гражданская война в России: проблемы истории и историографии" [Книга] : 29 ноября : сб. докладов / Минобрнауки России, Федерал. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования [и др. ; отв. ред. В.В. Калашников]. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2014. – 204, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7629-1497-0
661.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
662.
Международная научная конференция имени Т.А. Таран "Интеллектуальный анализ информации ИАИ - 2014" [Книга] : Киев, 14-16 мая 2014 г. : сб. трудов / М-во образования и науки Украины, Рос. ассоц. искусств. интеллекта, Нац. техн. ун-т Украины "КПИ", Фак. прикладной математики [и др. ; редкол.: Ю.Р. Валькман и др. ; гл. ред. С.В. Сирота]. – Киев : Просвіта, 2014. – 256, [4] с. : ил., табл. – Текст укр. рос., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-7010-03-5
663.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва : Внешторгиздат, 2005-. – ISSN 2074-6040
664.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва : Внешэкономиздат, 2005-. – ISSN 2074-6040
665.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
666.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
667.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
668.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
669.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
670.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
671.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
672.
Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль [Книга] = ART Management. Entrepreneurial style / Гіп Гагоорт ; [пер. з англ. Б. Шумилович]. – Львів : Літопис, 2008. – 358, [1] с. : іл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Пер. вид.: ART Management. Entrepreneurial style / Giep Hagoort. Delf : Eburon publ., 2000. – Бібліогр.: с. 347-355, в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7007-60-7
Книжку створено на основі курсу лекцій “Менеджмент мистецтва” відомого професора Утрехтської школи мистецтв (Голландія) Гіпа Гагоорта. Цей посібник допоможе знайти відповіді на те, як пристосувати теорію і практику традиційного менеджменту до завдань, що стоять перед мистецькими та культурними інституціями: як формувати стратегію організації, реалізувати проекти, впроваджувати зміни в організацію, які переваги інтерактивного менеджменту. На тлі аналізу світового досвіду окремі підрозділи присвячені реаліям Східної Європи, зокрема України. Книжка допоможе керівникам проектів, студентам, викладачам, артистам, режисерам і менеджерам створювати успішні організації.
673.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
674.
Череп А.В. Методика аналізу формування та використання фінансових ресурсів підприємств машинобудування [Книга] : монографія / А.В. Череп, Ю.О. Швець ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-232. – ISBN 978-966-599-438-1
675.
Кошечко Н.В. Методика викладання у вищій школі [Книга] : навч. посібник / Н.В. Кошечко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2013. – 116 с. : табл. – Бібліогр. на початку модулів. – ISBN 978-617-527-070-7
Шановним читачам з побажаннями творчості, натхнення та успіху, від автора, 20.10.2014 р. Підпис
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex