Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Самойленко В.М. Методика навчання географії [Книга] : навч. посіб.-практикум / В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна, Т.С. Япринець ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : Шевченко Р.В., 2014. – 190, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 168-173 та в тексті практ. занять
677.
Методичні рекомендації з курсу "Хімія з основами геохімії" для студентів географічного факультету заочної форми навчання [Брошура] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорган. хімії ; [уклад.]: Слободяник М.С., Теребіленко К.В. – Київ : Підприємство УВОІ "Допомога", 2013. – 54 с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. - На обкл. уклад. зазнач. як авт.
678.
Савчин М.В. Методологеми психології [Книга] : монографія / Мирослав Савчин. – Київ : Академвидав, 2013. – 221, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 198-221. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-076-9
679.
Приемов С.И. Методы расчета и повышения эффективности очистки циклонных пылеуловителей [Книга] : монография / С.И. Приемов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т пищевой биотехнологии и геномики. – Киев : Кафедра, 2014. – 131, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 120-125. – ISBN 978-966-2705-83-6
680.
Бесчасний С.П. Механізми адаптації до стресу дітей 7-11 років викликаного вродженою сенсоневральною туговухістю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бесчасний Сергій Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
681.
Микола Михайлович Ткач [Книга] : біобібліогр. покажчик / Чернігів. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [уклад.: К.А. Герасименко, Н.В. Романчук ; ред.: І.Я. Каганович]. – Чернігів : Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка, 2013. – 70 с. – (Серія "Письменники - наші земляки")
682.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Рос. акад. образования ; Федерал. гос. науч. учреждение "Ин-т социализации образов." ; Московский психолого-социал. ун-т. – Москва, 2000-. – ISSN 2073-8536
683.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
684.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
685.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
686.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
687.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
688.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
689.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
690.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
691.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
692.
Наливайко Л.Р. Міграційне право [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Наливайко Л.Р., Грицько І.О., Степаненко К.В. ; М-во освіти і науки України ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес, 2014. – 255, [1] с. – Глосарій: с. 208-223. – Бібліогр.: с. 240-255, наприкінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-910-014-6
693.
Сагайдак І.В. Міжбюджетні відносини у реалізації соціальної політики держави [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сагайдак Ілля Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014694.
Міжмолекулярна взаємодія в прикладах і задачах [Брошура] : навчально-методичний посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.]: Григор"єв А.М. – Київ, 2013. – 169 с. : табл. – Без тит. арк. - На обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 77
695.
Зозуля Є.В. Міжнародне співробітництво органів внутрішніх справ України: історико-правове дослідження [Книга] : монографія / Є.В. Зозуля ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Донецьк : НікаНова, 2014. – 781, [1] с. – Бібліогр.: с. 697-781та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-94-3
696.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал = International journal of endocrinology : науково-практичний журнал. – Донецьк, 2005-. – ISSN 2224-0721
697.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал = International journal of endocrinology : науково-практичний журнал. – Донецьк, 2005-. – ISSN 2224-0721
698.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал = International journal of endocrinology : науково-практичний журнал. – Донецьк, 2005-. – ISSN 2224-0721
699.
Міжнародний медичний журнал [Журнал] = Международный медицинский журнал : науковий журнал. – Харків, 1995-. – ISSN 2308-5274
700.
Запорозчук А.В. Міжнародно-правове регулювання поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Запорозчук Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex