Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
627.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
628.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
629.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
630.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
631.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
632.
Волков В.П. Логістика нерухомості у житлово-комунальному господарстві [Книга] : монографія / В.П. Волков, Л.А. Горошкова ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 644, [1] с. : іл., табл. – 10-ти річчю каф. менеджменту орг. та логістики присвячується. – Бібліогр.: с. 632-644. – ISBN 978-966-599-435-0
633.
Щербина О.Ю. Логічний аналіз юридичної аргументації [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.06 / Щербина Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
634.
Коулин П. Лорд-дикарь [Книга] = Lord savage : роман / Патриция Коулин ; [пер. с англ. Г.П. Байковой]. – Москва : АСТ, 1997. – 478, [2] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-15-000222-4
635.
Павлов С. "Лунная радуга" [Книга] : [романы] / Сергей Павлов ; [предисл. К. Феоктистова ; худож. А. Антонов]. – Москва : Художественная литература, 1991. – 525, [3] c. : цв. ил. – В изд. также: Чаша бурь / В. Щербаков. – (Библиотека фантастики : в 24 т. / редкол.: А.П. Казанцев (пред.) [и др.] ; т. 14). – ISBN 5-280-00538-H
636.
Любіть Україну ! [Книга] : лауреати всеукр. премії ім. Володимира Сосюри : (довідник, статті, покажчик) / упорядник Сергій Козак. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 134, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-424-0
637.
Людина та довкілля. Проблеми неоекології [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1999-. – ISSN 1992-4224
638.
Людина та довкілля. Проблеми неоекології [Журнал] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1999-. – ISSN 1992-4224
639.
Якубовська У. Львів на межі XIX і XX століть [Книга] / Уршуля Якубовська ; [пер. з пол. О. Цівкач]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 219, [1] с. – На обкл. прізвище авт.: Якубовска. - Імен. покажч.: с. 211-219. - Пер. вид. : Lwow na przelomie XIX i XX wieku / Urszula Jakubowska. Warszawa, 1991. – Бібліогр.: с. 207-210. – ISBN 978-966-286-024-5
640.
Львів. Історичні нариси [Книга] = Lviv. Historical essays / В. Александрович, А. Гречило, Я. Грицак, Т. Гошко, І. [та ін.] Жук; [В. Александрович та ін. ; упоряд.: Я. Ісаєвич та ін. ] ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Київ : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, 1996. – 647, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 639-646 та в кінці ст. – ISBN 5-7702-1157-1
641.
Кастанеда М.Р. Магическое путешествие с Карлосом Кастанедой [Книга] = A magical journey with Carlos Castaneda / Маргарет Раньян Кастанеда ; [пер. с англ. С. Алексеев ; ред. В. Смирнов ; худож. К. Розонов]. – Красноярск : МиФ, 1998. – 239, [1] с. – ISBN 5-14739-780-4
642.
Магістеріум [Журнал] : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
643.
Магістеріум [Журнал] : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
644.
Магістеріум [Журнал] : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
645.
Мала енциклопедія господарського права [Книга] / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького, С.І. Бевз ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2013. – 229, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 220-229 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-33-2
646.
Моргун В.А. МАР. "Поема вольного народа" [Книга] : вступ до сакральної історії України / [Моргун В.А.]. – Київ ; Донецьк : Промінь, 2013. – 179, [1] с. : іл., табл., портр. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 175-179. – ISBN 978-966-2008-07-4
У прим. №1689509 напис:
Вельмишановній Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка від автора з найкращими побажаннями миру, добробуту та творчих злетів. Нехай відроджений із небуття Божий камінь Мар-у-Погребищі-на-витоках-Росі, місце всенародного паломництва до 1930-х, вбереже нас та Україну. 11.07.2014 р. Підпис
647.
Мудра І.М. Маркетингові стратегії сучасних громадсько-політичних газет України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Мудра Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
648.
Перебийніс В.І. Математична лінгвістика [Книга] : навч. посібник для студ. від-нь структур.-мат., приклад. та комп"ютер. лінгвістики / В.І. Перебийніс ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістич. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-638-292-7
649.
Колянова Т.В. Математичне моделювання взаємодії імунної системи організму з чинниками зовнішнього впливу [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Колянова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
650.
Математичні методи та фізико-механічні поля [Журнал] = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex