Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Безручко Ю.А. Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні [Книга] : порівняльно-правовий аналіз / Безручко Ю.А., Пацурія Н.Б., Бєлова О.А. ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 196 с. – ISBN 978-966-364-625-1
602.
Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні [Книга] : [у 2-х томах] / В.А. Андрєєнков, С.В. Голікова, О.М. Григоров, Я.О. Добідовська, А.О. [та ін.] Ісічко; В.А. Андрєєнков [та ін.] ; [за ред. В.Г. Дідика] ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Ніка-Прінт. – ISBN 966-8578-04-X
603.
Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні [Книга] : [ у 2-х томах ]. – Київ : Ніка-Прінт. – ISBN 966-8578-06-6
604.
Правове регулювання транспортних коридорів в Європейському Союзі та в Україні [Книга] : порівняльно-правове дослідження / В.А. Андрєєнков, О.М. Григоров, В.Г. Дідик, А.Я. Каманін, І.Б. та ін. Матвіїв; Андрєєнков В.А. [ та ін.] ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства ; [ за ред. В.Г. Дідика ]. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 246 с. – ISBN 978-966-364-623-7
605.
Мазурок І.О. Правове становище Закарпаття у 1939-1944 рр. (історико-правове дослідження) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія правових і політичних вчень / Мазурок І.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
606.
Дунас О.І. Правовий статус міжнародних фінансових організацій [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Дунас О.І. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009
607.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
608.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
609.
Круглов В.И. Предельные распределения чисел конфигураций, удовлетворяющих линейным соотношениям [Автореферат] : Автореф. дисс. ... канд. физико-математических наук. Спец. 01.01.05 - теория вероятностей и математическая статистика / Круглов В.И.; Учреждение Российской академии наук, Математическаий институт им. В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2009
610.
Марино И. Президент Российской Федерации : конституционно-правовые отношения [Книга] : от Конституционного Совещания до современной практики / Марино Иван. – Москва : АЛМИ, 2007. – 187 с. – ISBN 978-5-93526-019-4
611.
Сервантес Сааведра де Премудрий гідальго Дон-Кіхот з Ламанчі [Книга] : роман : у 2-х частинах / Мігель де Сервантес Сааведра ; пер. з ісп. М. Лукаша ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4145-6
612.
Сервантес Сааведра де Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі [Книга] : роман : у 2-х частинах / Мігель де Сервантес Сааведра ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з ісп. М. Лукаша, А. Перепаді. – Харків : Фоліо. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4146-3
613.
Срибный В.И. Преодоление функциональной дифференциации жилищно-коммунального хозяйства региона [Книга] : монография / Срибный В.И., Лукьяненко В.А. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2008. – 202 с. – ISBN 978-966-491-064-1
614.
Приказюк О.В. Прибуток у формуванні фінансової безпеки аграрного підприємництва [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Приказюк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
615.
Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка [Книга] / Ярослав Гашек ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з чес. С. Масляка. – Харків : Фоліо, 2008. – 688 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4605-2
616.
Прилози [Журнал] = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
617.
Прилози [Журнал] = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
618.
Прилози [Журнал] = Сontributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
619.
Прилози [Журнал] = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
620.
Прилози [Журнал] = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
621.
Назаров І.В. Принципи побудови судової системи [Книга] : монографія / І.В. Назаров. – Харків : ФІНН, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-8030-25-3
622.
Чорногор Л.Ф. Природознавство. Інтегруючий курс [Книга] : [ навчальний посібник ] : переклад з російського другого доп. видання / Л.Ф. Чорногор ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008. – 524 с., [ 24 ] с. іл. – ISBN 966-623-431-9
623.
Коломієць Р. Пристрасті за Богданом [Книга] / Р. Коломієць; Ростислав Коломіець. – Київ : Факт, 2006. – 416с. – ISBN 966-359-138-2
624.
Про результати аналізу упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі єдиної тарифної сітки [Брошура] / Рахункова палата України : [ відп. за вип. Вітковська Л.В., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 36с.
625.
Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і науки України на здійснення зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти [Брошура] / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Фліссак Я.А., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 43с.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,