Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Кучер Т.М. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України [Дисертація] : Дис. ... канд. юрид. наук : Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Кучер Т.М. ; Київський ун-т права національної академії наук України. – Київ, 2009
602.
Право України [Журнал] : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
603.
Гурджи Ю.А. Правовая защита личности в уголовном процессе: вопросы теории и методологии [Книга] : монография / Ю.А. Гурджи ; Одесская национальная юридическая академия. – Одесса : ОРІДУ НАДУ, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-7799-89-2
604.
Старостенко Д.М. Правове регулювання межування земель в Україні [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право / Старостенко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
605.
Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні (порівняльно-правовий аналіз) [Книга] / Ю.В. Безручко, О.М. Вінник, М.О. Глотов, О.В. Кологойда; Ю.В. Безручко, О.М. Вінник, М.О. Глотов, О.В. Кологойда ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 194 с. – ISBN 978-966-364-679-4
606.
Безручко Ю.А. Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні [Книга] : порівняльно-правовий аналіз / Безручко Ю.А., Пацурія Н.Б., Бєлова О.А. ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 196 с. – ISBN 978-966-364-625-1
607.
Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні [Книга] : [у 2-х томах] / В.А. Андрєєнков, С.В. Голікова, О.М. Григоров, Я.О. Добідовська, А.О. [та ін.] Ісічко; В.А. Андрєєнков [та ін.] ; [за ред. В.Г. Дідика] ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Ніка-Прінт. – ISBN 966-8578-04-X
608.
Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні [Книга] : [ у 2-х томах ]. – Київ : Ніка-Прінт. – ISBN 966-8578-06-6
609.
Правове регулювання транспортних коридорів в Європейському Союзі та в Україні [Книга] : порівняльно-правове дослідження / В.А. Андрєєнков, О.М. Григоров, В.Г. Дідик, А.Я. Каманін, І.Б. та ін. Матвіїв; Андрєєнков В.А. [ та ін.] ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства ; [ за ред. В.Г. Дідика ]. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 246 с. – ISBN 978-966-364-623-7
610.
Мазурок І.О. Правове становище Закарпаття у 1939-1944 рр. (історико-правове дослідження) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія правових і політичних вчень / Мазурок І.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
611.
Дунас О.І. Правовий статус міжнародних фінансових організацій [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Дунас О.І. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009
612.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
613.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
614.
Круглов В.И. Предельные распределения чисел конфигураций, удовлетворяющих линейным соотношениям [Автореферат] : Автореф. дисс. ... канд. физико-математических наук. Спец. 01.01.05 - теория вероятностей и математическая статистика / Круглов В.И.; Учреждение Российской академии наук, Математическаий институт им. В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2009
615.
Марино И. Президент Российской Федерации : конституционно-правовые отношения [Книга] : от Конституционного Совещания до современной практики / Марино Иван. – Москва : АЛМИ, 2007. – 187 с. – ISBN 978-5-93526-019-4
616.
Сервантес Сааведра де Премудрий гідальго Дон-Кіхот з Ламанчі [Книга] : роман : у 2-х частинах / Мігель де Сервантес Сааведра ; пер. з ісп. М. Лукаша ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4145-6
617.
Сервантес Сааведра де Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі [Книга] : роман : у 2-х частинах / Мігель де Сервантес Сааведра ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з ісп. М. Лукаша, А. Перепаді. – Харків : Фоліо. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4146-3
618.
Срибный В.И. Преодоление функциональной дифференциации жилищно-коммунального хозяйства региона [Книга] : монография / Срибный В.И., Лукьяненко В.А. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2008. – 202 с. – ISBN 978-966-491-064-1
619.
Приказюк О.В. Прибуток у формуванні фінансової безпеки аграрного підприємництва [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Приказюк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
620.
Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка [Книга] / Ярослав Гашек ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з чес. С. Масляка. – Харків : Фоліо, 2008. – 688 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4605-2
621.
Прилози [Журнал] = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
622.
Прилози [Журнал] = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
623.
Прилози [Журнал] = Сontributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
624.
Прилози [Журнал] = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
625.
Прилози [Журнал] = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex