Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Чернявська О.В. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук : спец.: 08.00.03 - економ. та упр. нац. гос-вом / Олена Валеріївна Чернявська ; Наук.-дослід. економ. ін-т Мін-ва економ. України. – Київ, 2009
527.
Назарова Г.Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Назарова Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009
528.
Івченко А.О. Орфографiчний словник української мови [Книга] : [ понад 40000 слів ] / Анатолій Івченко. – 7-е вид., виправл. – Харків : Фоліо, 2008. – 528 с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 978-966-03-4062-6
529.
Синельникова В.В. Освіта США та ефективна організація роботи в школі [Книга] / В.В. Синельникова. – Харків : Основа, 2009. – 109с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.3 (75)). – ISBN 978-611-00-0062-8
530.
Прокопенко А. Освіта як чинник соціальних змін [Книга] / Андрій Прокопенко. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-529-173-2
531.
Романенко Ю.В. Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму [Книга] : [ монографія ] / Романенко Ю.В., Яковенко А.К. ; Класичний приватний ун-т (м. Запоріжжя). – Київ : ДУІКТ, 2008. – 320 с. – До 15-річчя Класичного приватного університету. – ISBN 978-966-2970-13-5
532.
Максименко С.Д. Основи генетичної психології [Книга] : навчальний посібник для студентів пед. вузів / Сергій Максименко ; Мін-во освіти України. – Київ : Перспектива, 1998. – 218 с. – ISBN 966-7038-22-X
533.
Сігова В.І. Основи комп"ютерного матеріалознавства [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Сігова В.І., Алексєєв О.М. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 207 с. – ISBN 978-966-657-221-2
534.
Любчак В.О. Основи математичної теорії систем [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Любчак В.О., Назаренко Л.Д. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 221с. – ISBN 978-966-657-202-1
535.
Грищук М.В. Основи охорони праці [Книга] : підручник для студ. вищих навчальних закладів / М.В. Грищук ; МОНУ ; Національний ун-т "Острозька академія". – Київ : Кондор, 2007. – 240 с. – ISBN 966-7982-89-0
536.
Мончак Л.С. Основи прикладної геохімії нафти і газу [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закладів / Л.С. Мончак, О.М. Трубенко ; МОНУ ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-694-063-9
537.
Олійник Я.Б. Основи соціальної географії [Брошура] : робоча навчальна програма / Олійник Я.Б., Степаненко А.В. ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2008. – 32с.
538.
Основи техніки передавання інформації [Книга] : підручник для студ. спец. 7.091401 "Системи автоматики та управління" вищих навч. закладів / Р.Н. Квєтний, М.М. Компанець, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик; Р.Н. Квєтний, М.М. Компанець, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик ; МОНУ ; Ін-т змісту і методів навчання ; Вінницький держ. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2002. – 360 с. – ISBN 966-641-043-5
539.
Основи християнської етики [Книга] : 5 клас : хрестоматія. – Київ : Літера, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-2032-08-6
540.
Основи християнської етики [Книга] : 5 кл. : навч. посібник / В.М. Жуковський, Н.М. Лахман, Т.В. Саннікова, С.В. Филипчук, О.Я. та ін. Гаврисюк; Жуковський В.М., Лахман Н.М., Саннікова Т.В. [та ін.]. – Київ : Літера, 2007. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-2032-17-8
541.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
542.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
543.
Подъелец Ю.А. Особенности взаимодействия импульсного электромагнитного излучения с ансамблем ядерных спинов в ферромагнитных пленках [Дисертація] : Дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 - радиофизика / Подъелец Ю.А.; Пдъелец Юрий Александрович ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1991
544.
Мицкевич Б.Ф. Особенности миграции некоторых редких элементов в условиях зоны гипергенеза северо-западной части Украинского кристаллического щита [Дисертація] : Дисс. ... канд. геол.-минерал. наук / Мицкевич Б.Ф. ; АН УССР, Ин-т геол. наук. – Киев, 1958
545.
Кацан В.А. Особливості дії препаратів екзогенних ДНК при отриманні нових форм тютюну [Книга] / В.А. Кацан, А.І. Потопальський ; НАНУ ; Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ : Колобіг, 2007. – 176 с. – ISBN 978-966-8610-34-9
546.
Зубов Д.О. Остеогенна індукція та імунні властивості мезенхімальних стовбурових клітин in vitro [Автореферат] : Авторе. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 - імунологія / Зубов Д.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
547.
Гаврилюк В.А. Отношение как категория диалектической логики [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 11)
548.
Отчет рабоче-крестьянского правительства Украины за 1923-24 год [Книга]. – Х., 1925. – 312с.
549.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
550.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,