Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Історія народного господарства та економічної думки України [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
602.
Історія народного господарства та економічної думки України [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
603.
Історія народного господарства та економічної думки України [Журнал] : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 1965-. – ISSN 0320-4421
604.
Малиновський Б.М. Історія розвитку інформаційних технологій в Україні [Електронний ресурс] : Матеріали експозицій взято із монографій чл.-кор. НАН України Б.М. Малиновського / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України ; Малиновський Б.М., Бігдан В.Б., Малашок Т.І. – Київ : Квазар-Мікро, 2003. – 1 CD. – (Фонд історії та розвитку комп"ютерної науки та техніки при Будинку вчених НАНУ)
Обчислювальна техніка - інформатика - інформаційні технологійї. Коротка довідка.
Забута "розумова" машина професора О.М. Щукарьова
С.О. Лебедєв - творець першого в континентальній Європі Комп"ютера .
В.М. Глушков - основоположник інформаційних технологій у Радянському Союзі.
Основоположники промислової системотехніки
Піонери комп"ютеризації корабельних радіоелектронних систем.
Перші бортові ЕОМ ракетно-космічних комплексів та їх творці.
К.Л. Ющенко - основоположник теоретичного програмування в Україні.
В.Є. Лашкарьов -першовідкривач p-n-переходу в напівпровідниках.
Як з мікроелектроніки виріс "Силіконовий гай".
М.М. Амосов - основоположник біокібернетичних технологій.
Творці унікальних комп"ютерів - наші земляки : І.Я. Акушський, М.П. Брусенцов, М.О. Карцев.
НВО "Електронмаш" - первісток комп"ютерної промисловості в Україні.
Фотогалерея.
Друковані видання про внесок України в розвиток комп"ютерної техніки в Україні.
Піонери інформаційних технологій в Україні у фотографіях зі звуковимикоментарями.
605.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
606.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
607.
Історія української суспільно-політичної думки [Книга] : навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2006. – 180 с. – На обкл.: В.В. Морозов. – ISBN 966-574-823-8
608.
Гирич І. Історія України нового часу в сучасній шкільній освіті [Книга] / Ігор Гирич ; Український ін-т національної пам"яті. – Київ : Стилос, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-193-019-2
609.
Борисова О.В. Історія християнства в Україні [Книга] : навч. посіб. / О.В. Борисова ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-617-193-4
610.
Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні [Книга] : науково-навчально-методичний посібник / Харченко С.Я. [ та ін. ] ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" ; Наук.-дослід. центр проблем соц. педагогіки та соц. роботи АПН України і Луган. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка ; [ за заг. ред. С.Я. Харченка ]. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-617-185-9
611.
Моріак Ф. Ісусове життя [Книга] = Vie de Jesus / Франсуа Моріак. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 240с. – ISBN 978-966-378-099-3
612.
Тищенко К.М. Італія і Україна: тисячолітні етномовні контакти [Книга] / Костянтин Тищенко ; КНУТШ; Лінгвістичний музей. – Київ : Аквілон-Плюс, 2009. – 192с. – ISBN 978-966-2172-19-5
613.
Писарев А.А. К сравнительной фармакодинамике препаратов из плодов и цветов боярышников джунгарского, мягковатого и Максимовича [Автореферат] : Автореф... канд. ед.наук: / Писарев А.А.; Караганд. гос. мед. ин-т. – Караганда, 1961
614.
Рыклин Г.Е. Каланча на хозрасчете [Книга] / Г.Е. Рыклин. – Л. – 157с.
615.
Календар знаменних і пам"ятних дат [Журнал] : довідкове видання / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: А.С. Боліла, О.О. Галганова, В.В. Патока [та ін.]. – Київ : Книжкова палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
616.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
617.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежегодное справочное издание / Информационное телеграфное агентство России ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
618.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
619.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
620.
Гордеев А.Ю. Картография Черного и Азовского морей : Ретроспектива [Електронний ресурс] : до 1500 г., период 1500-1600 гг., период 1600-1700 гг. / Гордеев А.Ю. – Киев : СПД Зосимов, 2006. – 1 CD. – Свид-во на а. п. № 17885. – ISBN 5-94723-632-Х
Книга сделана с целью определения картографических памятников, на которых с древнейших времен изображалось Черное и Азовское морей. В этом сборнике приведены карты, созданные мировой цивилизацией до 1700 года. Сборник состоит из трех частей :
до 1500 г.,
период 1500 - 1600 гг.,
период 1600 - 1700 гг.
Карты приведены в хронологичекском порядке, включая образ карты с указанием основных характеристик. библиографией и мест хранения, что позволяет воспользоваться непосредственно оригиналом, либо качественной копией этой карты, для дальнейших исследований. Приведены, в том числе, физические и электронные адреса библиотек, архивов, аукционов, магазинов по всему миру, где можно непосредственно или через Интернет, ознакомиться с электронными копиями этих карт- историческим наследием человечества. Представлен аннотированный перечень имен с биографическими данными картографов, издателей, граверов и др.
Книга предназначена для специалистов, ученых, политиков, студентов и всех желающих более углубленно узнать историю акватории и побережья Черного и Азовского морей. Она явл. инструментом для исследователей этого региона во всех интересующих их аспектах.
621.
Картографічні матеріали у складі звітів про науково-дослідні роботи (за фондами ЦДНТА України) [Книга] : довідник / [ авт.-упорядники ] : Ольга Дождьова, Марат Балишев ; Державний комітет архівів України ; Центральний держ. науково-технічний архів України. – Харків : Федорко, 2008. – 260 с. – ISBN 978-966-2920-03-1
622.
Иванов В.В. Квантовая химия [Книга] : учебное пособие для студ. химических специальностей университетов / В.В. Иванов, Л.А. Слета. – Харьков : Фолио, 2007. – 447с. – ISBN 978-966-03-3957-6
623.
Панкратьев В.П. Кения [Книга] / В.П. Панкратьев, С.И. Панкратьева. – Москва : Мысль, 1968. – 71с. – (У карты мира)
624.
Назаревський О.А. Київське студентство 50 років тому (Напередодні "березневого руху" 1878 року) [Книга] / О.А. Назаревський. – Вирізка. – С. 59-68
625.
Білик Л.М. Кисневі режими організму людини за різних станів серцево-судинної системи [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук:03.00.13 / Білик Л. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex