Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва : Юрист. – ISSN 1812-3805
577.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
578.
Першиц А.И. История первобытного общества [Книга] : учебник / А.И. Першиц, А.Л. Монгайт, В.П. Алексеев. – 2-е изд., переработ и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 223 с.
579.
История политических и правовых учений [Книга] : [ учебник для вузов ] / Е.А. Воротилин, О.Э. Лейст, И.Ф. Мачин, В.Н. Струнников, В.А. [ и др. ] Томсинов; Воротилин Е.А. и др. ; ответ. ред. О.Э. Лейста ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Юридический фак-т. – Изд. 2-е, перераб. и сокращенное. – Москва : Зерцало-М, 2004. – 576с. – ISBN 5-94373-073-7
580.
Ярошевский М.Г. История психологии [Книга] / М.Г. Ярошевский. – 2-е изд.,перераб. – Москва : Мысль, 1976. – 463с.
581.
Пелікан Я. Ідея Університету [Книга] = The idea of the university : переосмислення / Ярослав Пелікан. – 2-е вид., доп. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 360с. – ISBN 978-966-378-0771
582.
Позур В.В. Імуномодуляторні ефекти пептидоглікану Staphylococcus aureus WOOD 46 при пухлинному рості [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.09 / Позур В. В.; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – Київ, 2009
583.
Сергієнко В.В. Інвестиційне право [Книга] : конспект лекцій / Сергієнко В.В., Грузд М.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 276 с.
584.
Вінник О.М. Інвестиційне право [Книга] : навчальний посібник / О.М. Вінник ; МОНУ. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 616 с. – ISBN 978-966-2183-37-5
585.
Михайленко В.Є. Інженерна графіка [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов ; за ред. В.Є. Михайленка. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 272с. – ISBN 966-8019-19-9
586.
Коваленко Б.Д. Інженерна та комп"ютерна графіка [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Коваленко Б.Д., Ткачук Р.А., Серпученко В.Г. ; за ред. Б.Д. Коваленка. – Київ : Каравела, 2008. – 512 с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-35-2
Розглянуто питання нарисної геометрії, інженерної графіки, обчислювальної геометрії, комп"ютерної графіки, геометричного моделювання на основі теорії параметризації.
587.
Іноземна філологія [Журнал] : український науковий збірник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1964-
588.
Дудко І.Д. Інституційне й управлінське забезпечення зовнішньополітичної стратегії США в умовах постбіполярності [Книга] : монографія / І.Д. Дудко ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 144 с. – Ірина Дмитрівна. – ISBN 966-574-998-6
589.
Кулько А.В. Інституційні та договірні механізми регламентації міжнародного співробітництва з використанням ресурсів ріки Дунай [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Кулько А. В.; Київ. ун-т права НАН України. – Київ, 2009
590.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
591.
Манан П. Інтелектуальна історія лібералізму [Книга] / П"єр Манан ; [ відповід. за вип. Костянтин Сігов та Леонід Фінберг ; переклад Володмир Каденко та ін ]. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 216с. – ISBN 966-7888-91-6
592.
Ситник В.Ф. Інтелектуальний аналіз даних (дейтамайнінг) [Книга] : (дейтамайнінг) : навчальний посібник / В.Ф. Ситник, М.Т. Краснюк ; МОНУ ; Держ. вищ. навч. заклад Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-483-018-5
593.
Кучерява Т.О. Інформатика та комп"ютерна техніка: активізація навчання [Книга] : практикум для індивідуальної роботи / Т.О. Кучерява, М.В. Сільченко, І.В. Шабаліна ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 448 с. – ISBN 966-574-885-8
594.
Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України [Журнал] : неофіційне науково-практичне видання
595.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
596.
Історична пам"ять [Журнал] : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
597.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
598.
Дідковська Л.Г. Історія вчень менеджменту [Книга] : навчальний посібник / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2008. – 477 с. – ISBN 978-966-8533-74-7
599.
Кульчицький В.С. Історія держави і права України [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик ; МОНУ, Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2008. – 624 с. – ISBN 978-966-313-354-6
600.
Довжук І.В. Історія культури України [Книга] : підручник / І.В. Довжук ; МОНУ ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимиря Даля. – Луганськ, 2009. – 552 с. – ISBN 978-966-590-728-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex