Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Бондарчук В.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) [Дисертація] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бондарчук Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
577.
Сенченко Н.М. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сенченко Надія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
578.
Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування [Книга] : монографія / А.М. Шульга ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НикаНова, 2013. – 254, [1] с. – Бібліогр.: с. 227-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-75-2
579.
Бандоля Л.Г. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов"язаного з позбавленням волі (за матеріалами кримінально-виконавчої інспекції) [Дисертація] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бандоля Людмила Григорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2013
580.
Культура и время [Журнал] : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
581.
Тащенко А.Ю. Культурні коди [Книга] : монографія / А.Ю. Тащенко ; Київ. екон. ін-т менеджменту. – Київ : Вид-во ІПК Держ. служби зайнятості України. – ISBN 978-617-649-025-8
582.
Борейко Г.Д. Культурно-мистецьке життя Рівненщини у 50-60-ті роки ХХ століття [Книга] : монографія / Г.Д. Борейко ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука, 2013. – 204 с. : табл. – Бібліогр.: с. 173-203. – ISBN 978-966-7359-69-0
583.
Білополий В.В. Культурологічний підхід [Книга] : допоміж. матеріали до вивч. курсів та спецкурсів "Вітчизняна та світова культура", "Екологічна культура", "Історія культури", "Прикл. культурологія", "Теорія культури", "Укр. культура", "Філософія культури" / В.В. Білополий, К.А. Прокоф"єва, М.Г. Складановська ; за заг. ред. К.А. Прокоф"євої ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – 322, [2] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 264-294 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-323-097-9
584.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
585.
Лев Мусійович Ягупольський [Книга]. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – 222, [2] с. – На звороті обкл. портр. - Сер. засн. у 1968 р. – (Біобібліографія вчених України)
Дорогому Михаил Юрьевичу Корнилову на добрую память. Подпись. 10.03.08
586.
Летопись горноспасательной службы, 2008 [Книга] / [С.М. Смоланов и др.] ; М-во энергетики и угольной пром-сти Украины ; Центральный штаб гос. военизированной горноспасательной службы. – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2013. – 639, [2] с. : ил., табл., фот. – Авт. указаны на обороте тит. л. – ISBN 978-966-2575-22-4
587.
Летопись журнальных статей. Именной указатель [Журнал] : в 4-х ч. / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0201-6311
588.
Личности [Журнал] / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
589.
Личности [Журнал] / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
590.
Личности [Журнал] / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
591.
Комаров В.А. Лікарські засоби як об"єкти цивільних правовідносин [Книга] : монографія / В.А. Комаров. – Харків : НикаНова, 2013. – 218 с. – Бібліогр.: с. 191-214. – ISBN 978-966-2526-76-9
592.
Мельник А.П. Лінгвокультурні особливості перекладу сучасних анімаційних фільмів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Мельник Анастасія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
593.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
594.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
595.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
596.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
597.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
598.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
599.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
600.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex