Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
502.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
503.
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні [Журнал] = Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении = Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering : науковий журнал / Запорізький нац. техніч. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1997-. – ISSN 1607-6885
504.
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні [Журнал] = Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении = Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering : науковий журнал / Запорізький нац. техніч. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1997-. – ISSN 1607-6885
505.
Стеценко Н.М. Новостной медиатекст русскоязычных СМИ Украины: семантика, структура, прагматика [Дисертація] : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Стеценко Надежда Михайловна ; М-во образования и науки Украині, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии. – Киев, 2014
506.
Новый мир [Журнал] : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Редакция журн. "Новый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
507.
Новый мир [Журнал] : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Редакция журн. "Новый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
508.
Руденко Л.Г. Нотна бібліотека хору Київської духовної академії [Книга] / Людмила Руденко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 416, [1] с. : іл., ноти. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (З історії музичної спадщини України). – ISBN 978-966-02-4921-7
509.
Облік і фінанси [Журнал] = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
510.
Облік і фінанси [Журнал] = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
511.
Облік і фінанси [Журнал] = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
512.
Обработка материалов давлением [Журнал] : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
513.
Образовательные технологии [Журнал] : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
514.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1976-. – ISSN 0869-0499
515.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1976-. – ISSN 0869-0499
516.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1976-. – ISSN 0869-0499
517.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
518.
Одеський лінгвістичний вісник [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-617-7041-71-8
519.
Положій Є.В. Одіссея [Книга] / Євген Положій. – Харків : Фоліо, 2012. – 793, [3] с. – Зміст: Дядечко на ім"я Бог ; Потяг ; Мері та її Аеропорт ; Оповідання ; Людям та тваринам. – ISBN 978-966-03-6126-3
520.
Степаненко М.І. Олесеві Гончару - 95 [Книга] : [довідник] / Микола Степаненко, Валентина Орєхова. – Полтава : Шевченко Р.В., 2014. – 91, [1] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. портр. - Імен. покажч.: с. 85-90. – ISBN 978-966-8798-67-2
521.
Аксенов И.М. Организация маркетинга на объектах транспорта [Книга] / И.М. Аксенов. – Хмельницкий : ХНУ, 2013. – 317, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 312-314. – ISBN 978-966-330-193-8
522.
Губко О.Т. Основи зоопсихології [Книга] / Олексій Губко ; за ред. Сергія Болтівця ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка Акад. пед. наук України. – Київ : Світогляд, 2006. – 190, [1] с. : іл. – На обкл. також: Психічне відображення ; Первісні форми психіки ; Уява ; Пам"ять ; Мислення ; Свідомість ; Спілкування. – Бібліогр. в прим.: c. 181-187 та на с. 188-189. – ISBN 966-8837-11-8
523.
Основи римського приватного права. Стислий курс [Книга] : навч. посібник / [В.А. Кройтор та ін. ] ; за заг. ред. В.А. Кройтора. – Харків : НікаНова, 2013. – 197, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На звороті тит. арк. та в макеті каталож. картки рік видання зазнач. 2014. – Бібліогр.: с. 195-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-82-9
524.
Попов А.А. Основы обработки сигналов в метрических пространствах со свойствами решетки [Книга] / А.А. Попов. – Киев : ЦНИИ ВВТ. – ISBN 978-966-2970-85-2
525.
Дерский Ю.Я. Основы электроакустики [Книга] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений культуры и искусств / Ю.Я. Дерский ; М-во образования и науки Украины ; М-во культуры Украины, Луганcкая гос. акад. культуры и искусств. – Луганск : ЛГАКИ, 2013. – 208, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 207-208. – ISBN 978-966-2005-10-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex