Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
602.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
603.
Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем [Журнал] : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир. – ISSN 2076-1546
604.
Проблеми тертя та зношування [Журнал] = Problems of friction and wear : науково-технічний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISSN 0370-2197
605.
Проблеми харчування [Журнал] = Problems of nutrition / Ін-т екогігієни і токсікології ім. Л.І. Медведя. – Київ, 1932-. – ISSN 1993-1751
606.
Проблеми харчування [Журнал] = Problems of nutrition / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України". – Київ, 1932-. – ISSN 1993-1751
607.
Проблеми харчування [Журнал] = Problems of nutrition / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України". – Київ, 1932-. – ISSN 1993-1751
608.
Проблеми харчування [Журнал] = Problems of nutrition / Ін-т екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя. – Київ, 1932-. – ISSN 1993-1751
609.
Проблемы криобиологии и криомедицины [Журнал] = Problems of cryobiology and cryomedicine : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем криобиологии и криомедицины. – Харьков, 1985-. – ISSN 2307-6143
610.
Проблемы машиностроения [Журнал] : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Харьков, 1997-. – ISSN 0131-2928
611.
Проблемы управления и информатики [Журнал] : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1956-. – ISSN 0572-2691
612.
Мищенко С.В. Проблемы устойчивости денежного обращения [Книга] / С.В. Мищенко. – Москва : Новое знание, 2014. – 399, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 348-379. – ISBN 978-5-94735-160-6
613.
Програмування числових методів мовою Python [Книга] : навч. посібник / [А.Ю. Дорошенко, С.Д. Погорілий, Я.Ю. Дорогий, Є.В. Глушко] ; за ред. А.В. Анісімова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 463, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 180-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 457. – ISBN 978-966-439-693-3
614.
Денисенко О.О. Процеси метрополізації: світогосподарський аспект [Книга] : монографія / О.О. Денисенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т географії. – Київ : Інститут географії НАН України, 2012. – 192, [1] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 156-169. – ISBN 978-966-02-6412-0
615.
Бандурка А.М. Психология руководителя [Книга] / А.М. Бандурка, Е.В. Землянская. – Харьков : Золотая миля, 2013. – 718, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 713-718 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-1685-39-9
616.
Психологія і особистість [Журнал] : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
617.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
618.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
619.
Лакушева Є.В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лакушева Євгенія Володимирівна ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013
620.
Радіоелектроніка. Інформатика. Управління [Журнал] = Радиоэлектроника. Информатика. Управление = Radio electronics. Computer science. Control / Запорізький нац. технічний ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
621.
Радіоелектронні і комп"ютерні системи [Журнал] = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
622.
Радіоелектронні і комп"ютерні системи [Журнал] = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
623.
Чубач Г.Т. Радість висоти [Книга] : поезії / Ганна Чубач. – Киев : Пульсари, 2012. – 207, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. портр. – ISBN 978-617-615-017-6
624.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
625.
Бондарчук П.М. Релігійна свідомість віруючих УРСР (1940-1980 - і роки): повсякденні прояви, трансформації [Книга] / Бондарчук П.М. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2012. – 321, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 314-320. - Сер. засн. 2010 р. – Бібліогр. в прим.: с. 263-313. – (З історії повсякденного життя в Україні : серія монографічних видань / голов. ред. В.А. Смолій). – ISBN 978-966-02-6684-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex