Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Страшенко О. Пані Наталя - баламутниця жінок [Книга] : худож.-докум. роман про Наталю Кобринську на тлі епохи / Ольга Страшенко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 479, [1] с., [1] арк. фотогр. – Ім"я авт. також: Лучканина, Ольга Іванівна. – Бібліогр.: с. 476. – ISBN 978-966-489-229-9
Вельмишановним читачам і колективу бібліотеки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з Новим 2014 роком! Дякую, що дбаєте про українські національні святині. Грудень, 2013 р. Автор
552.
Парадигма [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-6024-5
553.
Парадигма [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISSN 2309-4389
554.
Патентный поверенный [Журнал] : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
555.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
556.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
557.
Патологія [Журнал] = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
558.
Патологія [Журнал] = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
559.
Патологія [Журнал] = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
560.
Патологія [Журнал] = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
561.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
562.
Педагогічний дискурс [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
563.
Періодичні видання Національної академії наук України [Журнал] = Periodicals of National academy of sciences of Ukraine : каталог академічних періодичних видань / Нац. акад. наук України. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-250-9
564.
Питання біоіндикації та екології [Журнал] : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки ; Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя. – ISBN 978-966-2602-53-1
565.
Питання прикладної математики і математичного моделювання [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського національного університету. – ISSN 2074-5893
566.
Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель [Журнал] = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1968-. – ISSN 2073-8331
567.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
568.
Пластовий шлях [Журнал] : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
569.
Платон Цесевич [Книга] : воспоминания и материалы / вступ. ст., составление и примеч. И. Лысенко. – Житомир : Рута, 2014. – 310, [2] с. – Библиогр.: c. 290-291. – ISBN 978-617-581-209-9
570.
Якубова Л. Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу [Книга] / Якубова Лариса ; [відп. ред. С. Кульчицький] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2011. – 338, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – (З історії повсякденного життя в Україні : серія монографічних видань). – ISBN 978-966-02-6272-0
571.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
572.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
573.
Политическое просвещение [Журнал] : орган Коммунистической партии Российской Федерации / Ком. партия Российской Федерации. – Москва
574.
Политическое просвещение [Журнал] : орган Коммунистической партии Российской Федерации / Ком. партия Российской Федерации. – Москва
575.
Кудрявський І.В. Політична складова забезпечення конкурентоспроможності сучасної України [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Кудрявський Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,