Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2000-. – ISSN 2073-8536
477.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
478.
Агеєва В. Мистецтво рівноваги [Книга] : Максим Рильський на тлі епохи / Віра Агеєва. – Київ : Книга, 2012. – 391, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету"). – ISBN 978-966-8314-66-7
479.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
480.
Михайло Петренко. Життя і творчість [Книга] : [худож. тексти, дослідж., документи] / [упоряд.: О.Є. Петренко, О.О. Редчук ; наук. ред. М. П. Бондар]. – Київ : Фенікс, 2013. – 216, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 213-216 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-651-899-9
До книжки увійшло повне зібрання творів українського поета-романтика Михайла Миколайовича Петренка (1817-1862) - митця, вірші якогос тали улюбленими народними піснями ("Дивлюсь я на небо", "Взяв би я бандуру"). поезію подано правописом оригіналу й адаптовано до сучасних літературних мовних норм. Життя і творчість поета висвітлено у грунтовній науковій статті М. Бондаря. Подано також пояснення до тогочасного правопису. Уперше опубліковано фрагмент раніше невідомої драматичної думи "Найда". Також упершеподано документально підтверджений архівними матеріалами біографічний нарис родоводу та службової діяльності М. Петренка
481.
Міжнародне право [Журнал] : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011-. – ISSN 2304-1803
482.
Акуленко В.І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України [Книга] : [монографія] / В.І. Акуленко ; [відп. ред. В.Н. Денисов] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Від-ня громад. (неурядової) орг. "Асоц. міжнар. права" (International law association) в Україні. – Київ : Юстініан, 2013. – 607, [1] с. – Імен. покажч.: с. 595-602. – Бібліогр.: с. 567-594. – ISBN 978-617-7039-02-9
483.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
484.
Суржик І.О. Міфологічні засади української етнічної культури [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Суржик Ігор Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
485.
Мова та історія [Журнал] : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 1993-
486.
Мова та історія [Журнал] : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 1993-
487.
Мова та історія [Журнал] : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 1993-
488.
Мова та історія [Журнал] : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 1993-
489.
Мова та історія [Журнал] : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 1993-
490.
Кряжич О.О. Моделі автоматизації виконання функцій і задач управління імпульсним вибухопожежним захистом хімічного підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кряжич Ольга Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2013
491.
Каменєва І.В. Моделі реляційних мереж мозкоподібних структур та їх застосування в штучному інтелекті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Каменєва Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
492.
Захарова Т.В. Моделі та інформаційна технологія підтримки прийняття інвестиційних рішень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Захарова Тетяна В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013
493.
Швед А.В. Моделі та інформаційні технології кластеризації та ранжирування групових експертних оцінок в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Швед Альона Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2013
494.
Колесник А.Л. Моделі та методи розроблення сімейств варіантних програмних систем [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Колесник Андрій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
495.
Женжера С.В. Моделювання агоністичної діяльності (філософсько-методологічний аналіз) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Женжера Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
496.
Калванд Алі Моделювання процесів плавлення-солідифікації при охолодженні розплаву коріуму зануреними легкоплавкими блоками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Калванд Алі ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
497.
Чекайло М.В. Модифікація структури та властивостей аргіродитів Ag8SiSe6, Ag8GeSe6, Ag8SnSe6 для електроніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Чекайло Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
498.
Молодь і ринок [Журнал] = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
499.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
500.
Антонова Є.І. На весілля з рушниками [Книга] : (традиції і сучасність) / Є.І. Антонова. – Донецьк : Донбас, 2011. – 119, [1] с., [12] арк. іл. : іл. – До 20-річчя незалежності України. – Бібліогр.: с. 116-117. – ISBN 978-966-1615-20-4
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,