Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Коляда І.А. Кирило Розумовський [Книга] / І.А. Коляда, В.І. Милько. – Київ : ДАК "Укрвидавполіграфія", 2012. – 126, [2] с. – Бібліогр.: с. 122-125. – ISBN 978-966-97243-2-8
402.
Мирошник М.М. Кінетика термічної деструкції окремих видів біомаси як альтернативного палива [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.14.06 / Мирошник Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2013
403.
Клио [Журнал] : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
404.
Прохоренко К.А. Клімат як об"єкт еколого-правової охорони в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Прохоренко Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
405.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2(т.11). – ISSN 0201-6354
406.
Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (до 25-річчя наукової діяльності) [Книга] : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад. Н.І. Моісеєнко ; редкол.: Т.В. Добко та ін. ; вступ. ст. Л.А. Дубровіної]. – Київ : НБУВ, 2013. – 83, [3] с. – Імен. покажч.: с. 79-84. – ISBN 978-966-02-6859-3
407.
Кодекси України [Журнал] / М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
408.
КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики [Журнал] : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк
409.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing. : міжнародний науково-технічний журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; Н.-д. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
410.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing : міжнародний науково-технічний журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; Н.-д. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
411.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing. : міжнародний науково-технічний журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; Н.-д. ін-т інтелектуальних комп"ютерних систем у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
412.
Яцишин А.В. Комплексне оцінювання та управління екологічною безпекою при забрудненнях атмосферного повітря [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Яцишин Андрій Васильович ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". – Київ, 2013
413.
Компьютерная математика [Журнал] = Комп"ютерна математика : сборник научных трудов. – Киев, 2000-
414.
Вергун В.А. Контролінг у системі міжнародного бізнесу [Книга] : навч. посібник / В.А. Вергун, О.І. Ступницький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 318, [1] с. : табл. – Ювілейне вид. до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-439-671-1
415.
Суслова М.О. Концепт іслам в іспанській та французькій лінгвокультурах [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Суслова Марія Олексіївна ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" м-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2013
416.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
417.
Чаплінська Ю.С. Корекція образу сім"ї як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чаплінська Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. психології. – Київ, 2013
418.
Гомбріх Е.Г. Коротка історія світу для юних читачів [Книга] = Eine kurze Weltgeschichte fur junge Leser / Ернст-Ганс Гомбріх ; з нім. переклала Софія Матіяш. – Львів : Кальварія, 2011. – 319, [1] с. : іл. – На тит. арк. також: "Отак воно буває зі спогадами. Вони проливають світло на давні часи". - Парал. тит. арк. нім. - Перекладено за вид.: Eine kurze Weltgeschichte fur junge Leser / Ernst H. Gombrich. Сologne : DUMONT, 1985. – ISBN 978-966-663-296-1
419.
Корінний М.М. Короткий енциклопедичний словник з культури [Книга] / [Корінний М.М., Шевченко В.Ф. ; відп. ред. Шевченко В.Ф]. – Київ : Україна, 2012. – 383, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 380-383. – ISBN 978-966-524-406-6
420.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Коорреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
421.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
422.
Кочетов Э.Г. Космологизация [Книга] = Cosmologization : новый этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии : науч. монография / Эрнест Кочетов ; Регион. обществ. организация "Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики". – Москва : Международные отношения, 2014. – 910, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Рез. англ. - Аннот. англ., нем., фр., итал., исп., араб., кит., яп. - Указ.: c. 777-816. – Библиогр.: с. 751-772 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7133-1445-3
423.
Махно В. Котилася торба [Книга] = Horn of plenty : проза / Василь Махно. – Київ : Критика, 2011. – 364, [4] с. – Парал. тит. арк. – ISBN 978-966-8978-54-8
424.
Вишневський Я.Л. Коханка [Книга] / Януш Л. Вишневський ; [пер. з пол. Н.В. Сняданко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 184, [4] с. – Загл. та авт. ориг.: Kochanka / Janusz L. Wisniewski. – (Література). – ISBN 978-966-03-6118-8
425.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex